Občina Sežana
DomovKazaloE-mailvecjemanjse Išči  
Obcinski predpisiVloge in obrazciUradne objaveInformacije javnega znacaja
Občina Sežana
Partizanska cesta 4
6210 Sežana

T: ++386 (0)5 731 01 00
F: ++386 (0)5 731 01 23
E: obcina@sezana.si
Prva stran    Občinski svet    Mandatno obdobje 2010-2014    Seje občinskega sveta v letu 2014    23.seja občinskega sveta

Priloge:
 01.Sklic 23.seje Občinskega sveta dne 27.2.2014
 02.Gradivo za 2.točko sklica  - Predlog Letnega programa športa v občini Sežana za leto 2014
 03.Gradivo za 3.točko sklica  - Predlog Letnega programa kulture občine Sežana za leto 2014
 04.Gradivo za 4.točko sklica - 1.alinea  - Poročilo o opravljenem nadzoru v letu 2013 nad porabo sredstev na Visokošolskem središču Sežana za leto 2012
 04.Gradivo za 4.točko sklica - 2.alinea  - Poročilo o opravljenem nadzoru v letu 2013 nad porabo sredstev v Šolskem centru Srečka Kosovela Sežana za leto 2012
 05.Gradivo za 5.točko sklica  - Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Sežana za leto 2013 – seznanitev
 06.Gradivo za 6.točko sklica  - Program nadzora Nadzornega odbora Občine Sežana za leto 2014 – seznanitev
 07.Gradivo za 7.točko sklica  - Ocena o izvajanju Občinskega programa varnosti v občini Sežana v letu 2013
 08.Gradivo za 8.točko sklica  - Seznanitev z rezultati pogajanj o stavbni pravici za objekt vrtca v Sežani in predlog sklepa o izdaji pooblastila županu za podpis potrebnih aktov na podlagi doseženih dogovorov
 09.Gradivo za 9.točko sklica  - Predlog Sklepa o ureditvi prepovedi prometa na območju Živega muzeja Krasa (Gropajska gmajna med Sežano in Lipico)
 10.Gradivo za 10.točko sklica  - Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parc. št. 3691/13 k.o. 2439-Griže
 10.Gradivo za 10.točko sklica - 1.alinea  - Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini parc. št. 226/87 k.o. 2459-Lokev
 11.Gradivo za 11.točko sklica  - Predlog Sklepa o višini sredstev, ki se zagotovijo v občinskem proračunu za leto 2014 za financiranje političnih strank in za delovanje svetniških skupin oz. samostojnih članov občinskega sveta v mandatnem obdobju 2010 – 2014
 12.Gradivo za 12.točko sklica  - Predlog Sklepa o določitvi števila priznanj Občine Sežana, ki se razpišejo za leto 2014
 13.Gradivo za 13.točko sklica  - Volitve in imenovanja: Predlog sklepa o podaji predhodnega mnenja k imenovanju direktorice javnega socialno varstvenega zavoda Center za socialno delo Sežana
 14.Gradivo za sejo v ZIP datoteki
 15.Dodatno gradivo, odgovori na pobude članov Občinskega sveta
 16.01 Sprejeti sklepi
 16.02 Izpis sklepov
 17.Zapisnik