Občina Sežana
DomovKazaloE-mailvecjemanjse Išči  
Obcinski predpisiVloge in obrazciUradne objaveInformacije javnega znacaja
Občina Sežana
Partizanska cesta 4
6210 Sežana

T: ++386 (0)5 731 01 00
F: ++386 (0)5 731 01 23
E: obcina@sezana.si
Prva stran    Objave    Objave v Uradnem listu    Arhiv - Objave v Uradnem listu    Objave v letu 2016

Priloge:
 Uradni list 1/2016  - Odlok o proračunu Občine Sežana za leto 2017
 Uradni list 6/2016  - Popravek Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Visokošolsko središče Sežana
 Uradni list 19/2016  - Sklep o podaji soglasja k povišanju cen storitev čiščenja odpadne vode na čistilni napravi Sežana
 Uradni list 19/2016  - Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra (k.o.Štorje) Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra (k.o.Kazlje)
 Uradni list 20/2016  - Odlok o o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sežana
 Uradni list 31/2016  - Zaključni račun proračuna Občine Sežana za leto 2015
 Uradni list 33/2016  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi zavoda Območna razvojna agencija »ORA Krasa in Brkinov«
 Uradni list 36/2016  - Odlok o rebalansu – 1 proračuna Občine Sežana za leto 2016
 Uradni list 36/2016  - Odlok o spremembah – 1 Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2017
 Uradni list 39/2016  - Sklepa o izbrisu zaznambe grajenega javnega dobra, Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
 Uradni list 49/2016  - Odlok o dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2016
 Uradni list 49/2016  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi, upravljanju in nadzoru mirujočega cestnega prometa v Občini Sežana
 Uradni list 49/2016  - Sklep o spremembah in dopolnitvah (2) Sklepa o začetku priprave OPPN za območje novejšega mestnega jedra v Sežani
 Uradni list 49/2016  - Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra
 Uradni list 51/2016  - Odlok o ukinitvi Medobčinske notranje revizijske službe – organa skupne občinske uprave občin Divača, Hrpelje - Kozina, Komen in Sežana
 Uradni list 64/2016  - Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kosovelov dom Sežana – kulturni center Krasa
 Uradni list 64/2016  - Sklep o vzpostavitvi območja kratkotrajnega parkiranja – ob nogometni tribuni v Sežani
 Uradni list 66/2016  - Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Sežana
 Uradni list 77/2016  - Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks na območju Občine Sežana za leto 2017
 Uradni list 79/2016  - Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana
 Uradni list 84/2016  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oglaševanju v Občini Sežana
 Uradni list 84/2016  - Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o vzpostavitvi območij kratkotrajnega
 Uradni list 88/2016  - Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Sežana