Občina Sežana
DomovKazaloE-mailvecjemanjse Išči  
Obcinski predpisiVloge in obrazciUradne objaveInformacije javnega znacaja
Občina Sežana
Partizanska cesta 4
6210 Sežana

T: ++386 (0)5 731 01 00
F: ++386 (0)5 731 01 23
E: obcina@sezana.si
Prva stran    Občinski svet    Mandatno obdobje 2014-2018    28.seja občinskega sveta

28.seja občinskega sveta
Natisni  Pošlji prijatelju

dne: 05.07.2018
Posnetek seje je objavljen na portalu YouTube na tej povezavi.

Priloge:
 01.Sklic 28.seje občinskega sveta dne 05.07.2018
 02.Gradivo za 2.točko sklica  - Predlog Celostne prometne strategije Občine Sežana
 03.Gradivo za 3.točko sklica  - Usklajen predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah št. 2 Občinskega prostorskega načrta Občine Sežana
 04.Gradivo za 4.točko sklica  - Usklajen predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za območje novejšega mestnega jedra v Sežani -1. faza
 05.Gradivo za 5.točko sklica  - Predlog Odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve v občini Sežana – hitri postopek
 06.Gradivo za 6.točko sklica  - Predlog Odloka o podelitvi javnega pooblastila na področju izobraževalne dejavnosti v občini Sežana – hitri postopek
 07.Gradivo za 7.točko sklica  - Predlog Odloka o ugotovitvi prenehanja učinkovanja Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Visokošolsko središče Sežana z dnem 1.1.2018 v delu, ki se nanaša na upravljanje s sredstvi ustanovitelja - hitri postopek
 08.Gradivo za 8.točko sklica  - Predlog Sklepa o ugotovitvi javne koristi za razlastitev dela nepremičnine katastrska občina 2455 Sežana: parcela 6600/9 (ID 6828269)
 09.Gradivo za 9.točko sklica  - Predlog Sklepa o dopolnitvi Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sežana za leto 2018
 10.Gradivo za 10.točko sklica - 1.alinea  - Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parc.št. 6088/25 k.o. 2455 – Sežana
 10.Gradivo za 10.točko sklica - 2.alinea  - Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah v katastrska občina 2434 Voglje: parcela 995/2 (ID 4604999) in parcela 1518/2 (ID 6869694)
 10.Gradivo za 10.točko sklica - 3.alinea  - Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini katastrska občina 2420 Štjak parcela 6100/3 (ID 2270168)
 11.Gradivo za 11.točko sklica - 1.alinea  - Poročilo o opravljenem nadzoru v letu 2018 nad porabo sredstev javnega zavoda Ljudska univerza Sežana za leto 2017
 11.Gradivo za 11.točko sklica - 2.alinea  - Poročilo o opravljenem nadzoru v letu 2018 nad porabo sredstev javnega zavoda Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana za leto 2017
 12.Gradivo za 12.točko sklica  - Dopolnitev Programa dela Nadzornega odbora za leto 2018 – seznanitev
 13.Gradivo za 13.točko sklica  - Osnutek strokovnih podlag za reorganizacijo krajevnih skupnosti na območju občine Sežana – seznanitev
 14.Gradivo za sejo v ZIP datoteki
 15.01 Sprejeti sklepi
 15.02 Izpis sklepov
 16.Zapisnik