Občina Sežana
DomovKazaloE-mailvecjemanjse Išči  
Obcinski predpisiVloge in obrazciUradne objaveInformacije javnega znacaja
Občina Sežana
Partizanska cesta 4
6210 Sežana

T: ++386 (0)5 731 01 00
F: ++386 (0)5 731 01 23
E: obcina@sezana.si
Prva stran    Občinski svet    Mandatno obdobje 2010-2014    Seje občinskega sveta v letu 2013    21.seja občinskega sveta

Priloge:
 01.Sklic 21.seje Občinskega sveta dne 26.9.2013
 02.Gradivo za 2.točko sklica  - Poročilo o polletni realizaciji proračuna občine Sežana za obdobje od 1. 1. do 30. 6. 2013 – seznanitev
 03.01 Gradivo za 3.točko sklica  - Predlog Odloka o rebalansu-1 proračuna občine Sežana za leto 2013 – skrajšani postopek
 03.02 Gradivo za 3.točko sklica  - Predlog Odloka o rebalansu-1 proračuna občine Sežana za leto 2013
 03.03 Gradivo za 3.točko sklica  - Predlog sklepa o spremembi načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Sežana za leto 2013 – rebalans 1 proračuna občine Sežana za leto 2013
 03.04 Gradivo za 3.točko sklica  - Splošni del proračuna – rebalansa -1 za leto 2013
 03.05 Gradivo za 3.točko sklica  - Posebni del proračuna – rebalansa -1 za leto 2013
 03.06 Gradivo za 3.točko sklica  - Načrt razvojnih programov za obdobje od 2013-2016 – predlog rebalansa – 1 za leto 2013
 03.07 Gradivo za 3.točko sklica  - Finančni načrti krajevnih skupnosti – predlog rebalansa - 1 za leto 2013
 04.01 Gradivo za 4.točko sklica  - Predlog Odloka o spremembah-1 proračuna občine Sežana za leto 2014 – skrajšani postopek
 04.02 Gradivo za 4.točko sklica  - Predlog Odloka o spremembah-1 proračuna občine Sežana za leto 2014
 04.03 Gradivo za 4.točko sklica  - Predlog sklepa o spremembi načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Sežana za leto 2014 – sprememba 1 proračuna občine Sežana za leto 2014
 04.04 Gradivo za 4.točko sklica  - Splošni del proračuna – predlog sprememb -1 za leto 2014
 04.05 Gradivo za 4.točko sklica  - Posebni del proračuna – predlog sprememb -1 za leto 2014
 04.06 Gradivo za 4.točko sklica  - Načrt razvojnih programov za obdobje od 2014-2017 – predlog sprememb -1 za leto 2014
 04.07 Gradivo za 4.točko sklica  - Finančni načrti krajevnih skupnosti – predlog sprememb -1 za leto 2014
 05.Gradivo za 5.točko sklica  - Predlog sklepa o vzpostavitvi območja kratkotrajnega parkiranja
 06.01 Gradivo za 6.točko sklica  - Predstavitev strateških dokumentov, nastalih v okviru projekta KRAS-CARSO na temo skupnega prostorskega načrtovanja na območju matičnega Krasa s predlogom sklepa
 06.02 Gradivo za 6.točko sklica  - Študija o prostorskem načrtovanju na Krasu - Čezmejna analiza na slovenskem in italijanskem delu Krasa
 06.03 Gradivo za 6.točko sklica  - Študija o prostorskem načrtovanju na Krasu - Študija o prostorskem načrtovanju na slovenskem delu Krasa
 06.04 Gradivo za 6.točko sklica  - Celovit strateški načrt za prostorski razvoj Krasa
 06.05 Gradivo za 6.točko sklica  - Celovit strateški načrt za prostorski razvoj Krasa - Karta »Kraške izjemnosti«
 06.06 Gradivo za 6.točko sklica  - Celovit strateški načrt za prostorski razvoj Krasa - razvoj slovenskega dela Krasa
 06.07 Gradivo za 6.točko sklica  - Smernice za prostorske akte v občinah na Krasu
 06.08 Gradivo za 6.točko sklica  - Smernice za prostorske izvedbene akte v občinah na slovenskem delu Krasa
 07.Gradivo za 7.točko sklica  - Predstavitev predloga za vzpostavitev geoparka Kras-Carso s predlogom sklepa
 08.01 Gradivo za sejo v ZIP datoteki  - Vse gradivo - brez 6.točke sklica
 08.02 Gradivo za sejo v ZIP datoteki  - 6. točka sklica
 09.01 Dodatno gradivo, gradivo za 8. točko sklica
 09.02 Dodatno gradivo, odgovori na pobude članov Občinskega sveta
 10.01 Sprejeti sklepi
 10.02 Izpis sklepov
 11. Zapisnik