Občina Sežana
DomovKazaloE-mailvecjemanjse Išči  
Obcinski predpisiVloge in obrazciUradne objaveInformacije javnega znacaja
Občina Sežana
Partizanska cesta 4
6210 Sežana

T: ++386 (0)5 731 01 00
F: ++386 (0)5 731 01 23
E: obcina@sezana.si
Prva stran    Občinski svet    Mandatno obdobje 2014-2018    Seje občinskega sveta v letu 2016    13.seja občinskega sveta

13.seja občinskega sveta
Natisni  Pošlji prijatelju

dne: 30.06.2016
Posnetek seje je objavljen na portalu YouTube na tej povezavi

Priloge:
 01.Sklic 13. seje občinskega sveta dne 30.06.2016
 02.Gradivo za 2.točko sklica  - Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2016 – skrajšani postopek
 03.Gradivo za 3.točko sklica  - Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi, upravljanju in nadzoru mirujočega cestnega prometa v občini Sežana – skrajšani postopek
 04.Gradivo za 4.točko sklica  - Predlog Odloka o ukinitvi Medobčinske notranje revizijske službe – organa skupne občinske uprave občin Divača, Hrpelje-Kozina, Komen in Sežana – prva obravnava
 05.Gradivo za 5.točko sklica  - Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah(2) Sklepa o začetku priprave OPPN za območje novejšega mestnega jedra v Sežani
 06.Gradivo za 6.točko sklica - 1.alinea  - Predlog Sklepa o izdaji soglasja k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki javnega zavoda Zdravstveni dom Sežana
 06.Gradivo za 6.točko sklica - 2.alinea  - Predlog Sklepa o izdaji soglasja k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dutovlje
 06.Gradivo za 6.točko sklica - 3.alinea  - Predlog Sklepa o izdaji soglasja k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki javnega zavoda Kosovelov dom Sežana – kulturni center Krasa
 07.Gradivo za 7.točko sklica  - Poročilo Nadzornega odbora Občine Sežana o opravljenem nadzoru v letu 2016, nad porabo sredstev v Krajevni skupnosti Štorje za leto 2015 – seznanitev
 08.Gradivo za 8.točko sklica  - Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parc. št. 3936/1 in parc. št. 3935/1, obe k.o. 2453-Povir
 09.Gradivo za 9.točko sklica  - Predlog Sklepa o dopolnitvi Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sežana za leto 2016
 10.Gradivo za 10.točko sklica  - Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Občine Sežana za leto 2016
 11.Gradivo za 11.točko sklica - 1.alinea  - Predlog Sklepa o imenovanju dveh predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zavoda Kosovelov dom Sežana – kulturni center Krasa
 11.Gradivo za 11.točko sklica - 2.alinea  - Sklep o ugotovitvi prenehanja članstva v Odboru za turizem pri Občinskem svetu Občine Sežana in predlog Sklepa o spremembi sklepa o imenovanju članov odbora za turizem
 11.Gradivo za 11.točko sklica - 3.alinea  - Predlog Sklepa o podaji predhodnega mnenja kandidatom za ravnatelja vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dutovlje
 12.Gradivo za sejo v ZIP datoteki
 13.Dodatno gradivo, odgovori na pobude članov občinskega sveta
 14.01 Sprejeti sklepi
 14.02 Izpis sklepov
 15.Zapisnik