Občina Sežana
DomovKazaloE-mailvecjemanjse Išči  
Obcinski predpisiVloge in obrazciUradne objaveInformacije javnega znacaja
Občina Sežana
Partizanska cesta 4
6210 Sežana

T: ++386 (0)5 731 01 00
F: ++386 (0)5 731 01 23
E: obcina@sezana.si
Prva stran    Občinski svet    Mandatno obdobje 2010-2014    Seje občinskega sveta v letu 2014    8.dopisna seja občinskega sveta

Priloge:
 Sklic 8.dopisne seje dne 9. in 10. 07. 2014
 01.Gradivo za 1.točko sklica  - Predlog sklepa o imenovanju občinske volilne komisije Sežana
 02.Gradivo za 2.točko sklica  - Predlog sklepa o razširitvi podaje zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti 3. odstavka 46. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 na 4. odstavek 47. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015
 03.Gradivo za 3.točko sklica  - Predlog sklepa o izdaji soglasja k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki javnega zavoda Visokošolsko središče Sežana
 04.Gradivo za 4.točko sklica  - Predlog sklepa o izdaji soglasja k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki javnega zavoda Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana
 05.01 Sprejeti sklepi
 05.02 Izpis sklepov
 06.Zapisnik