Občina Sežana
DomovKazaloE-mailvecjemanjse Išči  
Obcinski predpisiVloge in obrazciUradne objaveInformacije javnega znacaja
Občina Sežana
Partizanska cesta 4
6210 Sežana

T: ++386 (0)5 731 01 00
F: ++386 (0)5 731 01 23
E: obcina@sezana.si
Prva stran    Javni razpisi, naročila in natečaji    Arhiv - Javni razpisi, naročila in natečaji    Javni razpisi, naročila in natečaji v letu 2019

Priloge:
 19.12.2019 Javna dražba za prodajo nepremičnin  - Nezazidano stavbno zemljišče katastrska občina 2455 – Sežana, parcela št. 3745/121
 19.12.2019 Javna dražba za prodajo nepremičnin  - Nezazidano stavbno zemljišče katastrska občina 2455 – Sežana, parcela št. 3745/121 - OBRAZEC ZA PRIJAVO

 26.11.2019 Povabilo k oddaji ponudbe  - Odvoz, hramba in varovanje nepravilno parkiranih in zapuščenih vozil v občini Sežana
 26.11.2019 Povabilo k oddaji ponudbe  - Odvoz, hramba in varovanje nepravilno parkiranih in zapuščenih vozil v občini Sežana - RAZPISNA DOKUMENTACIJA

 04.10.2019 Javno zbiranje ponudb  - za prodajo nepremičnin v katastrski občini 2455-Sežana: Zemljišči parc. št. 2368/12 in parc.št. 6095/105; Besedilo objave
 04.10.2019 Javno zbiranje ponudb  - za prodajo nepremičnin v katastrski občini 2455-Sežana: Zemljišči parc. št. 2368/12 in parc.št. 6095/105; RAZPISNA DOKUMENTACIJA

 24.09.2019 Javni natečaj  - za zasedbo prostega položajnega uradniškega delovnega mesta VIŠJI SVETOVALEC - VODJA ODDELKA ZA SPLOŠNE ZADEVE v občinski upravi Občine Sežana. Objava na spletni strani Občine Sežana in na Zavodu RS za zaposlovanje dne 24. 9. 2019, rok za prijavo 8 dni.
 24.09.2019 Javni natečaj  - za zasedbo prostega položajnega uradniškega delovnega mesta VIŠJI SVETOVALEC - VODJA ODDELKA ZA SPLOŠNE ZADEVE v občinski upravi Občine Sežana. - OBRAZEC ZA PRIJAVO

 23.08.2019 Javni razpis  - za sofinanciranje ukrepov varstva okolja in vlaganj v naravne vire za leto 2019 (Uradni list RS št. 52/2019)
 23.08.2019 Javni razpis  - za sofinanciranje ukrepov varstva okolja in vlaganj v naravne vire za leto 2019 - RAZPISNA DOKUMENTACIJA

 19.08.2019 Javna dražba za prodajo nepremičnin
 19.08.2019 Javna dražba za prodajo nepremičnin  - OBRAZEC: Prijava za sodelovanje na javni dražbi za nakup nepremičnine

 12.07.2019 Javni razpis  - za sofinanciranje programov oz. projektov, ki niso predmet drugih javnih razpisov iz proračuna Občine Sežana za leto 2019 – SREDSTVA ZA ENKRATNE FINANČNE POMOČI 2019 (Uradni list RS, št. 45/2019)
 12.07.2019 Javni razpis  - za sofinanciranje programov oz. projektov, ki niso predmet drugih javnih razpisov iz proračuna Občine Sežana za leto 2019 – SREDSTVA ZA ENKRATNE FINANČNE POMOČI 2019 – RAZPISNA DOKUMENTACIJA

 26.06.2019 Javno naročilo Prevozi šolskih otrok  - Javno naročilo je objavljeno na Portalu javnih naročili pod številko objave JN004464/2019-B01. Povezava do objave: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=313772

 14.06.2019 Javni razpis  - za sofinanciranje dejavnosti turističnih društev in tistih društev, ki se ukvarjajo s pospeševanjem turizma v občini Sežana za leto 2019 (Uradni list RS, št.38/2019)
 14.06.2019 Javni razpis  - za sofinanciranje dejavnosti turističnih društev in tistih društev, ki se ukvarjajo s pospeševanjem turizma v občini Sežana za leto 2019 - RAZPISNA DOKUMENTACIJA

 13.06.2019 Javni natečaj  - za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta OBČINSKI REDAR v organu skupne občinske uprave Občin Divača, Hrpelje – Kozina, Komen in Sežana – Medobčinski inšpektorat in redarstvo. Objava na spletni strani Občine Sežana in na Zavodu RS za zaposlovanje dne 13. 6. 2019, rok za prijavo 8 dni.
 13.06.2019 Javni natečaj  - za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta OBČINSKI REDAR v organu skupne občinske uprave Občin Divača, Hrpelje – Kozina, Komen in Sežana – Medobčinski inšpektorat in redarstvo. OBRAZEC ZA PRIJAVO

 12.06.2019 PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje); Javno naročilo gradnje  - Ureditev manipulativnega platoja z nadstrešnicami II. FAZA na CERO Sežana – JN003923/2019-B01: Povezava do objave: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10179

 11.06.2019 Javni natečaj  - za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta SVETOVALEC ZA UPRAVNO POSLOVANJE IN DOKUMENTARNO-ARHIVSKE ZADEVE v Oddelku za splošne zadeve v Občinski upravi Občine Sežana. Objava na spletni strani Občine Sežana in na Zavodu RS za zaposlovanje dne 11. 6. 2019, rok za prijavo 8 dni.
 11.06.2019 Javni natečaj  - za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta SVETOVALEC ZA UPRAVNO POSLOVANJE IN DOKUMENTARNO-ARHIVSKE ZADEVE v Oddelku za splošne zadeve v Občinski upravi Občine Sežana. OBRAZEC ZA PRIJAVO

 31.05.2019 Javni razpis  - za sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov v občini Sežana v letu 2019 (Uradni list RS, št.35/2019)
 31.05.2019 Javni razpis  - za sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov v občini Sežana v letu 2019 - RAZPISNA DOKUMENTACIJA

 31.05.2019 Javni razpis  - za dodelitev denarnih spodbud iz občinskega proračuna učencem, dijakom in študentom v občini Sežana za leto 2019 (Uradni list RS, št.35/2019)
 31.05.2019 Javni razpis  - za dodelitev denarnih spodbud iz občinskega proračuna učencem, dijakom in študentom v občini Sežana za leto 2019, RAZPISNA DOKUMENTACIJA

 31.05.2019 Javni razpis  - za sofinanciranje programov društev in zvez, ki negujejo tradicije izoblikovane v vojnah na območju Slovenije za leto 2019 (Uradni list RS, št.35/2019)
 31.05.2019 Javni razpis  - za sofinanciranje programov društev in zvez, ki negujejo tradicije izoblikovane v vojnah na območju Slovenije za leto 2019 - RAZPISNA DOKUMENTACIJA

 31.05.2019 Javni razpis  - za subvencioniranje obnov kraških suhih zidov v občini Sežana v letu 2019 (Uradni list RS, št.35/2019)
 31.05.2019 Javni razpis  - za subvencioniranje obnov kraških suhih zidov v občini Sežana v letu 2019, Priloga 1: Tipologija in standardi
 31.05.2019 Javni razpis  - za subvencioniranje obnov kraških suhih zidov v občini Sežana v letu 2019; Priloga 2: Priročnik
 31.05.2019 Javni razpis  - za subvencioniranje obnov kraških suhih zidov v občini Sežana v letu 2019, Priloga 3: Izobraževalni program
 31.05.2019 Javni razpis  - za subvencioniranje obnov kraških suhih zidov v občini Sežana v letu 2019 - RAZPISNA DOKUMENTACIJA

 17.05.2019 Javni razpis  - za sofinanciranje programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v občini Sežana za leto 2019 (Uradni list RS, št. 32/2019)
 17.05.2019 Javni razpis  - za sofinanciranje programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v občini Sežana za leto 2019, RAZPISNA DOKUMENTACIJA

 17.05.2019 Javni razpis  - za sofinanciranje mladinskih projektov in akcij v občini Sežana za leto 2019 (Uradni list RS, št. 32/2019)
 17.05.2019 Javni razpis  - za sofinanciranje mladinskih projektov in akcij v občini Sežana za leto 2019; RAZPISNA DOKUMENTACIJA: OBRAZCI ZA NEFORMALNE SKUPINE MLADIH
 17.05.2019 Javni razpis  - za sofinanciranje mladinskih projektov in akcij v občini Sežana za leto 2019; RAZPISNA DOKUMENTACIJA: OBRAZCI ZA ORGANIZACIJE
 17.05.2019 Javni razpis  - za sofinanciranje mladinskih projektov in akcij v občini Sežana za leto 2019; RAZPISNA DOKUMENTACIJA: OBRAZCI ZA POSAMEZNIKE, USTVARJALCE

 10.05.2019 Javni razpis  - za sofinanciranje programov društev s področja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Sežana za leto 2019 (Uradni list RS št.30/2019)
 10.05.2019 Javni razpis  - za sofinanciranje programov društev s področja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Sežana za leto 2019 - RAZPISNA DOKUMENTACIJA

 09.05.2019 PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje); Javno naročilo gradnje  - Poslovna cona - JN002770/2019-B01: Povezava do objave: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8908

 08.05.2019 Javni natečaj  - za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta SVETOVALEC ZA PROSTOR v Oddelku za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo v občinski upravi Občine Sežana. Objava na spletni strani Občine Sežana in na Zavodu RS za zaposlovanje dne 8. 5. 2019, rok za prijavo 8 dni.
 08.05.2019 Javni natečaj  - za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta SVETOVALEC ZA PROSTOR v Oddelku za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo v občinski upravi Občine Sežana. OBRAZEC ZA PRIJAVO

 03.05.2019 Javni razpis  - za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v občini Sežana za leto 2019 (Uradni list RS št.28/2019)
 03.05.2019 Javni razpis  - za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v občini Sežana za leto 2019 - SOFINANCIRANJE PRVE ZAPOSLITVE OZIROMA PRIPRAVNIŠTVA - UKREP 1 - RAZPISNA DOKUMENTACIJA
 03.05.2019 Javni razpis  - za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v občini Sežana za leto 2019 - SOFINANCIRANJE NOVIH ZAPOSLITEV - UKREP 2 - RAZPISNA DOKUMENTACIJA
 03.05.2019 Javni razpis  - sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v občini Sežana za leto 2019 - SOFINANCIRANJE SAMOZAPOSLITEV - UKREP 3 - RAZPISNA DOKUMENTACIJA

 03.05.2019 Javni razpis  - za dodelitev državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Sežana za leto 2019 (Uradni list RS št.28/2019)
 03.05.2019 Javni razpis  - za dodelitev državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Sežana za leto 2019 - OVOJ ZA VLOGE
 03.05.2019 Javni razpis  - za dodelitev državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Sežana za leto 2019 - VLOGA ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS - DE MINIMIS- UKREP A.1.
 03.05.2019 Javni razpis  - za dodelitev državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Sežana za leto 2019 - VLOGA ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS - DE MINIMIS- UKREP A.2
 03.05.2019 Javni razpis  - za dodelitev državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Sežana za leto 2019 - VLOGA ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS - DE MINIMIS- UKREP A.3.
 03.05.2019 Javni razpis  - za dodelitev državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Sežana za leto 2019 - VLOGA ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS - DE MINIMIS- UKREP A.4.

 03.05.2019 Javni razpis  - za sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev v Občini Sežana za leto 2019 (Uradni list RS št.28/2019)
 03.05.2019 Javni razpis  - za sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev v Občini Sežana za leto 2019 - RAZPISNA DOKUMENTACIJA
 03.05.2019 Javni razpis  - za sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev v Občini Sežana za leto 2019 - LETNO POROČILO

 26.04.2019 Javni razpis  - za sofinanciranje programov športa v občini Sežana za leto 2019 (Uradni list RS 26/2019)
 26.04.2019 Javni razpis  - za sofinanciranje programov športa v občini Sežana za leto 2019, SKLEP O MERILIH, POGOJIH IN KRITERIJIH
 26.04.2019 Javni razpis  - za sofinanciranje programov športa v občini Sežana za leto 2019, RAZPISNA DOKUMENTACIJA - PRIJAVNI OBRAZCI
 26.04.2019 Javni razpis  - za sofinanciranje programov športa v občini Sežana za leto 2019, RAZPISNA DOKUMENTACIJA - OBRAZCI ZA POROČANJE

 09.01.2019 Objava prostega delovnega mesta  - VIŠJI SVETOVALEC ZA KULTURO IN TURIZEM v Oddelku za gospodarske in družbene dejavnosti v občinski upravi Občine Sežana. Objava na spletni strani Občine Sežana in na Zavodu RS za zaposlovanje dne 9. 1. 2019, rok za prijavo 5 dni.
 09.01.2019 Objava prostega delovnega mesta  - VIŠJI SVETOVALEC ZA KULTURO IN TURIZEM v Oddelku za gospodarske in družbene dejavnosti v občinski upravi Občine Sežana. OBRAZEC ZA PRIJAVO