Občina Sežana
DomovKazaloE-mailvecjemanjse Išči  
Obcinski predpisiVloge in obrazciUradne objaveInformacije javnega znacaja
Občina Sežana
Partizanska cesta 4
6210 Sežana

T: ++386 (0)5 731 01 00
F: ++386 (0)5 731 01 23
E: obcina@sezana.si
Prva stran    Aktualno    EPIDEMIJA - Uradne objave

PRIKAZ VELJAVNIH PREDPISOV, SPREJETIH ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA BOLEZNI COVID-19.

Povezava na spletno stran Vlade RS  http://www.pisrs.si/Pis.web/aktualno


Priloge:
 Uradni list RS št. 50/2020 z dne 11.4. 2020  - Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja COVID-19, na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije
 Uradni list RS št. 49/2020 z dne 10. 4. 2020  - Odlok o dopolnitvi Odloka o začasnih ukrepih na področju zdravstvene dejavnosti zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19
 Uradni list RS št. 49/2020 z dne 10. 4. 2020  - Odlok o prepovedi opravljanja zračnih prevozov v Republiki Sloveniji
 Uradni list RS št. 49/2020 z dne 10. 4. 2020  - Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZOP)
 Uradni list RS št. 47/2020 z dne 9. 4. 2020  - Odlok o spremembi Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji
 Uradni list RS št. 42/2020 z dne 2. 4. 2020  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji
 Uradni list RS št. 41/2020 z dne 1. 4. 2020  - Odredba o začasnih ukrepih v zvezi z izvajanjem ukrepov glede najmanjšega obsega zdravstvenega varstva živali ter označevanja in registracije živali
 Uradni list RS št. 40/2020 z dne 31. 3. 2020  - Odlok o uporabi etanola v dezinfekcijskih sredstvih
 Uradni list RS št. 40/2020 z dne 31. 3. 2020  - Odlok o začasnih ukrepih na področju zdravstvene dejavnosti zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19
 Uradni list RS št. 38/2020 z dne 29. 3. 2020  - Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin
 Uradni list RS št. 37/2020 z dne 28. 3. 2020  - Odlok o obveznem razkuževanju večstanovanjskih stavb
 Uradni list RS št. 37/2020 z dne 28. 3. 2020  - Odlok o razporejanju zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev ‒ pripravnikov na področju zdravstvene dejavnosti
 Uradni list RS št. 37/2020 z dne 28. 3. 2020  - Odlok o prepovedi opravljanja zračnih prevozov v Republiki Sloveniji
 Uradni list RS št. 37/2020 z dne 28. 3. 2020  - Odlok o spremembi Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji
 Uradni list RS št. 36/2020 z dne 28. 3. 2020  - Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP)
 Uradni list RS št. 36/2020 z dne 28. 3. 2020  - Zakon o interventnih ukrepih na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane (ZIUPKGP)
 Uradni list RS št. 36/2020 z dne 28. 3. 2020  - Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ)
 Uradni list RS št. 36/2020 z dne 28. 3. 2020  - Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju (ZIUJP)
 Uradni list RS št. 36/2020 z dne 28. 3. 2020  - Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK)
 Uradni list RS št. 34/2020 z dne 24. 3. 2020  - Odlok o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19
 Uradni list RS št. 34/2020 z dne 24. 3. 2020  - Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo iz Republike Avstrije zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni
 Uradni list RS št. 33/2020 z dne 23. 3. 2020  - Odredba o začasnem delovnem času notarjev v času trajanja epidemije virusne okužbe SARS-CoV-2 (COVID-19)
 Uradni list RS št. 32/2020 z dne 20. 3. 2020  - Odlok o začasni prepovedi izvajanja nadzora vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite in rednega tehničnega nadzora hidrantnega omrežja v Republiki Sloveniji
  Uradni list RS št. 32/2020 z dne 20. 3. 2020  - Odlok o začasnih ukrepih na področju zdravstvene dejavnosti zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19
 Uradni list RS št. 32/2020 z dne 20. 3. 2020  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji
 Uradni list RS št. 32/2020 z dne 20. 3. 2020  - Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom šolam vožnje in pooblaščenim organizacijam s področja voznikov in vozil v Republiki Sloveniji
 Uradni list RS št. 30/2020 z dne 19. 3. 2020  - Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji
 Ukrep o mirovanju objavljenih javnih razpisov
 Uradni list RS št. 29/2020 z dne 18. 3. 2020  - O D L O K o dopolnitvi Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji
 Uradni list RS št. 29/2020 z dne 18. 3. 2020  - O D L O K o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo iz Italijanske republike zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odredba o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo iz Italijanske republike zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni (Ura-dni list RS, št. 18/20 in 20/20).
 Uradni list RS št. 29/2020 z dne 18. 3. 2020  - O D L O K o dopolnitvi Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih
 Uradni list RS št. 28/2020 z dne 17. 3. 2020  - Odlok o začasnem prenehanju obratovanja mejnih prehodov za obmejni promet na meji z Republiko Hrvaško
 Seznam mejnih prehodov za obmejni promet z R Hrvaško,  - ki so določeni v Prilogi C Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o obmejnem prometu in sodelovanju (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 20/01)
 Uradni list RS št. 27/2020 z dne 17. 3. 2020  - Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom šolam vožnje in pooblaščenim organizacijam s področja voznikov in vozil v Republiki Sloveniji
 Uradni list RS št. 26/2020 z dne 16. 3. 2020  - Odlok o prepovedi opravljanja zračnih prevozov v Republiki Sloveniji
 Uradni list RS št. 26/2020 z dne 16. 3. 2020  - Odlok o začasni prepovedi izvajanja tehničnih pregledov in drugih postopkov v zvezi z registracijo motornih vozil ter dela v tahografskih delavnicah v Republiki Sloveniji
 Uradni list RS št. 25/2020 z dne 15. 3. 2020  - Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji
 Uradni list RS št. 19/2020 z dne 12. 3. 2020  - Odredba o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-Cov-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije
 Odredba o prepovedi zbiranja na prireditvah v javnih prostorih  - Zdravstveni inšpektorat RS
 Ukrepi na meji z R Hrvaško  - Regijski štab CZ za Notranjsko
 Uradni list RS št. 18/2020 z dne 11. 3. 2020  - Odredba o začasnih ukrepih za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19)