Občina Sežana
DomovKazaloE-mailvecjemanjse Išči  
Obcinski predpisiVloge in obrazciUradne objaveInformacije javnega znacaja
Občina Sežana
Partizanska cesta 4
6210 Sežana

T: ++386 (0)5 731 01 00
F: ++386 (0)5 731 01 23
E: obcina@sezana.si
Prva stran    Krasnost Krasa in Brkinov

Krasnost Krasa in Brkinov
Natisni  Pošlji prijateljuNAZIV PROJEKTA: Razvoj in dvig kakovosti turističnih storitev in povezovanje tipičnih izdelkov in pridelkov Krasa in Brkinov v turistično ponudbo destinacije


OSNOVNI PODATKI O OPERACIJI:

AKRONIM OPERACIJE:     Krasnost Krasa in Brkinov

VLAGATELJ:     Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana (Zavod ŠTIP) - N

PARTNERJI:
 • Občina Sežana, partner 1
 • Občina Hrpelje Kozina, partner 2
 • Občina Divača, partner 3
 • Javni zavod komenski Kras, partner 4
 • Kobilarna Lipica, partner 5
 • Javni zavod Park Škocjanske jame, Slovenija, partner 6
 • Območna obrtna zbornica Sežana, partner 7
 • Razvojni center Divača, partner 8

CILJI AKTIVNOSTI:

Cilj operacije je usmeriti razvoj turizma na destinaciji v turizem z večjo dodatno vrednostjo in dvig konkurenčne prednosti lokalnega gospodarstva z enotno in jasno zastavljeno vizijo ter povezanimi ponudniki. Kar pomeni dolgoročno sodelovanje in povezovanje akterjev v učinkovita partnerstva, enotno valorizacijo ter skupno promocijo Krasa in Brkinov za skupno trženje. V redno turistično ponudbo destinacije pa bodo vključeni tudi lokalni dogodki. Na takšen način želimo okrepiti gospodarski pomen turističnih dejavnosti, ki so vezane tudi na specifičnost kraške zemlje, s čimer bomo dosegli večjo pozornost javnosti do kmetijstva in vzdrževanja celotnega ozemlja.


PRIČAKOVANI REZULTATI AKTIVNOSTI:

V okviru operacije pričakujemo:
 •  Razvoj turizma z večjo dodatno vrednostjo in dvig konkurenčne prednosti lokalnega gospodarstva
 •  Enotno in jasno zastavljeno vizijo razvoja turizma ter povezane ponudnike
 •  Učinkovito partnerstvo, enotno valorizacijo ter skupno promocijo Krasa in Brkinov
 •  V redno turistično ponudbo destinacije vključene lokalne dogodke
 •  Okrepitev gospodarskega pomena turističnih dejavnosti, ki so vezane tudi na specifičnost kraške zemlje, ter posledični doseg večje pozornosti javnosti do kmetijstva in vzdrževanja celotnega ozemlja.
 •  Večja ozaveščenost lokalnega okolja o pomenu varovanja narave in okolja
 •  Večja prepoznavnost lokalnih dobrot


Povezave: