Občina Sežana
DomovKazaloE-mailvecjemanjse Išči  
Obcinski predpisiVloge in obrazciUradne objaveInformacije javnega znacaja
Občina Sežana
Partizanska cesta 4
6210 Sežana

T: ++386 (0)5 731 01 00
F: ++386 (0)5 731 01 23
E: obcina@sezana.si
Prva stran    Javni razpisi, naročila in natečaji    Arhiv - Javni razpisi, naročila in natečaji    Javni razpisi, naročila in natečaji v letu 2016

Priloge:
 16.12.2016 Javni razpis  - za sofinanciranje programov športa v občini Sežana za leto 2017, (Uradni list RS 81/2016)
 16.12.2016 Javni razpis  - za sofinanciranje programov športa v občini Sežana za leto 2017 - RAZPISNA DOKUMENTACIJA - PRIJAVNI OBRAZCI
 16.12.2016 Javni razpis  - za sofinanciranje programov športa v občini Sežana za leto 2017 - RAZPISNA DOKUMENTACIJA, OBRAZCI ZA POROČANJE

 09.12.2016 Javno naročilo  - Tisk občinskega glasila Kraški obzornik. Javno naročilo je objavljeno na Portalu javnih naročil pod številko objave JN007714/2016-W01. Povezava do objave: Povezava do objave: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=180647

 11.11.2016 Javno naročilo  - Parkirišče pri pokopališču v Sežani je objavljeno na Portalu javnih naročil pod številko objave JN007152/2016-W01. Povezava do objave: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=177151
 11.11.2016 Javno naročilo  - Parkirišče pri pokopališču v Sežani, priloga – ulična oprema
 11.11.2016 Javno naročilo  - Parkirišče pri pokopališču v Sežani, priloga – lovilec olj

 28.10.2016 Javni razpis  -  za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem
 28.10.2016 Javni razpis  -  za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem - VLOGA IN RAZPISNA DOKUMENTACIJA, rok 21.12.2016

 19.10.2016 Javno naročilo  - Dozidava in delna prenova Zadružnega doma Povir je objavljeno na Portalu javnih naročil 19.10.2016, pod številko objave JN006471/2016-W01. Povezava do objave: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=172748

 02.08.2016 Javno naročilo  - Dozidava in delna prenova Zadružnega doma Povir je objavljeno na Portalu javnih naročil pod številko objave JN004338/2016-W01. Povezava do objave: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=164553

 01.08.2016 Javno zbiranje ponudb  - za prodajo nepremičnine stanovanje posamezni del stavbe z ID znakom 2455-927-40 na naslovu Partizanska cesta 66, Sežana, ki se nahaja v 4.etaži, po podatkih GURS v neto tlorisni površini 75m2
 01.08.2016 Javno zbiranje ponudb  - za prodajo nepremičnine stanovanje posamezni del stavbe z ID znakom 2455-927-40 na naslovu Partizanska cesta 66, Sežana, ki se nahaja v 4.etaži, po podatkih GURS v neto tlorisni površini 75m2 - RAZPISNA DOKUMENTACIJA

 30.06.2016 Javno zbiranje ponudb  - za prodajo nepremičnin parc.št. 3791/11, št. 3791/12, št. 4320/11, št. 4320/12, št. 4320/13 in št. 2212/724 vse k.o. 2455 - Sežana
 30.06.2016 Javno zbiranje ponudb  - za prodajo nepremičnin parc.št. 3791/11, št. 3791/12, št. 4320/11, št. 4320/12, št. 4320/13 in št. 2212/724 vse k.o. 2455 - Sežana - RAZPISNA DOKUMENTACIJA

 27.06.2016 Objava prostega strokovno-tehničnega delovnega mesta Računovodja VII/2-II  - Objava na spletni strani Občine Sežana in na Zavodu RS za zaposlovanje dne 27. 6. 2016, rok za prijavo 3 dni.
 27.06.2016 Objava prostega strokovno-tehničnega delovnega mesta Računovodja VII/2-II  - OBRAZEC ZA PRIJAVO - Objava na spletni strani Občine Sežana in na Zavodu RS za zaposlovanje dne 27. 6. 2016, rok za prijavo 3 dni. -

 03.06.2016 Javno zbiranje ponudb  - za prodajo nepremičnine Poslovni prostor - Ulica I. maja 1, Sežana - posamezni del stavbe v zemljiški knjigi označen z ID znakom 2455-401-6, v neto tlorisni površini 100,58 m2, ki se nahaja v 5. etaži, na naslovu Ulica I. maja 1, 6210 Sežana, RAZPISNA DOKUMENTACIJA
 12.05.2016 Javno zbiranje ponudb  - za prodajo nepremičnin parc.št. 3791/11, št. 3791/12, št. 4320/11, št. 4320/12, št. 4320/13, št. 2212/720 in št. 2212/724 vse k.o. 2455 - Sežana
 12.05.2016 Javno zbiranje ponudb  - za prodajo nepremičnin parc.št. 3791/11, št. 3791/12, št. 4320/11, št. 4320/12, št. 4320/13, št. 2212/720 in št. 2212/724 vse k.o. 2455 - Sežana - RAZPISNA DOKUMENTACIJA

 06.05.2016 Javni razpis  - za dodelitev denarnih spodbud iz občinskega proračuna učencem, dijakom in študentom v občini Sežana za leto 2016 (Uradni list RS 32/2016)
 06.05.2016 Javni razpis  - za dodelitev denarnih spodbud iz občinskega proračuna učencem, dijakom in študentom v občini Sežana za leto 2016 - RAZPISNA DOKUMENTACIJA

 20.04.2016 Javno naročilo  - za Ureditev garderob ob stadionu Rajko Štolfa v Sežani - Načrt ograje VIP tribune - postavka OB5
 20.04.2016 Javno naročilo  - za Ureditev garderob ob stadionu Rajko Štolfa v Sežani - Voziček za prevoz perila
 20.04.2016 Javno naročilo  - za Ureditev garderob ob stadionu Rajko Štolfa v Sežani – Dobava opreme; razpis je objavljen na Portalu javnih naročil, dne 20.04.2016, pod številko objave JN000527/2016-W01
 15.06.2016 Javno naročilo  - za Ureditev garderob ob stadionu Rajko Štolfa v Sežani-Dobava opreme. JN je objavljeno na Portalu javnih naročil dne 15.6.2016, pod številko objave JN002636/2016-W01, povezava na spletno stran objave: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=158485
 22.06.2016 Javno naročilo  - za Ureditev garderob ob stadionu Rajko Štolfa v Sežani - Prerez tribune z narisanami stoli

 18.04.2015 Javno naročilo  - Ureditev manipulativnega platoja z nadstrešnicami I. faza na CERO Sežana
 25.04.2016 Ureditev manipulativnega platoja z nadstrešnicami I. faza na CERO Sežana  - Odgovori na vprašanja vezana na JN000395/2016

 15.04.2016 Javni razpis  - za sofinanciranje programov društev s področja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Sežana za leto 2016 (Ur. l. RS št. 28/2016)
 15.04.2016 Javni razpis  - za sofinanciranje programov društev s področja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Sežana za leto 2016 - RAZPISNA DOKUMENTACIJA

 15.04.2016 Javni razpis  - za sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov v občini Sežana v letu 2016 (Ur. l. RS št. 28/2016)
 15.04.2016 Javni razpis  - za sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov v občini Sežana v letu 2016 - RAZPISNA DOKUMENTACIJA

 15.04.2016 Javni razpis  - za sofinanciranje programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v občini Sežana za leto 2016 (Ur. l. RS št. 28/2016)
 15.04.2016 Javni razpis  - za sofinanciranje programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v občini Sežana za leto 2016 - RAZPISNA DOKUMENTACIJA

 08.04.2016 Javni razpis  - za sofinanciranje programov društev in zvez, ki negujejo tradicije izoblikovane v vojnah na območju Slovenije za leto 2016 (Uradni list RS 26/2016)
 08.04.2016 Javni razpis  - za sofinanciranje programov društev in zvez, ki negujejo tradicije izoblikovane v vojnah na območju Slovenije za leto 2016 - RAZPISNA DOKUMENTACIJA

 01.04.2016 Javni poziv  - izbira izvajalca oz. organizatorja poletnih prireditev »PRAZNIK TERANA IN PRŠUTA ter 28. AVGUST – PRAZNIK OBČINE SEŽANA 2016«
 01.04.2016 Javni razpis  - za sofinanciranje programov oz. projektov, ki niso predmet drugih javnih razpisov iz proračuna občine Sežana za leto 2016, SREDSTVA ZA ENKRATNE FINANČNE POMOČI 2016, RAZPISNA DOKUMENTACIJA

 18.03.2016 Javni razpis  - za sofinanciranje dejavnosti turističnih društev in tistih društev, ki se ukvarjajo s pospeševanjem turizma v Občini Sežana za leto 2016 (Uradni list RS št.21/2016)
 18.03.2016 Javni razpis  - za sofinanciranje dejavnosti turističnih društev in tistih društev, ki se ukvarjajo s pospeševanjem turizma v Občini Sežana za leto 2016, RAZPISNA DOKUMENTACIJA

 18.03.2016 Javni razpis  - za sofinanciranje mladinskih projektov in akcij v Občini Sežana za leto 2016 (Uradni list RS št.21/2016)
 18.03.2016 Javni razpis  - za sofinanciranje mladinskih projektov in akcij v Občini Sežana za leto 2016, RAZPISNA DOKUMENTACIJA: OBRAZCI ZA NEFORMALNE SKUPINE MLADIH
 18.03.2016 Javni razpis  - za sofinanciranje mladinskih projektov in akcij v Občini Sežana za leto 2016, RAZPISNA DOKUMENTACIJA: OBRAZCI ZA ORGANIZACIJE
 18.03.2016 Javni razpis  - za sofinanciranje mladinskih projektov in akcij v Občini Sežana za leto 2016, RAZPISNA DOKUMENTACIJA: OBRAZCI ZA POSAMEZNIKE, USTVARJALCE

 04.03.2016 Javni razpis  - za sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev v občini Sežana za leto 2016 (Uradni list RS št. 18/2016), besedilo razpisa
 04.03.2016 Javni razpis  - za sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev v občini Sežana za leto 2016 - RAZPISNA DOKUMENTACIJA

 19.02.2016 Javni razpis  - za dodelitev državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Sežana za leto 2016 (Uradni list RS št. 13 /2016) - JAVNI RAZPIS
 19.02.2016 Javni razpis  - za dodelitev državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Sežana za leto 2016 - OVOJ ZA VLOGE
 19.02.2016 Javni razpis  - za dodelitev državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Sežana za leto 2016 - VLOGA ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS - SKUPINSKE IZJEME - UKREP A.1.1., A.1.2.
 19.02.2016 Javni razpis  - za dodelitev državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Sežana za leto 2016 - VLOGA ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS - DE MINIMIS- UKREP B.1.
 19.02.2016 Javni razpis  - za dodelitev državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Sežana za leto 2016 - VLOGA ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS - DE MINIMIS- UKREP B.2.
 19.02.2016 Javni razpis  - za dodelitev državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Sežana za leto 2016 - VLOGA ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS - DE MINIMIS- UKREP B.3.
 19.02.2016 Javni razpis  - za dodelitev državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Sežana za leto 2016 - VLOGA ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS - DE MINIMIS- UKREP B.4.

  12.02.2016 Javni razpis  - za sofinanciranje programov športa v občini Sežana za leto 2016 (Uradni list RS št.9/2016) - besedilo razpisa
 12.02.2016 Javni razpis  - za sofinanciranje programov športa v občini Sežana za leto 2016 - Razpisna dokumentacija: PRIJAVNI OBRAZEC za vse izvajalce športnih programov
 12.02.2016 Javni razpis  - za sofinanciranje programov športa v občini Sežana za leto 2016, Razpisna dokumentacija: interesna športna vzgoja predšolskih in šoloobveznih otrok
 12.02.2016 Javni razpis  - za sofinanciranje programov športa v občini Sežana za leto 2016, Razpisna dokumentacija: interesna športna vzgoja mladine
 12.02.2016 Javni razpis  - za sofinanciranje programov športa v občini Sežana za leto 2016, Razpisna dokumentacija: kakovostni šport
 12.02.2016 Javni razpis  - za sofinanciranje programov športa v občini Sežana za leto 2016, Razpisna dokumentacija: športna rekreacija
 12.02.2016 Javni razpis  - za sofinanciranje programov športa v občini Sežana za leto 2016, Razpisna dokumentacija: specifične športne panoge
 12.02.2016 Javni razpis  - za sofinanciranje programov športa v občini Sežana za leto 2016, Razpisna dokumentacija: delovanje športnih zvez
 12.02.2016 Javni razpis  - za sofinanciranje programov športa v občini Sežana za leto 2016, Razpisna dokumentacija: športne prireditve

Obrazci za poročanje so dostopni v nadaljevanju:
 12.02.2016 Javni razpis  - za sofinanciranje programov športa v občini Sežana za leto 2016, Poročanje: zahtevek za mesečno izplačilo sredstev za izvajalce kakovostnega športa
 12.02.2016 Javni razpis  - za sofinanciranje programov športa v občini Sežana za leto 2016, Poročanje: zahtevek za izplačilo sredstev za športne prireditve
 12.02.2016 Javni razpis  - za sofinanciranje programov športa v občini Sežana za leto 2016, Poročanje: poročilo o izpeljavi šolskih športnih tekmovanj v letu 2016
 12.02.2016 Javni razpis  - za sofinanciranje programov športa v občini Sežana za leto 2016, Poročanje: končno poročilo o izvajanju letnega programa športa za leto 2016

 05.02.2016 Javni razpis  - za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v občini Sežana za leto 2016 (Uradni list RS št. 8/2016)
 05.02.2016 Javni razpis  - za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v občini Sežana za leto 2016 - SOFINANCIRANJE PRVE ZAPOSLITVE OZIROMA PRIPRAVNIŠTVA - UKREP 1 - RAZPISNA DOKUMENTACIJA
 05.02.2016 Javni razpis  - za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v občini Sežana za leto 2016 - SOFINANCIRANJE NOVIH ZAPOSLITEV - UKREP 2 - RAZPISNA DOKUMENTACIJA
 05.02.2016 Javni razpis  - sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v občini Sežana za leto 2016 - SOFINANCIRANJE SAMOZAPOSLITEV - UKREP 3 - RAZPISNA DOKUMENTACIJA

 19.01.2016 Javna dražba  - za prodajo nepremičnine - nezazidano stavbno zemljišče v Tomaju
 19.01.2016 Javna dražba  - za prodajo nepremičnine - nezazidano stavbno zemljišče v Tomaju - RAZPISNA DOKUMENTACIJA