Občina Sežana
DomovKazaloE-mailvecjemanjse Išči  
Obcinski predpisiVloge in obrazciUradne objaveInformacije javnega znacaja
Občina Sežana
Partizanska cesta 4
6210 Sežana

T: ++386 (0)5 731 01 00
F: ++386 (0)5 731 01 23
E: obcina@sezana.si
Prva stran    Občinski svet    Mandatno obdobje 2010-2014    Seje občinskega sveta v letu 2013    22.seja občinskega sveta

Priloge:
 01.Sklic 22.seje Občinskega sveta dne 21.11.2013
 02.01 Gradivo za 2.točko sklica  - Usklajen predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za mesto Sežana – zahod
 02.02 Gradivo za 2.točko sklica  - Grafične priloge
 03.01 Gradivo za 3.točko sklica  - Predlog Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Sežana – druga obravnava
 03.02 Gradivo za 3.točko sklica  - Grafični prikazi sprememb kategorizacije cest glede na obstoječe stanje
 03.03 Gradivo za 3.točko sklica  - Analiza lastništva zemljišč cest
 04.Gradivo za 4.točko sklica  - Predlog sklepa o prestavitvi znaka »naselje« (III-14) in »konec naselja« (III-15) na Cesti na Lenivec v Sežani
 05.Gradivo za 5.točko sklica  - Predlog sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2014
 06.Gradivo za 6.točko sklica  - Predlog sklepa o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks na območju občine Sežana za leto 2014
 07.Gradivo za 7.točko sklica  - Predlog sklepa o izdaji soglasja k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Sežana
 08.Gradivo za 8.točko aklica  - Razprava o stanju v podjetju KSP Sežana d.d.
 09.Gradivo za 9.točko sklica  - Seznanitev s potekom projekta »Oskrba prebivalcev s pitno vodo Obale in Krasa«
 10.01 Gradivo za 10.točko sklica - 1.alinea  - Predlog sklepa o imenovanju predstavnika Občine Sežana kot predstavnika ustanovitelja v svet javnega zavoda Šolski center Srečka Kosovela Sežana
 10.02 Gradivo za 10.točko sklica - 2.alinea  - Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov ustanovitelja – Občine Sežana v svet javnega zavoda Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana
 11.Gradivo za sejo v ZIP datoteki
 12.Dodatno gradivo, odgovori na pobude članov Občinskega sveta
 13.01 Sprejeti sklepi
 13.02 Izpis sklepov
 14.Zapisnik