Občina Sežana
DomovKazaloE-mailvecjemanjse Išči  
Obcinski predpisiVloge in obrazciUradne objaveInformacije javnega znacaja
Občina Sežana
Partizanska cesta 4
6210 Sežana

T: ++386 (0)5 731 01 00
F: ++386 (0)5 731 01 23
E: obcina@sezana.si
Prva stran    Občinski svet    Mandatno obdobje 2010-2014    Seje občinskega sveta v letu 2014    25.seja občinskega sveta

Priloge:
 01.Sklic 25.seje Občinskega sveta dne 12.6.2014
 02.Gradivo za 2.točko sklica  - Predlog sklepa o izdaji soglasja k številu in vrsti oddelkov ter sistemizaciji delovnih mest v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Vrtec Sežana v šolskem letu 2014/2015
 03.Gradivo za 3.točko sklica  - Predlog Odloka o spremembah odloka o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Sežana in volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti – skrajšani postopek
 04.Gradivo za 4.točko sklica  - Predlog Odloka o vzdrževanju objekta na Prečni ulici 2 v Sežani – prva obravnava
 05.Gradivo za 5.točko sklica  - Predlog sklepa o podelitvi priznanj Občine Sežana za leto 2014
 06.Gradivo za 6.točko sklica  - Predlog sklepa o dopolnitvi Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sežana za leto 2014 in zamenjavi poslovnih prostorov
 06.Gradivo za 6.točko seje; razširjeni dnevni red  - Predlog sklepa o dopolnitvi Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sežana za leto 2014
 07.Gradivo za 7.točko sklica - 1.alinea  - Predlog sklepa o podaji predhodnega mnenja z obrazložitvijo kandidatki za direktorico javnega zavoda Ljudska univerza Sežana
 07.Gradivo za 7.točko sklica - 2.alinea  - Predlog sklepa o podaji soglasja k imenovanju direktorice zavoda Območna razvojna agencija »ORA Krasa in Brkinov«
 07.Gradivo za 7.točko sklica - 3.alinea  - Predlog sklepa o podaji soglasja k imenovanju direktorice javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Sežana
 07.Gradivo za 7.točko seje - 4.alinea; razširjeni dnevni red  - Predlog sklepa o imenovanju skupnega predstavnika občin Divača, Hrpelje- Kozina, Komen in Sežana v Svet javnega socialno varstvenega zavoda Center za socialno delo Sežana
 07.Gradivo za 7.točko seje - 5.alinea; razširjeni dnevni red  - Predlog sklepa o podaji predloga za imenovanje predstavnika zainteresirane javnosti v Svet Javnega zavoda Kobilarna Lipica
 07.Gradivo za 7.točko seje - 6.alinea; razširjeni dnevni red  - Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju člana v Občinski volilni komisiji Sežana
 08.Gradivo za sejo v ZIP datoteki
 09.Dodatno gradivo, odgovori na pobude članov Občinskega sveta
 10.01 Sprejeti sklepi
 10.02 Izpis sklepov
 11.Zapisnik