Občina Sežana
DomovKazaloE-mailvecjemanjse Išči  
Obcinski predpisiVloge in obrazciUradne objaveInformacije javnega znacaja
Občina Sežana
Partizanska cesta 4
6210 Sežana

T: ++386 (0)5 731 01 00
F: ++386 (0)5 731 01 23
E: obcina@sezana.si
Prva stran    Občinski svet    Mandatno obdobje 2014-2018    Seje občinskega sveta v letu 2016    11.seja občinskega sveta

11.seja občinskega sveta
Natisni  Pošlji prijatelju

dne: 21.04.2016
Posnetek seje je objavljen na portalu YouTube na tej povezavi

Priloge:
 01.Sklic 11. seje občinskega sveta dne 21.04.2016
 02.Gradivo za 2.točko sklica  - Predlog Sklepa o določitvi cene programov javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Sežana od 1. 5. 2016
 03.Gradivo za 3.točko sklica  - Predlog Sklepa o neuveljavljanju predkupne pravice za odkup 20 % deleža Slovenete d.o.o. Sežana v Inkubatorju d.o.o. Sežana in izdaji soglasja Inkubatorju d.o.o.za nakup tega deleža
 04.Gradivo za 4.točko sklica  - Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Sežana za leto 2015
 05.Gradivo za 5.točko sklica  - Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi zavoda Območna razvojna agencija »ORA Krasa in Brkinov« - skrajšani postopek
 06.Gradivo za 6.točko sklica  - Predlog Sklepa v zvezi z izgradnjo cestišča na delu ulice Avgusta Černigoja in pločnika na Lipiški cesti v Sežani
 07.Gradivo za 7.točko sklica  - Predlog Sklepa o izdaji soglasja javnemu zavodu Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki
 08.Gradivo za 8.točko sklica  - Poročilo o opravljenem nadzoru v letu 2015 nad porabo sredstev Inkubatorja d.o.o. Sežana za leto 2014 – seznanitev
 09.Gradivo za sejo v ZIP datoteki
 10. Dodatno gradivo, odgovori na pobude članov občinskega sveta
 11.01 Sprejeti sklepi
 11.02 Izpisi sklepov
 12.Zapisnik