Občina Sežana
DomovKazaloE-mailvecjemanjse Išči  
Obcinski predpisiVloge in obrazciUradne objaveInformacije javnega znacaja
Občina Sežana
Partizanska cesta 4
6210 Sežana

T: ++386 (0)5 731 01 00
F: ++386 (0)5 731 01 23
E: obcina@sezana.si
Prva stran    Občinski svet    Mandatno obdobje 2014-2018    26.seja občinskega sveta

26.seja občinskega sveta
Natisni  Pošlji prijatelju

dne: 24.04.2018
Posnetek seje je objavljen na portalu YouTube na tej povezavi.

Priloge:
 01.Sklic 26.seje občinskega sveta dne 24.04.2018
 02.Gradivo za 2.točko sklica  - Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Sežana za leto 2017
 03.Gradivo za 3.točko sklica  - Predlog Odloka o rebalansu-1 proračuna Občine Sežana za leto 2018 – skrajšani postopek
 04.Gradivo za 4.točko sklica  - Predlog Odloka o soglasju k pripojitvi družbe Visokošolsko središče Sežana d.o.o. k družbi INKUBATOR d.o.o., ekonomske, organizacijske in tehnološke storitve, Sežana in prenehanju družbe Visokošolsko središče Sežana d.o.o. zaradi pripojitve – hitri postopek s predlogom Sklepa o izdaji pooblastila županu
 04.Gradivo za 4.točko sklica - 1.alinea  - Predlog sklepov edinega družbenika družbe INKUBATOR d.o.o., ekonomske, organizacijske in tehnološke storitve, Sežana, s prečiščenim besedilom Akta o ustanovitvi družbe
 05.Gradivo za 5.točko sklica  - Predlog Sklepa o potrditvi Letnega poročila in predloga o nerazporeditvi bilančnega dobička družbe INKUBATOR d.o.o. ekonomske, organizacijske in tehnološke storitve, Sežana za leto 2017
 06.Gradivo za 6.točko sklica  - Predlog Odloka o koncesiji za izvajanje gospodarskih javnih služb zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov z območja občine Sežana – druga obravnava
 07.Gradivo za 7.točko sklica  - Predlog Odloka o koncesiji za urejanje in čiščenje javnih in zelenih površin v občini Sežana – druga obravnava
 08.Gradivo za 8.točko sklica  - Predlog Odloka o pogrebni in pokopališki dejavnosti ter o pokopališkem redu v občini Sežana – druga obravnava
 09.Gradivo za 9.točko sklica  - Predlog Pravilnika o subvencioniranju obnov kraških suhih zidov v občini Sežana
 10.Gradivo za 10.točko sklica  - Predlog Sklepa o podaljšanju pogodbe z Domom upokojencev Sežana za izvajanje storitve „Pomoč družini na domu“
 11.Gradivo za 11.točko sklica  - Predlog Sklepa o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Sežana
 12.Gradivo za 12.točko sklica  - Predlog Sklepa o izstopu Občine Sežana iz Združenja občin Slovenije
 13.Gradivo za 13.točko sklica  - Obravnava mnenj naselij v Krajevni skupnosti Tomaj glede organiziranosti krajevne skupnosti
 14.Gradivo za 14.točko sklica  - Predlog Sklepa o izdaji mnenja z obrazložitvijo kandidatki za ravnateljico javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dutovlje
 15.Gradivo za sejo v ZIP datoteki
 16.Dodatno gradivo
 17.01 Sprejeti sklepi
 17.02 Izpis sklepov
 18.Zapisnik