Občina Sežana
DomovKazaloE-mailvecjemanjse Išči  
Obcinski predpisiVloge in obrazciUradne objaveInformacije javnega znacaja
Občina Sežana
Partizanska cesta 4
6210 Sežana

T: ++386 (0)5 731 01 00
F: ++386 (0)5 731 01 23
E: obcina@sezana.si
Prva stran    Občinski svet    Mandatno obdobje 2014-2018    Seje občinskega sveta v letu 2016    3.dopisna seja občinskega sveta

Priloge:
 Sklic 3.dopisne seje občinskega sveta dne 22.03.2016
 01.Gradivo za 1.točko sklica  - Predlog Sklepa o izdaji soglasja k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana
 02.Gradivo za 2.točko sklica  - Predlog Sklepa o določitvi števila priznanj Občine Sežana, ki se razpišejo za leto 2016
 03.Gradivo za 3.točko sklica - 1.alinea  - Predlog Sklepa o podaji predloga za izvolitev predstavnika delničarjev občin v Nadzorni svet Komunalno stanovanjskega podjetja d.d. Sežana
 03.Gradivo za 3.točko sklica - 2.alinea  - Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika ustanovitelja v Svet javnega zavoda Visokošolsko središče Sežana za preostanek mandatnega obdobja 2015 – 2019
 03.Gradivo za 3.točko sklica - 3.alinea  - Predlog Sklepa o podaji predloga za imenovanje treh predstavnikov Občine Sežana v Svet Območne izpostave Sklada RS za kulturne dejavnosti Sežana
 03.Gradivo za 3.točko sklica - 4.alinea  - Predlog Sklepa o predlaganju predstavnika javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper policiste
 04.Dodatno gradivo
 05.01 Sprejeti sklepi
 05.02 Izpis sklepov
 06.Zapisnik