Občina Sežana
DomovKazaloE-mailvecjemanjse Išči  
Obcinski predpisiVloge in obrazciUradne objaveInformacije javnega znacaja
Občina Sežana
Partizanska cesta 4
6210 Sežana

T: ++386 (0)5 731 01 00
F: ++386 (0)5 731 01 23
E: obcina@sezana.si
Prva stran    Občinski svet    Mandatno obdobje 2010-2014    Seje občinskega sveta v letu 2014    24.seja občinskega sveta

Priloge:
 01.Sklic 24.seje Občinskega sveta dne 24.4.2014
 02.Gradivo za 2.točko sklica  - Informacija o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Občine Sežana in okoljskega poročila – seznanitev
 03.Gradivo za 3.točko sklica  - Predlog Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občin Sežana, Hrpelje – Kozina, Divača in Komen – prva obravnava
 04.Gradivo za 4.točko sklica  - Predlog sklepa o podaji predhodnega soglasja k Splošnim pogojem poslovanja v zvezi z izvajanjem javne službe pokopališka dejavnost ter urejanje pokopališč v občini Sežana
 05.Gradivo za 5.točko sklica  - Predlog sklepa o ureditvi prepovedi prometa motornih vozil na območju Živega muzeja Krasa (Gropajska gmajna med Sežano in Lipico)
 06.Gradivo za 6.točko sklica  - Predlog Pravilnika o dovolilnicah za vožnjo vozil na območjih občine Sežana
 07.Gradivo za 7.točko sklica  - Predlog sklepa o neizdaji soglasja k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica
 08.Gradivo za 8.točko sklica  - Predlog sklepa o izdaji soglasja k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki javnega zavoda Zavoda za šport, turizem in prosti čas Sežana
 09.Gradivo za 9.točko sklica  - Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Sežana za leto 2013
 10.Gradivo za 10.točko sklica  - Poročilo Nadzornega odbora Občine Sežana o opravljenem nadzoru v letu 2013 nad porabo sredstev v Krajevni skupnosti Dutovlje za leto 2012 – seznanitev
 11.Gradivo za 11.točko sklica - 1.alinea  - Predlog sklepa o podaji predhodnega mnenja z obrazložitvijo kandidatoma za ravnatelja javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana
 11.Gradivo za 11.točko sklica - 2.alinea  - Predlog sklepa o podaji predhodnega mnenja z obrazložitvijo kandidatu za ravnatelja javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Sežana
 12.Gradivo za sejo v ZIP datoteki
 13.Dodatno gradivo, odgovori na pobude članov Občinskega sveta
 14.01 Sprejeti sklepi
 14.02 Izpis sklepov
 15.Zapisnik