Občina Sežana
DomovKazaloE-mailvecjemanjse Išči  
Obcinski predpisiVloge in obrazciUradne objaveInformacije javnega znacaja
Občina Sežana
Partizanska cesta 4
6210 Sežana

T: ++386 (0)5 731 01 00
F: ++386 (0)5 731 01 23
E: obcina@sezana.si
Prva stran    Občinski svet    Mandatno obdobje 2018-2022    3.seja občinskega sveta

3.seja občinskega sveta
Natisni  Pošlji prijatelju

dne: 27.03.2019

Priloge:
 01.Sklic 3.seje občinskega sveta dne 27.03.2019
 02.Gradivo za 2.točko sklica  - Predlog Sklepa o določitvi cene programov javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Sežana
 03.Gradivo za 3.točko sklica  - Predlog Sklepa o potrditvi »Elaborata o oblikovanju cen storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v občinah Sežana, Hrpelje-Kozina, Komen, Divača«, št. IT/761-19, februar 2019
 04.Gradivo za 4.točko sklica  - Predlog Odloka o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu Občine Sežana – prva obravnava
 05.Gradivo za 5.točko sklica  - Predlogi sklepov o potrditvi predloga spremembe občinske meje: - Predlog Sklepa o potrditvi predloga spremembe občinske meje z občino Divača - Predlog Sklepa o potrditvi predloga spremembe občinske meje z občino Komen - Predlog Sklepa o potrditvi predloga spremembe občinske meje z občino Vipava
 06.01 Gradivo za 6.točko sklica - 1.alinea  - Predlog Sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) in Investicijskega programa (IP) POSLOVNA CONA
 06.02 Gradivo za 6.točko sklica - 2.alinea  - Predlog Sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) in Investicijskega programa (IP) za projekt »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA PODROČJU KRASA OBČINA SEŽANA«
 07.Gradivo za 7.točko sklica  - Predlog Sklepa o začasnem financiranju Občine Sežana v obdobju 1. 4. – 30. 4. 2019
 08.Gradivo za 8.točko sklica  - Predlog Proračuna Občine Sežana za leto 2019 – prva obravnava
 09.01 Gradivo za 9.točko sklica - 1.alinea  - Predlog Sklepa o izdaji predhodnega mnenja kandidatki za pomočnico direktorice javnega socialno varstvenega zavoda Center za socialno delo Južna Primorska, Enota Sežana
 09.02 Gradivo za 9.točko sklica - 2.alinea  - Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika Občine Sežana v Svet lokalnih skupnosti javnega socialno varstvenega zavoda Center za socialno delo Južna Primorska
 09.03 Gradivo za 9.točko sklica - 3.alinea  - Predlog sklepa v zvezi z imenovanjem predstavnika Občine Sežana v Nadzorni svet Holdinga Kobilarna Lipica d.o.o.
 10.Gradivo za sejo v ZIP datoteki
 11.Dodatno gradivo
 12.01 Sprejeti sklepi
 12.02 Izpis sklepov
 13.Zapisnik