Občina Sežana
DomovKazaloE-mailvecjemanjse Išči  
Obcinski predpisiVloge in obrazciUradne objaveInformacije javnega znacaja
Občina Sežana
Partizanska cesta 4
6210 Sežana

T: ++386 (0)5 731 01 00
F: ++386 (0)5 731 01 23
E: obcina@sezana.si
Prva stran    Občinski svet    Mandatno obdobje 2014-2018    24.seja občinskega sveta

24.seja občinskega sveta
Natisni  Pošlji prijatelju

dne: 15.02.2018
Posnetek seje je objavljen na portalu YouTube na tej povezavi.

Priloge:
 01.Sklic 24.seje občinskega sveta dne 15.02.2018
 02.Gradivo za 2.točko sklica  - Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana – druga obravnava
 03.Gradivo za 3.točko sklica  - Predlog Odloka o preoblikovanju javnega zavoda Visokošolsko središče Sežana v Visokošolsko središče Sežana d.o.o.– prva obravnava
 04.Gradivo za 4.točko sklica  - Predlog Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v občini Sežana – hitri postopek
 05.Gradivo za 5.točko sklica  - Predlog Letnega programa športa v občini Sežana za leto 2018
 06.Gradivo za 6.točko sklica  - Predlog Letnega programa kulture v občini Sežana za leto 2018
 07.Gradivo za 7.točko sklica  - Predlog Pravilnika o zagotavljanju brezplačnega prevoza otrok s posebnimi potrebami
 07.Gradivo za 7.točko sklica - 1.alinea  - Predlog Sklepa o povračilu stroškov prevoza staršem otrok s posebnimi potrebami
 08.Gradivo za 8.točko sklica  - Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dovolilnicah za vožnjo vozil na območjih občine Sežana
 09.Gradivo za 9.točko sklica - 1.alinea  - Poročilo o opravljenem nadzoru v letu 2017, nad porabo sredstev javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Sežana za leto 2016
 09.Gradivo za 9.točko sklica - 2.alinea  - Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Sežana za leto 2017
 09.Gradivo za 9.točko sklica - 3.alinea  - Program dela Nadzornega odbora Občine Sežana za leto 2018
 10.Gradivo za 10.točko sklica  - Predlog Sklepa o ureditvi prepovedi prometa za vsa vozila na delu javne poti od križišča z novo povezovalno cesto pri pokopališču do objekta na naslovu Sejmiška pot 6 v Sežani, razen za kolesarje
 11.Gradivo za 11.točko sklica  - Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o vzpostavitvi območij kratkotrajnega parkiranja
 12.Gradivo za 12.točko sklica  - Predlog Sklepa o spremembi in dopolnitvi Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sežana za leto 2018 in financiranju prestavitve dela lokalne ceste št. LK 376671 iz proračuna Občine Sežana zaradi umestitve objekta – bodoče lekarne na delu obstoječe ceste
 13.Gradivo za 13.točko sklica  - Pregled izvršitve sklepov, sprejetih v zvezi s problematiko Kobilarne Lipica, na seji občinskega sveta dne 20. 4. 2017
 14.Gradivo za 14.točko sklica  - Predlog Sklepa o določitvi števila priznanj Občine Sežana, ki se razpišejo za leto 2018
 15.Gradivo za 15.točko sklica  - Ugotovitveni sklep o odstopu članice – predstavnice ustanovitelja iz Sveta javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dutovlje in predlog Sklepa o imenovanju predstavnika ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dutovlje za preostanek mandatnega obdobja 2017 – 2021
 16.Gradivo za sejo v ZIP datoteki
 17.Dodatno gradivo
 18.01 Sprejeti sklepi
 18.02 Izpis sklepov
 19.Zapisnik