Občina Sežana
DomovKazaloE-mailvecjemanjse Išči  
Obcinski predpisiVloge in obrazciUradne objaveInformacije javnega znacaja
Občina Sežana
Partizanska cesta 4
6210 Sežana

T: ++386 (0)5 731 01 00
F: ++386 (0)5 731 01 23
E: obcina@sezana.si
Prva stran    Javni razpisi, naročila in natečaji    Arhiv - Javni razpisi, naročila in natečaji    Javni razpisi, naročila in natečaji v letu 2018

Priloge:
 12.09.2018 Javna dražba za prodajo nepremičnin  - Posamezni del stavbe katastrska občina 2432 Dutovlje stavba 81 del stavbe 12 (poslovni prostor - nekdanji zdravstveni dom) in Nezazidano stavbno zemljišče katastrska občina 2429-Pliskovica parcela 3005/23 v izmeri 1430 m2
 12.09.2018 Javna dražba za prodajo nepremičnin  - Posamezni del stavbe katastrska občina 2432 Dutovlje stavba 81 del stavbe 12 (poslovni prostor - nekdanji zdravstveni dom) in Nezazidano stavbno zemljišče katastrska občina 2429-Pliskovica parcela 3005/23 v izmeri 1430 m2 - RAZPISNA DOKUMENTACIJA

 07.09.2018 Javno zbiranje ponudb  - za prodajo nepremičnin s parc. št. 3791/11, 4320/11, 4320/12, 4320/13 in št. 3914/29 vse katastrska občina 2455-Sežana
 07.09.2018 Javno zbiranje ponudb  - za prodajo nepremičnin s parc. št. 3791/11, 4320/11, 4320/12, 4320/13 in št. 3914/29 vse katastrska občina 2455-Sežana. RAZPISNA DOKUMENTACIJA

 06.07.2018 Javni razpis  - za dodelitev denarnih spodbud iz občinskega proračuna učencem, dijakom in študentom v Občini Sežana za leto 2018 (Uradni list RS, št.46/2018)
 06.07.2018 Javni razpis  - za dodelitev denarnih spodbud iz občinskega proračuna učencem, dijakom in študentom v Občini Sežana za leto 2018 RAZPISNA DOKUMENTACIJA

 06.07.2018 Javni razpis  - za sofinanciranje dejavnosti turističnih društev in tistih društev, ki se ukvarjajo s pospeševanjem turizma v Občini Sežana za leto 2018 (Uradni list RS, št.46/2018)
 06.07.2018 Javni razpis  - za sofinanciranje dejavnosti turističnih društev in tistih društev, ki se ukvarjajo s pospeševanjem turizma v Občini Sežana za leto 2018 - RAZPISNA DOKUMENTACIJA

 01.06.2018 Javni razpis  - za sofinanciranje programov društev in zvez, ki negujejo tradicije izoblikovanje v vojnah na območju Slovenije za leto 2018 (Uradni list RS, št.37/2018)
 01.06.2018 Javni razpis  - za sofinanciranje programov društev in zvez, ki negujejo tradicije izoblikovanje v vojnah na območju Slovenije za leto 2018 - RAZPISNA DOKUMENTACIJA

 01.06.2018 Javni razpis  - za subvencioniranje obnov kraških suhih zidov v občini Sežana v letu 2018 (Uradni list RS, št.37/2018)
 01.06.2018 Javni razpis  - za subvencioniranje obnov kraških suhih zidov v občini Sežana v letu 2018, Priloga 1: Tipologija in standardi
 01.06.2018 Javni razpis  - za subvencioniranje obnov kraških suhih zidov v občini Sežana v letu 2018, Priloga 2: Priročnik
 01.06.2018 Javni razpis  - za subvencioniranje obnov kraških suhih zidov v občini Sežana v letu 2018, Priloga 3: Izobraževalni program
 01.06.2018 Javni razpis  - za subvencioniranje obnov kraških suhih zidov v občini Sežana v letu 2018 - RAZPISNA DOKUMENTACIJA

 25.05.2018 Javni razpis  - za sofinanciranje mladinskih projektov in akcij v občini Sežana za leto 2018 (Uradni list RS št.35/2018)
 25.05.2018 Javni razpis  -  za sofinanciranje mladinskih projektov in akcij v občini Sežana za leto 2018, RAZPISNA DOKUMENTACIJA: OBRAZCI ZA NEFORMALNE SKUPINE MLADIH
 25.05.2018 Javni razpis  - za sofinanciranje mladinskih projektov in akcij v občini Sežana za leto 2018 - RAZPISNA DOKUMENTACIJA: OBRAZCI ZA ORGANIZACIJE
 25.05.2018 Javni razpis  - za sofinanciranje mladinskih projektov in akcij v občini Sežana za leto 2018 - RAZPISNA DOKUMENTACIJA: OBRAZCI ZA POSAMEZNIKE, USTVARJALCE

 16.05.2018 Javno naročilo  - Izdelava IDP kot strokovne podlage in OPPN za južno obvoznico mesta Sežana. Javno naročilo je objavljeno na Portalu javnih naročil pod številko objave JN003106/2018-W01 in v sistemu e-JN. Povezava do objave: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=257041

 26.04.2018 Javno naročilo  - Rekonstrukcija lokalne ceste Griže – odcep Sela je objavljeno na portalu javnih naročil pod številko objave JN002786/2018-W01. Povezava do objave: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=254365

 20.04.2018 Javni razpis  - za sofinanciranje programov društev s področja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Sežana za leto 2018 (Ur. l. RS št. 27/2018)
 20.04.2018 Javni razpis  - za sofinanciranje programov društev s področja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Sežana za leto 2018 - RAZPISNA DOKUMENTACIJA

 13.04.2018 Javni razpis  - za sofinanciranje programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v občini Sežana za leto 2018 (Uradni list RS, št. 24/2018)
 13.04.2018 Javni razpis  - za sofinanciranje programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v občini Sežana za leto 2018 - RAZPISNA DOKUMENTACIJA

 11.04.2018 Javno naročilo  - Izdelava projektne dokumentacije – gasilski dom in skladiščni objekt ter garažno skladiščni objekt z možnostjo ureditev pisarn v Sežani. Javno naročilo je objavljeno na Portalu javnih naročil pod številko objave JN002489/2018-W01. Povezava do objave: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=250490

 06.04.2018 Javni razpis  - za sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev v Občini Sežana za leto 2018 (Uradni list RS št.23/2018)
 06.04.2018 Javni razpis  - za sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev v Občini Sežana za leto 2018 - RAZPISNA DOKUMENTACIJA
 06.04.2018 Javni razpis  - za sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev v Občini Sežana za leto 2018 - LETNO POROČILO

 30.03.2018 Javni razpis  - za sofinanciranje programov oz. projektov, ki niso predmet drugih javnih razpisov iz proračuna Občine Sežana za leto 2018 – SREDSTVA ZA ENKRATNE FINANČNE POMOČI 2018 (Uradni list RS, št. 21/2018)
 30.03.2018 Javni razpis  - za sofinanciranje programov oz. projektov, ki niso predmet drugih javnih razpisov iz proračuna Občine Sežana za leto 2018 – SREDSTVA ZA ENKRATNE FINANČNE POMOČI 2018 - RAZPISNA DOKUMENTACIJA

 30.03.2018 Javni razpis  - za sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov v občini Sežana v letu 2018 (Uradni list RS št.21/2018)
 30.03.2018 Javni razpis  - za sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov v občini Sežana v letu 2018, RAZPISNA DOKUMENTACIJA

 21.03.2018 Javni poziv  - k oddaji ponudbe za postavitev električnih polnilnic v občini Sežana

 20.03.2018 Javni razpis  - za imenovanje direktorja javnega podjetja Kraški vodoovd Sežana d.o.o. Objavljeno na spletni strani javnega podjetja Kraški vodovod Sežana, spletnih straneh občin ustanoviteljic javnega podjetja - Divača, Hrpelje-Kozina, Komen, Miren-Kostanjevica in Sežana ter v časopisu Delo, dne 20. 3. 2018. Rok za prijavo: 4. 4. 2018, do 12. ure (prijave morajo biti do navedenega termina vložene na sedežu Kraškega vodovoda Sežana, Bazoviška cesta 6, 6210 Sežana).
 20.03.2018 Javni razpis  - za imenovanje direktorja javnega podjetja Kraški vodoovd Sežana d.o.o. Objavljeno na spletni strani javnega podjetja Kraški vodovod Sežana, spletnih straneh občin ustanoviteljic javnega podjetja - Divača, Hrpelje-Kozina, Komen, Miren-Kostanjevica in Sežana ter v časopisu Delo, dne 20. 3. 2018. Rok za prijavo: 4. 4. 2018, do 12. ure (prijave morajo biti do navedenega termina vložene na sedežu Kraškega vodovoda Sežana, Bazoviška cesta 6, 6210 Sežana). OBRAZEC ZA PRIJAVO

 09.03.2018 Javni razpis  - za sofinanciranje programov športa v občini Sežana za leto 2018 (Uradni list RS 16/2018)
 09.03.2018 Javni razpis  - za sofinanciranje programov športa v občini Sežana za leto 2018, SKLEP O MERILIH, POGOJIH IN KRITERIJIH
 09.03.2018 Javni razpis  - za sofinanciranje programov športa v občini Sežana za leto 2018, RAZPISNA DOKUMENTACIJA - PRIJAVNI OBRAZCI
 09.03.2018 Javni razpis  - za sofinanciranje programov športa v občini Sežana za leto 2018, RAZPISNA DOKUMENTACIJA - OBRAZCI ZA POROČANJE

 08.03.2018 Javno naročilo  - Rekonstrukcija lokalne ceste Griže – odcep Sela. Javno naročilo je objavljeno na Portalu javnih naročil pod številko objave JN001394/2018-W01. Povezava do objave: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=246483

 06.03.2018 Javno naročilo  - Ureditev hodnika za pešce v naselju Dol pri Vogljah Javno naročilo je objavljeno na Portalu javnih naročili pod številko objave JN001294/2018-W01. Povezava do objave: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=245086

 21.02.2018 Javno naročilo  - Rekonstrukcija ceste Šepulje - Dobravlje, odsek 1 - naselje Šepulje Javno naročilo je objavljeno na Portalu javnih naročili pod številko objave JN001014/2018-W01. Povezava do objave: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=243683

 16.02.2018 Javni razpis  - za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v občini Sežana za leto 2018 (Uradni list RS št.9/2018)
 16.02.2018 Javni razpis  - za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v občini Sežana za leto 2018 - SOFINANCIRANJE PRVE ZAPOSLITVE OZIROMA PRIPRAVNIŠTVA - UKREP 1 - RAZPISNA DOKUMENTACIJA
 16.02.2018 Javni razpis  - za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v občini Sežana za leto 2018 - SOFINANCIRANJE NOVIH ZAPOSLITEV - UKREP 2 - RAZPISNA DOKUMENTACIJA
 16.02.2018 Javni razpis  - sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v občini Sežana za leto 2018 - SOFINANCIRANJE SAMOZAPOSLITEV - UKREP 3 - RAZPISNA DOKUMENTACIJA

 15.02.2018 Javno naročilo  - Obnova fasad Zadružnega doma v Povirju Javno naročilo je objavljeno na Portalu javnih naročili pod številko objave JN000884/2018-W01. Povezava do objave: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=242963

 31.01.2018 Javni natečaj  - natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta SVETOVALEC ZA PROMET, INVESTICIJE IN OPREMLJANJE PROSTORA v Oddelku za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo v občinski upravi Občine Sežana. Objava na spletni strani Občine Sežana in na Zavodu RS za zaposlovanje dne 31.1.2018, rok za prijavo 8 dni.
 31.01.2018 Javni natečaj  - natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta SVETOVALEC ZA PROMET, INVESTICIJE IN OPREMLJANJE PROSTORA v Oddelku za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo v občinski upravi Občine Sežana. OBRAZEC ZA PRIJAVO

 26.01.2018 Popravek javnega natečaja  - za zasedbo prostega položajnega uradniškega delovnega mesta INŠPEKTOR – VODJA MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA v organu skupne bčinske uprave Občin Divača, Hrpelje-Kozina, Komen in Sežana – Medobčinski inšpektorat in redarstvo. Objava tega popravka na spletni strani Občine Sežana in na Zavodu RS za zaposlovanje, dne 26. 1. 2018. Rok za prijavo se podaljša do vključno 3. 2. 2018.
 12.01.2018 Javni natečaj  - za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta INŠPEKTOR – VODJA MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA v organu skupne občinske uprave Občin Divača, Hrpelje - Kozina, Komen in Sežana - Medobčinski inšpektorat in redarstvo. Objava na spletni strani Občine Sežana in na Zavodu RS za zaposlovanje dne 12.1.2018, rok za prijavo najkasneje do vključno srede, 24.1.2018.
 12.01.2018 Javni natečaj  - za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta INŠPEKTOR – VODJA MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA v organu skupne občinske uprave Občin Divača, Hrpelje - Kozina, Komen in Sežana - Medobčinski inšpektorat in redarstvo. OBRAZEC ZA PRIJAVO

 19.01.2018 Javni razpis  - za dodelitev državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Sežana za leto 2018 (Uradni list RS št.4/2018)
 19.01.2018 Javni razpis  - za dodelitev državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Sežana za leto 2018 - OVOJ ZA VLOGE
 19.01.2018 Javni razpis  - za dodelitev državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Sežana za leto 2018 - VLOGA ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS - SKUPINSKE IZJEME - UKREP A.1.1., A.1.2.
 19.01.2018 Javni razpis  - za dodelitev državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Sežana za leto 2018 - VLOGA ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS - DE MINIMIS- UKREP B.1.
 19.01.2018 Javni razpis  - za dodelitev državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Sežana za leto 2018 - VLOGA ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS - DE MINIMIS- UKREP B.2.
 19.01.2018 Javni razpis  - za dodelitev državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Sežana za leto 2018 - VLOGA ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS - DE MINIMIS- UKREP B.3.