Občina Sežana
DomovKazaloE-mailvecjemanjse Išči  
Obcinski predpisiVloge in obrazciUradne objaveInformacije javnega znacaja
Občina Sežana
Partizanska cesta 4
6210 Sežana

T: ++386 (0)5 731 01 00
F: ++386 (0)5 731 01 23
E: obcina@sezana.si
Prva stran    Občinski svet    Mandatno obdobje 2010-2014    Seje občinskega sveta v letu 2013    19.seja občinskega sveta

Priloge:
 01.Sklic 19.seje Občinskega sveta dne 25.4.2013
 02.Gradivo za 2.točko sklica  - Ocena o izvajanju Občinskega programa varnosti v občini Sežana v letu 2012
 03.Gradivo za 3.točko sklica - 1.alinea  - Poročilo o nadzoru v letu 2013 nad porabo sredstev v Krajevni skupnosti Sežana za leto 2012
 03.Gradivo za 3.točko sklica - 2.alinea  - Poročilo o nadzoru v letu 2013 nad porabo sredstev v javnem zavodu Kosovelova knjižnica Sežana za leto 2012
 04.Gradivo za 4.točko sklica  - Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Sežana za leto 2012 – hitri postopek
 05.00 Gradivo za 5.točko sklica  - Predlog sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) ter predlog sklepa o potrditvi Investicijskega programa (IP) za Ureditev garderob ob stadionu Rajko Štolfa v Sežani
 05.01 Gradivo za 5.točko sklica  - Dokument identifikacije investicijskega projekta Ureditev garderob ob stadionu Rajko Štolfa v Sežani
 05.02 Gradivo za 5.točko sklica  - Investicijski program Ureditev garderob ob stadionu Rajko Štolfa v Sežani
 06.Gradivo za 6.točko sklica - 1.alinea  - Predloga sklepov o izdaji soglasja k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki Javnega zavoda Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana
 06.Gradivo za 6.točko sklica - 2.alinea  - Predloga sklepov o izdaji soglasja k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana
 07.Gradivo za 7.točko sklica  - Predlog sklepa o zapori prehoda med Zdravstvenim domom Sežana in stanovanjskim objektom Partizanska cesta 30 v Sežani za vsa vozila
 08.Gradivo za 8.točko sklica - 1.alinea  - Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah parc. št. 139/4 in parc. št. 139/5 obe k.o. 2434-Voglje
 08.Gradivo za 8.točko sklica - 2.alinea  - Predlog sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremični parc. št. 815/2 k.o. Voglje
 09.Gradivo za 9.točko sklica  - Problematika Kobilarne Lipica
 10.Gradivo za 10.točko sklica - 1.alinea  - Predlog sklepa o imenovanju predstavnika ustanovitelja v Svet javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica
 10.Gradivo za 10.točko sklica - 2.alinea  - Predlog sklepa o podaji soglasja k imenovanju direktorja javnega zavoda Visokošolsko središče Sežana
 10.Gradivo za 10.točko sklica - 3.alinea  - Predlog sklepa o podaji soglasja k imenovanju direktorja javnega zavoda Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana
 11.Gradivo za sejo v ZIP datoteki
 12.Dodatno gradivo, odgovori na pobude članov Občinskega sveta
 13.01 Sprejeti sklepi
 13.02 Izpis sklepov
 14.Zapisnik