Občina Sežana
DomovKazaloE-mailvecjemanjse Išči  
Obcinski predpisiVloge in obrazciUradne objaveInformacije javnega znacaja
Občina Sežana
Partizanska cesta 4
6210 Sežana

T: ++386 (0)5 731 01 00
F: ++386 (0)5 731 01 23
E: obcina@sezana.si
Prva stran    Občinski svet    Mandatno obdobje 2014-2018    Seje občinskega sveta v letu 2016    15.seja občinskega sveta

15.seja občinskega sveta
Natisni  Pošlji prijatelju

dne: 17.11.2016
Zvočni posnetek seje je objavljen na portalu YouTube na tej povezaviPriloge:
 01.Sklic 15. seje občinskega sveta dne 17.11.2016
 02.Gradivo za 2.točko sklica  - Predlog Občinskega programa varnosti občine Sežana in seznanitev z oceno stanja varnosti v občini Sežana
 03.Gradivo za 3.točko sklica  - Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Sežana – prva obravnava
 04.Gradivo za 4.točko sklica  - Predlog Letnega programa športa v občini Sežana za leto 2017
 05.Gradivo za 5.točko sklica  - Predlog Letnega programa kulture v občini Sežana za leto 2017
 06.Gradivo za 6.točko sklica  - Predlog Sklepa o izdaji soglasja k spremembam Statuta Območne razvojne agencije Krasa in Brkinov
 07.Gradivo za 7.točko sklica  - Predlog Sklepa o neizdaji soglasij za dodelitev koncesij (mala in velika) za prirejanje posebnih iger na srečo na območju občine Sežana
 08.Gradivo za 8.točko sklica  - Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o neuveljavljanju predkupne pravice za odkup 20 % deleža Slovenete d.o.o. Sežana v Inkubatorju d.o.o. Sežana in izdaji soglasja Inkubatorju d.o.o.za nakup tega deleža
 09.Gradivo za 9.točko sklica  - Poročilo Nadzornega odbora Občine Sežana o opravljenem nadzoru v letu 2016 nad porabo sredstev javnega razpisa za sofinanciranje programov športa v občini Sežana za leto 2015 – seznanitev
 10.Gradivo za 10.točko sklica  - 10. Predlog Sklepa o podaljšanju prepovedi prometa v obeh smereh na delu Kosovelove ulice ob Osnovni šoli Srečka Kosovela v Sežani
 11.Gradivo za 11.točko sklica  - Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks na območju občine Sežana za leto 2017
 12.Gradivo za 12.točko sklica  - Predlog Sklepa o višini sredstev, ki se zagotovijo v občinskem proračunu za leto 2017 za financiranje političnih strank in delovanje svetniških skupin oz. samostojnih članov občinskega sveta (mandatno obdobje 2014 – 2018)
 13.Gradivo za 13.točko sklica - 1.alinea  - Sklep o ugotovitvi prenehanja članstva v Skupščini javnega podjetja Kraški vodovod Sežana d.o.o. in predlog Sklepa o imenovanju namestnika člana v Skupščino javnega podjetja Kraški vodovod Sežana d.o.o.
 13.Gradivo za 13.točko sklica - 2.alinea  - Sklep o ugotovitvi prenehanja članstva v Svetu javnega zavoda Visokošolsko središče Sežana in predlog Sklepa o imenovanju predstavnika ustanovitelja v svet za preostanek mandatnega obdobja 2015 – 2019
 13.Gradivo za 13.točko sklica - 3.alinea  - Sklepa o ugotovitvi prenehanja članstva v Odboru za gospodarske dejavnosti in premoženjske zadeve pri Občinskem svetu Občine Sežana in predlog Sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju članov odbora za gospodarske dejavnosti in premoženjske zadeve
 13.Gradivo za 13.točko sklica - 4.alinea  - Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti v Svet javnega zavoda Kosovelov dom Sežana – kulturni center Krasa
 13.Gradivo za 13.točko sklica - 5.alinea  - Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika Občine Sežana in dveh predstavnikov uporabnikov v Svet javnega zavoda Kosovelova knjižnica Sežana
 14.Gradivo za sejo v ZIP datoteki
 15.Dodatno gradivo
 16.01 Sprejeti sklepi
 16.02 Izpis sklepov
 17.Zapisnik