Občina Sežana
DomovKazaloE-mailvecjemanjse Išči  
Obcinski predpisiVloge in obrazciUradne objaveInformacije javnega znacaja
Občina Sežana
Partizanska cesta 4
6210 Sežana

T: ++386 (0)5 731 01 00
F: ++386 (0)5 731 01 23
E: obcina@sezana.si
Prva stran    Občinski svet    Mandatno obdobje 2018-2022    1.dopisna seja občinskega sveta

1.dopisna seja občinskega sveta
Natisni  Pošlji prijatelju

dne: 12.03.2020

Priloge:
 Sklic 1.dopisne seje občinskega sveta dne 12.03.2020
 01.Gradivo za 1.točko sklica  - Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Sežana za leto 2019 – seznanitev
 02.Gradivo za 2.točko sklica  - Ocena o izvajanju Občinskega programa varnosti občine Sežana v letu 2019 – seznanitev
 03.Gradivo za 3.točko sklica  - Predlog Sklepa o potrditvi »Elaborata o oblikovanju cen storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v občinah Sežana, Hrpelje-Kozina, Komen, Divača«, št. IT/4570-19, december 2019
 04.Gradivo za 4.točko sklica  - Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o začasnih izpisih v poletnih mesecih, odsotnosti otroka zaradi bolezni in določitvi poslovnega časa Javnega zavoda Vrtec Sežana
 05.Gradivo za 5.točko sklica  - Predlog Sklepa o določitvi vrednosti pravnih poslov, ki so lahko veljavno sklenjeni brez vključitve v Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sežana za leto 2020
 06.Gradivo za 6.točko sklica  - Predlog Sklepa o določitvi višine tržne najemnine za neprofitna stanovanja
 07.Gradivo za 7.točko sklica  - Predlog Sklepa o določitvi višine stroškov odvoza in hrambe vozil v občini Sežana
 08.Gradivo za 8.točko sklica - 1.alinea  - Predlog Sklepa o ureditvi prepovedi vožnje za tovorna motorna vozila s priklopnim vozilom, razen izjem na lokalni cesti LC 374031 (Križ – Šepulje – Dobravlje)
 08.Gradivo za 8.točko sklica - 2.alinea  - Predlog Sklepa o omejitvi hitrosti na območju terminala v Sežani
 08.Gradivo za 8.točko sklica - 3.alinea  - Predlog Sklepa o parkiranju tovornih in priklopnih vozil na območju terminala v Sežani
 08.Gradivo za 8.točko sklica - 4.alinea  - Predlog Sklepa o dopolnitvi ureditve prepovedi vožnje za tovorna motorna vozila nad 7,5 ton na delu lokalne ceste - Ceste na Lenivec v Sežani
 09.Gradivo za 9.točko sklica  - Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah v k.o. 2455 - Sežana
 10.Gradivo za 10.točko sklica  - Predlog Sklepa o določitvi števila priznanj Občine Sežana, ki se razpišejo za leto 2020
 11.Gradivo za 11.točko sklica - 1.alinea  - Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Sežana za mandatno obdobje 2020 – 2024
 11.Gradivo za 11.točko sklica - 2.alinea  - Predlog Sklepa o predlaganju kandidatov - predstavnikov Občine Sežana za člane Sveta Območne izpostave Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti Sežana za mandatno obdobje 2020 - 2024
 12.Dodatno gradivo
 13.01 Sprejeti sklepi
 13.02 Izpis sklepov