Občina Sežana
DomovKazaloE-mailvecjemanjse Išči  
Obcinski predpisiVloge in obrazciUradne objaveInformacije javnega znacaja
Občina Sežana
Partizanska cesta 4
6210 Sežana

T: ++386 (0)5 731 01 00
F: ++386 (0)5 731 01 23
E: obcina@sezana.si
Prva stran    Občinski svet    Mandatno obdobje 2014-2018    Seje občinskega sveta v letu 2017    20.seja občinskega sveta

20.seja občinskega sveta
Natisni  Pošlji prijatelju

dne: 29.06.2017
Posnetek seje je objavljen na portalu YouTube na tej povezavi.

Priloge:
 01.Sklic 20.seje občinskega sveta dne 29.06.2017
 02.01 Gradivo za 2.točko sklica  - Predlog Odloka o rebalansu-1 proračuna Občine Sežana za leto 2017 – obrazložitev
 02.02 Gradivo za 2.točko sklica  - Predlog Odloka o rebalansu-1 proračuna Občine Sežana za leto 2017 - skrajšani postopek
 02.03 Gradivo za 2.točko sklica  - Predlog Kadrovskega načrta v organu skupne občinske uprave – Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Divača, Hrpelje-Kozina, Komen in Sežana za leta 2017, 2018 in 2019
 02.04 Gradivo za 2.točko sklica  - Predlog sklepa o spremembi načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sežana za leto 2017 – rebalans 1 proračuna Občine Sežana za leto 2017
 02.05 Gradivo za 2.točko sklica  - Splošni del proračuna – predlog rebalansa -1 za leto 2017
 02.06 Gradivo za 2.točko sklica  - Posebni del proračuna – predlog rebalansa -1 za leto 2017
 02.07 Gradivo za 2.točko sklica  - Načrt razvojnih programov za obdobje od 2017-2020 – predlog rebalansa -1 za leto 2017
 02.08 Gradivo za 2.točko sklica  - Finančni načrti krajevnih skupnosti – predlog rebalansa -1 za leto 2017
 03.Gradivo za 3.točko sklica  - Predlog Sklepa o izdaji soglasja k zadolžitvi javnega podjetja Kraški vodovod Sežana d.o.o.
 04.Gradivo za 4.točko sklica  - Predlog Sklepa o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki javnega zavoda Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana
 05.Gradivo za 5.točko sklica  - Predlog Sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Rekonstrukcija lokalne ceste Griže – odcep Sela« in uskladitvi v NRP-ju občine
 06.Gradivo za 6.točko sklica  - Predlog Sklepa o podaljšanju prepovedi prometa v obeh smereh na delu Kosovelove ulice ob Osnovni šoli Srečka Kosovela v Sežani
 07.Gradivo za 7.točko sklica  - Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Občine Sežana za leto 2017
 08.Gradivo za 8.točko sklica - 1.alinea  - Predlog Sklepa o imenovanju direktorja javnega zavoda Kosovelov dom Sežana – kulturni center Krasa za mandatno obdobje 2017 – 2022
 08.Gradivo za 8.točko sklica - 2.alinea  - Predlog Sklepa o podaji mnenja z obrazložitvijo kandidatom za ravnatelja javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dutovlje
 08.Gradivo za 8.točko sklica - 3.alinea  - Predlog Sklepa o imenovanju dveh predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zavoda Zdravstveni dom Sežana za mandatno obdobje 2017 – 2021
 09.Gradivo za sejo v ZIP datoteki
 10.Dodatno gradivo
 11.01 Sprejeti sklepi
 11.02 Izpis sklepov
 12.Zapisnik