Občina Sežana
DomovKazaloE-mailvecjemanjse Išči  
Obcinski predpisiVloge in obrazciUradne objaveInformacije javnega znacaja
Občina Sežana
Partizanska cesta 4
6210 Sežana

T: ++386 (0)5 731 01 00
F: ++386 (0)5 731 01 23
E: obcina@sezana.si
Prva stran    Javni razpisi, naročila in natečaji    Arhiv - Javni razpisi, naročila in natečaji    Javni razpisi, naročila in natečaji v letu 2014

Priloge:
 27.10.2014 Portal javnih naročil  - Številka objave: NMV4622/2014, Nadzor nad gradnjo projekta KOMUNALNA OPREMA UN US 12-VAS IN PUP VAS
 03.09.2014 Javni natečaj  - za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta OBČINSKI REDAR v organu skupne občinske uprave Občin Divača, Hrpelje – Kozina, Komen in Sežana – Medobčinski inšpektorat in redarstvo. Objava na spletni strani Občine Sežana in na Zavodu RS za zaposlovanje dne 3. 9. 2014, rok za prijavo 8 dni.
 04.07.2014 Javni razpis  - za sofinanciranje programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v občini Sežana za leto 2014 - (Uradni list RS 50/2014)
 04.07.2014 Javni razpis  - za sofinanciranje programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v občini Sežana za leto 2014 - RAZPISNA DOKUMENTACIJA
 04.07.2014 Javni razpis  - za sofinanciranje dejavnosti turističnih društev in tistih društev, ki se ukvarjajo s pospeševanjem turizma v občini Sežana za leto 2014 - (Uradni list RS 50/2014)
 04.07.2014 Javni razpis  - za sofinanciranje dejavnosti turističnih društev in tistih društev, ki se ukvarjajo s pospeševanjem turizma v občini Sežana za leto 2014 - RAZPISNA DOKUMENTACIJA
 27.06.2014 Javni razpis  - za sofinanciranje programov društev in zvez, ki negujejo tradicije izoblikovane v vojnah na območju Slovenije za leto 2014 (Uradni list RS 48/2014)
 27.06.2014 Javni razpis  - za sofinanciranje programov društev in zvez, ki negujejo tradicije izoblikovane v vojnah na območju Slovenije za leto 2014 - RAZPISNA DOKUMENTACIJA
 13.06.2014 Javni razpis  - za sofinanciranje mladinskih projektov in akcij v občini Sežana za leto 2014 (Uradni list RS št.43/2014)
 13.06.2014 Javni razpis  - za sofinanciranje mladinskih projektov in akcij v občini Sežana za leto 2014; RAZPISNA DOKUMENTACIJA: OBRAZCI ZA NEFORMALNE SKUPINE MLADIH
 13.06.2014 Javni razpis  - za sofinanciranje mladinskih projektov in akcij v občini Sežana za leto 2014; RAZPISNA DOKUMENTACIJA: OBRAZCI ZA ORGANIZACIJE
 13.06.2014 Javni razpis  - za sofinanciranje mladinskih projektov in akcij v občini Sežana za leto 2014; RAZPISNA DOKUMENTACIJA: OBRAZCI ZA POSAMEZNIKE, USTVARJALCE
 30.05.2014 Javni razpis  - za sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov v občini Sežana v letu 2014 (Uradni list RS št.38/2014)
 30.05.2014 Javni razpis  - za sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov v občini Sežana v letu 2014 - RAZPISNA DOKUMENTACIJA
 30.05.2014 Javni razpis  - za sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev v občini Sežana za leto 2014 (Uradni list RS št.38/2014)
 30.05.2014 Javni razpis  - za sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev v občini Sežana za leto 2014 - RAZPISNA DOKUMENTACIJA
 17.04.2014 Javno naročilo male vrednosti  - Ureditev pločnika skozi objekt Partizanska cesta 9 in 11 v Sežani. Objavljeno na Portalu JN dne 17.4.2014 Številka objave: NMV747/2014
 15.04.2014 Javno naročilo male vrednosti  - "Parkirišče za avtodome" objavljeno na Portalu JN dne 15.4.2014 pod številko: NMV702/2014
 11.04.2014 Javni razpis  - za dodelitev denarnih spodbud iz občinskega proračuna učencem, dijakom in študentom v Občini Sežana za leto 2014 (Uradni list RS št. 25/2014)
 11.04.2014 Javni razpis  - za dodelitev denarnih spodbud iz občinskega proračuna učencem, dijakom in študentom v Občini Sežana za leto 2014 - RAZPISNA DOKUMENTACIJA
 11.04.2014 Javni razpis  - za sofinanciranje programov oz. projektov, ki niso bili predmet drugih javnih razpisov iz proračuna Občine Sežana za leto 2014 - SREDSTVA ŽUPANA ZA ENKRATNE FINANČNE POMOČI 2014 (Uradni list RS št. 25/2014), RAZPIS ZAKLJUČEN
 11.04.2014 Javni razpis  - za sofinanciranje programov oz. projektov, ki niso bili predmet drugih javnih razpisov iz proračuna Občine Sežana za leto 2014 - SREDSTVA ŽUPANA ZA ENKRATNE FINANČNE POMOČI 2014 - RAZPISNA DOKUMENTACIJA, RAZPIS ZAKLJUČEN
 28.03.2014 Javno zbiranje ponudb  - za prodajo nepremičnin parc. št. 3791/11, 3791/12, 4320/11, 4320/12, 4320/13, 2212/720 in 2212/724, vse k.o. Sežana (Uradni list RS št.21/2014)
 28.03.2014 Javno zbiranje ponudb  - za prodajo nepremičnin parc. št. 3791/11, 3791/12, 4320/11, 4320/12, 4320/13, 2212/720 in 2212/724, vse k.o. Sežana - RAZPISNA DOKUMENTACIJA
 19.03.2014 Javno naročilo  - gradnje po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi: "REKONSTRUKCIJA TRGA OSVOBODITVE - območje pred cerkvijo in prostor med nekdanjo gostilno Mohorčič in Vinakrasom". Razpisna dokumentacija je objavljena na portalu javnih naročil. Portal javnih naročil 19. 3. 2014 : Oznaka naročila je JN3238/2014.
 14.03.2013 Javni razpis  - za sofinanciranje programov športa v občini Sežana za leto 2014 (Uradni list RS št.18/2014) - besedilo razpisa
 14.03.2014 Javni razpis  -  za sofinanciranje programov športa v občini Sežana za leto 2014 - razpisna dokumentacija za druge programe športa (ki ne zadoščajo kriterijem in merilom kakovostnega športa) - DRUGI ŠPORTNO-REKREATIVNI PROGRAMI
 14.03.2014 Javni razpis  - za sofinanciranje programov športa v občini Sežana za leto 2014 - razpisna dokumentacija za programe KAKOVOSTNEGA IN VRHUNSKEGA ŠPORTA
 13.03.2014 Javni poziv  - za izbiro izvajalca oz. organizatorja prireditve "PRAZNIK TERANA IN PRŠUTA 2014" v Dutovljah
 13.03.2014 Javni poziv  - za izbiro izvajalca oz. organizatorja prireditve »28. AVGUST – PRAZNIK OBČINE SEŽANA 2014«
 13.03.2014 Javni poziv  - za izbiro izvajalca oz. organizatorja prireditve "MARTINOVANJE 2014" v Sežani
 13.03.2014 Javni poziv  - za izbiro izvajalca oz. organizatorja prireditve "KRASOVANJE 2014" v Sežani
 24.02.2014 Naročilo male vrednosti  - Gradbena dela na kolesarski poti, številka objave na Portalu javnih naročil: NMV323/2014
 24.02.2014 Naročilo male vrednosti  - Gradbena dela na kolesarski poti, številka objave na Portalu javnih naročil: NMV323/2014, Načrt gradbenih konstrukcij
 24.02.2014 Naročilo male vrednosti  - Gradbena dela na kolesarski poti, številka objave na Portalu javnih naročil: NMV323/2014, Kolesarska 1, Situacija gradbena z višinskimi podatki
 24.02.2014 Naročilo male vrednosti  - Gradbena dela na kolesarski poti, številka objave na Portalu javnih naročil: NMV323/2014, Kolesarska 2, Situacija gradbena z višinskimi podatki
 24.02.2014 Naročilo male vrednosti  - Gradbena dela na kolesarski poti, številka objave na Portalu javnih naročil: NMV323/2014, Karakteristični prerezi
 24.02.2014 Naročilo male vrednosti  - Gradbena dela na kolesarski poti, številka objave na Portalu javnih naročil: NMV323/2014, Kolesarska 1, Vzdolžni profil
 24.02.2014 Naročilo male vrednosti  - Gradbena dela na kolesarski poti, številka objave na Portalu javnih naročil: NMV323/2014, Kolesarska 2, Vzdolžni profil
 14.02.2014 Javni razpis  - za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v občini Sežana za leto 2014 (Uradni list RS št. 12/2014)
 14.02.2014 Javni razpis  -  za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v občini Sežana za leto 2014 - SOFINANCIRANJE PRVE ZAPOSLITVE OZIROMA PRIPRAVNIŠTVA - UKREP 1 - RAZPISNA DOKUMENTACIJA
 14.02.2014 Javni razpis  - za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v občini Sežana za leto 2014 - SOFINANCIRANJE NOVIH ZAPOSLITEV - UKREP 2 - RAZPISNA DOKUMENTACIJA
 14.02.2014 Javni razpis  - sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v občini Sežana za leto 2014 - SOFINANCIRANJE SAMOZAPOSLITEV - UKREP 3 - RAZPISNA DOKUMENTACIJA
 10.02.2014 Občina Sežana  - objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta VIŠJI SVETOVALEC ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN OHRANJANJE NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE v Oddelku za gospodarske in družbene dejavnosti v občinski upravi Občine Sežana. Objava na spletni strani Občine Sežana 10.2.2014, rok za prijavo 8 dni.
 10.02.2014 Občina Sežana  - objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta VIŠJI SVETOVALEC ZA OHRANJANJE NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE v Oddelku za gospodarske in družbene dejavnosti v občinski upravi Občine Sežana. Objava na spletni strani Občine Sežana 10.2.2014, rok za prijavo 8 dni.
 17.01.2014 Javni razpis  - za dodelitev državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Sežana za leto 2014 (Uradni list RS št.4/2014) - JAVNI RAZPIS
 17.01.2014 Javni razpis  - za dodelitev državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Sežana za leto 2014 (Uradni list RS št.4/2014) - OVOJ ZA VLOGE
 17.01.2014 Javni razpis  - za dodelitev državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Sežana za leto 2014 (Uradni list RS št.4/2014) - VLOGA ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS - SKUPINSKE IZJEME - UKREP A.1.1., A.1.2.
 17.01.2014 Javni razpis  - za dodelitev državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Sežana za leto 2014 (Uradni list RS št.4/2014) - VLOGA ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS - POMOČ ZA SPODBUJANJE KAKOVOSTNIH KMETIJSKIH PROIZVODOV - UKREP A.2.
 17.01.2014 Javni razpis  - za dodelitev državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Sežana za leto 2014 (Uradni list RS št. 4/2014) - VLOGA ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS - TEHNIČNA PODPORA - UKREP A.3.
 17.01.2014 Javni razpis  - za dodelitev državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Sežana za leto 2014 (Uradni list RS št. 4/2014) - VLOGA ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS - DE MINIMIS- UKREP B.1., B.2., B.3., B.4. IN B.5.
 17.01.2014 Javni razpis  - za dodelitev državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Sežana za leto 2014 (Uradni list RS št. 4/2014) - VZOREC POGODBE
 17.01.2014 Javni razpis  - za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v občini Sežana (Uradni list RS št.4/2014)
 17.01.2014 Javni razpis  - za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v občini Sežana - RAZPISNA DOKUMENTACIJA
 24.03.2014 Javni razpis  - za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v občini Sežana - DODATNA POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE Z DNE 24.03.2014
 03.02.2014 Javni razpis  - za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v občini Sežana - DODATNA POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE Z DNE 03.02.2014
 10.02.2014 Javni razpis  - za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v občini Sežana - DODATNA POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE Z DNE 10.02.2014
 20.02.2014 Javni razpis  - za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v občini Sežana - DODATNA POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE Z DNE 20.02.2014
 24.02.2014 Javni razpis  - za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v občini Sežana - DODATNA POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE Z DNE 24.02.2014
 26.02.2014 Javni razpis  - za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v občini Sežana - DODATNA POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE Z DNE 26.02.2014
 14.01.2014 Občina Sežana  - objavlja prosto strokovno-tehnično delovno mesto RAČUNOVODJA VII/2-II v Oddelku za finance v občinski upravi Občine Sežana. Objava na spletni strani Občine Sežana 14.1.2014, rok za prijavo 3 dni.