Občina Sežana
DomovKazaloE-mailvecjemanjse Išči  
Obcinski predpisiVloge in obrazciUradne objaveInformacije javnega znacaja
Občina Sežana
Partizanska cesta 4
6210 Sežana

T: ++386 (0)5 731 01 00
F: ++386 (0)5 731 01 23
E: obcina@sezana.si
Prva stran    Občinski svet    Mandatno obdobje 2018-2022    Seje občinskega sveta v letu 2019    6.seja občinskega sveta

6.seja občinskega sveta
Natisni  Pošlji prijatelju

dne: 26.09.2019

Priloge:
 01.Sklic 6.seje občinskega sveta dne 26.09.2019
 02.Gradivo za 2.točko sklica  - Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica – prva obravnava
 03.Gradivo za 3.točko sklica  - Predlog Sklepa o določitvi cene programov javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Sežana
 04.Gradivo za 4.točko sklica  - Predlog Sklepa o izdaji soglasja k Statutu javnega zavoda Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana
 05.Gradivo za 5.točko sklica  - Poročilo o polletni realizaciji proračuna Občine Sežana za obdobje od 1.1.2019 do 30. 6. 2019 – seznanitev
 06.Gradivo za 6.točko sklica  - Sklep o uporabi sredstev proračunske rezerve – poplave Raša – seznanitev
 07.Gradivo za 7.točko sklica  - Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks na območju občine Sežana za leto 2020
 08.Gradivo za 8.točko sklica  - Predlog Sklepa o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki javnega zavoda Kosovelov dom Sežana – kulturni center Krasa
 09.Gradivo za sejo v ZIP datoteki
 10.Dodatno gradivo
 11.01 Sprejeti sklepi
 11.02 Izpis sklepov
 12.Zapisnik