Občina Sežana
DomovKazaloE-mailvecjemanjse Išči  
Obcinski predpisiVloge in obrazciUradne objaveInformacije javnega znacaja
Občina Sežana
Partizanska cesta 4
6210 Sežana

T: ++386 (0)5 731 01 00
F: ++386 (0)5 731 01 23
E: obcina@sezana.si
Prva stran    Objave    Javna razgrnitev predloga modelov vrednotenja

Javna razgrnitev predloga modelov vrednotenja


Predlog modelov vrednotenja

Na portalu množičnega vrednotenja nepremičnin (Portal MVN) so poleg pojasnil, predpisov, postopkov, obrazcev ter navodil, javno dostopne evidence, ki jih je pripravila GURS za množično vrednotenje nepremičnin:
  •     ETN (evidenca trga nepremičnin)
  •     EV (evidenca vrednotenja)
  •     EMV (evidenca modelov vrednotenja)
ter POSKUSNI IZRAČUN VREDNOSTI NEPREMIČNIN, kjer si lahko vsi zainteresirani vpogledajo vrednosti za posamične nepremičnine.
Dostop na  Portal MVN na spletnem naslovu: https://www.mvn.e-prostor.gov.si
Izrisi vrednostnih con za območje Občine Sežana po posameznih modelih

1  Model HIŠE (HIS)
2  Model STANOVANJA (STA)
3  Model GARAŽE (GAR)
4  Model PISARNE (PPP)
5  Model LOKALI (PPL)
6  Model STAVBE ZA TURIZEM (TUR)
7  Model STAVBE SPLOŠNEGA DRUŽBENEGA POMENA (SDP)


Podrobneje so izrisi dostopni na spletni strani PREDLOGI MODELOV VREDNOTENJA:
https://eprostor.gov.si/PI_EMV


Obrazci za pripombe

JR.MV-1 Pripombe na predlog modelov vrednotenja za vrednostno cono in vrednostno raven priponka JR.MV-1
Izpolnjen obrazec se pošlje Občini Sežana na naslov:

  • Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana,
  • na elektronski naslov:   obcina@sezana.si.
  • se odda na kraju razgrnitve (v sprejemni pisarni občine v poslovnem času, v razgrnitveni pisarni v času uradnih ur občinske uprave).


JR.MV-2 Splošne pripombe na predlog modelov vrednotenja priponka JR.MV-2
Izpolnjen obrazec se pošlje GURS na naslov:

  • Geodetska uprava RS-vrednotenje, p.p. 35, 1001 Ljubljana
  • na elektronski naslov:   vrednotenje@gov.si