Občina Sežana
DomovKazaloE-mailvecjemanjse Išči  
Obcinski predpisiVloge in obrazciUradne objaveInformacije javnega znacaja
Občina Sežana
Partizanska cesta 4
6210 Sežana

T: ++386 (0)5 731 01 00
F: ++386 (0)5 731 01 23
E: obcina@sezana.si
Prva stran    Objave    Objave v Uradnem listu    Arhiv - Objave v Uradnem listu    Objave v letu 2015

Priloge:
 Uradni list 12/2015  - Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi organov skupne občinske uprave
 Uradni list 12/2015  - Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o spodbujanju zaposlovanja v Občini Sežana
 Uradni list 12/2015  - Pravilnik o spremembi Pravilnika o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Sežana
 Uradni list 17/2015  - Odlok o proračunu Občine Sežana za leto 2015
 Uradni list 19/2015  - Sklep o o financiranju svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta iz sredstev proračuna Občine Sežana
 Uradni list 19/2015  - 755. Sklep o vzpostavitvi območja kratkotrajnega parkiranja, 756. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra, 757. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
 Uradni list 37/2015  - Zaključni račun proračuna Občine Sežana za leto 2014
 Uradni list 37/2015  - Odlok o koncesiji za opravljanje gospodarske javne službe »vzdrževanje občinskih javnih cest« na območju Občine Sežana
 Uradni list 37/2015  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
 Uradni list 37/2015  - Pravilnik o sofinanciranju programov društev s področja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Sežana
 Uradni list 37/2015  - 1573., 1574. Sklepa o izbrisu grajenega javnega dobra,
 Uradni list 54/2015  - Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Sežana za programsko obdobje 2015–2020
 Uradni list 54/2015  - Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
 Uradni list 54/2015  - Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku priprave OPPN za območje novejšega mestnega jedra v Sežani
 Uradni list 60/2015  - Obvestilo o pridobitvi potrdila EK o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko sheme pomoči
 Uradni list 82/2015  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavoda za šport, turizem in prosti čas Sežana
 Uradni list 82/2015  - Sklep o izbrisu zaznambe grajenega javnega dobra
 Uradni list 88/2015  - Statut Občine Sežana
 Uradni list 88/2015  - Poslovnik Občinskega sveta Občine Sežana
 Uradni list 90/2015  - Odlok o javnem redu in miru v Občini Sežana
 Uradni list 90/2015  - Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Sežana za leto 2016
 Uradni list 90/2015  - Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks na območju Občine Sežana za leto 2016
 Uradni list 92/2015  - Poslovnik Nadzornega odbora Občine Sežana
 Uradni list 101/2015  - Odlok o proračunu Občine Sežana za leto 2016
 Uradni list 101/2015  - Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Visokošolsko središče Sežana
 Uradni list 101/2015  - Sklep o potrditvi »Elaborata o oblikovanju cen storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v občinah Sežana, Hrpelje - Kozina, Komen, Divača«