Občina Sežana
DomovKazaloE-mailvecjemanjse Išči  
Obcinski predpisiVloge in obrazciUradne objaveInformacije javnega znacaja
Občina Sežana
Partizanska cesta 4
6210 Sežana

T: ++386 (0)5 731 01 00
F: ++386 (0)5 731 01 23
E: obcina@sezana.si
Prva stran    Občinski svet    Mandatno obdobje 2014-2018    Seje občinskega sveta v letu 2017    23.seja občinskega sveta

23.seja občinskega sveta
Natisni  Pošlji prijatelju

dne:14.12.2017
Posnetek seje je objavljen na portalu YouTube na tej povezavi.

Priloge:
 01.Sklic 23.seje občinskega sveta dne 14.12.2017
 02.01 Gradivo za 2.točko sklica  - Predlog Proračuna Občine Sežana za leto 2018 – druga obravnava, obrazložitev
 02.02 Gradivo za 2.točko sklica  - Predlog Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2018
 02.03 Gradivo za 2.točko sklica  - Splošni del proračuna za leto 2018
 02.04 Gradivo za 2.točko sklica  - Posebni del proračuna za leto 2018
 02.05 Gradivo za 2.točko sklica  - Načrt razvojnih programov za obdobje od 2018 do 2021
 02.06 Gradivo za 2.točko sklica  - Finančni načrti krajevnih skupnosti za leto 2018
 02.07 Gradivo za 2.točko sklica  - Predlog Sklepa o višini sredstev, ki se zagotovijo v občinskem proračunu za leto 2018 za financiranje političnih strank in delovanje svetniških skupin oz. samostojnih članov občinskega sveta (mandatno obdobje 2014 – 2018)
 03.Gradivo za 3.točko sklica - 1.alinea  - Poročilo o opravljenem nadzoru v letu 2017 nad porabo sredstev Krajevne skupnosti Pliskovica za leto 2016
 03.Gradivo za 3.točko sklica - 2.alinea  - Poročilo o opravljenem nadzoru v letu 2017 nad porabo sredstev Krajevne skupnosti Vrabče za leto 2016
 04.Gradivo za 4.točko sklica  - Predlog Sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za investicijski projekt »Gradnja gasilskega doma in skladišča« in uvrstitev investicije v proračun in NRP Občine Sežana
 05.Gradivo za 5.točko sklica  - Predlog Sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za »Projekt za lokalni razvoj - Ureditev oz. preureditev parka nasproti sodišča v spominski park« in uvrstitvi investicije v NRP Občine
 06.Gradivo za 6.točko sklica - 1.alinea  - Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini: katastrska občina 2435 Križ parcela 2688/9 (ID 6813431)
 06.Gradivo za 6.točko sklica - 2.alinea  - Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini: katastrska občina 2453 Povir parcela 3934/2 (ID 6729092)
 07.Gradivo za 7.točko sklica  - Obravnava pobude za izločitev naselja Križ iz Krajevne skupnosti Tomaj in ustanovitev nove Krajevne skupnosti Križ
 08.Gradivo za 8.točko sklica  - Predlog Sklepa o imenovanju treh predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zavoda Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana za mandatno obdobje 2018 – 2022
 09.Gradivo za sejo v ZIP datoteki
 10.Dodatno gradivo
 11.01 Sprejeti sklepi
 11.02 Izpis sklepov
 12.Zapisnik