Občina Sežana
DomovKazaloE-mailvecjemanjse Išči  
Obcinski predpisiVloge in obrazciUradne objaveInformacije javnega znacaja
Občina Sežana
Partizanska cesta 4
6210 Sežana

T: ++386 (0)5 731 01 00
F: ++386 (0)5 731 01 23
E: obcina@sezana.si
Prva stran    Javni razpisi, naročila in natečaji    Arhiv - Javni razpisi, naročila in natečaji    Javni razpisi, naročila in natečaji v letu 2013

Priloge:
 01.02.2013 Javno zbiranje ponudb  - za prodajo nepremičnin parc.št. 3791/11, 3791/12, 4320/11, 4320/12, 4320/13, 2212/720 in 2212/724 vse k.o. Sežana (Uradni list RS št.10/2013)
 01.02.2013 Javno zbiranje ponudb  - za prodajo nepremičnin parc.št. 3791/11, 3791/12, 4320/11, 4320/12, 4320/13, 2212/720 in 2212/724 vse k.o. Sežana - RAZPISNA DOKUMENTACIJA
 01.02.2013 Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin  - Poslovni prostor Dutovlje 60 a, Dutovlje in zemljišče parc. št. 2589/60 travnik v izmeri 813 m2 k.o. 2435-Križ (Uradni list RS št.10/2013)
 01.02.2013 Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin  - Poslovni prostor Dutovlje 60 a, Dutovlje in zemljišče parc. št. 2589/60 travnik v izmeri 813 m2 k.o. 2435-Križ - RAZPISNA DOKUMENTACIJA
 01.03.2013 Javni razpis  - za dodelitev državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Sežana za leto 2013 (Uradni list RS št.18/2013) - JAVNI RAZPIS
 01.03.2013 Javni razpis  - za dodelitev državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Sežana za leto 2013 (Uradni list RS št.18/2013) - OVOJ ZA VLOGE
 01.03.2013 Javni razpis  - za dodelitev državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Sežana za leto 2013 (Uradni list RS št.18/2013) - VLOGA ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS - SKUPINSKE IZJEME - UKREP A.1.1., A.1.2.
 01.03.2013 Javni razpis  - za dodelitev državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Sežana za leto 2013 (Uradni list RS št.18/2013) - VLOGA ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS - POMOČ ZA SPODBUJANJE KAKOVOSTNIH KMETIJSKIH PROIZVODOV - UKREP A.2.
 01.03.2013 Javni razpis  - za dodelitev državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Sežana za leto 2013 (Uradni list RS št.18/2013) - VLOGA ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS - TEHNIČNA PODPORA - UKREP A.3.
 01.03.2013 Javni razpis  - za dodelitev državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Sežana za leto 2013 (Uradni list RS št. 18/2013) - VLOGA ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS - DE MINIMIS- UKREP B.1., B.2., B.3., B.4. IN B.5.
 01.03.2013 Javni razpis  - za dodelitev državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Sežana za leto 2013 (Uradni list RS št.18/2013) - VZOREC POGODBE
 29.03.2013 Javni razpis  - za sofinanciranje programov športa v občini Sežana za leto 2013 (Uradni list RS št.27/2013) - besedilo razpisa
 29.03.2013 Javni razpis  - za sofinanciranje programov športa v občini Sežana za leto 2013 - razpisna dokumentacija za druge programe športa (ki niso uvrščeni v kakovostni šport)
 29.03.2013 Javni razpis  - za sofinanciranje programov športa v občini Sežana za leto 2013 - razpisna dokumentacija za programe KAKOVOSTNEGA ŠPORTA
 05.04.2013 Javni razpis  - za sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov v občini Sežana v letu 2013 (Uradni list RS št.29/2013)
 05.04.2013 Javni razpis  - za sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov v občini Sežana v letu 2013 - POVABILO K ODDAJI VLOGE IN NAVODILA VLAGATELJEM ZA IZDELAVO VLOGE
 05.04.2013 Javni razpis  - za sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov v občini Sežana v letu 2013 - RAZPISNA DOKUMENTACIJA
 12.04.2013 Javni razpis  - za sofinanciranje programov oziroma projektov, ki niso bili predmet drugih javnih razpisov iz proračuna občine Sežana za leto 2013 – sredstva župana za enkratne finančne pomoči 2013 (Uradni list RS št.30/2013)
 12.04.2013 Javni razpis  - za sofinanciranje programov oziroma projektov, ki niso bili predmet drugih javnih razpisov iz proračuna občine Sežana za leto 2013 – sredstva župana za enkratne finančne pomoči 2013 - RAZPISNA DOKUMENTACIJA
 19.04.2013 Javni razpis  - za sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev v občini Sežana za leto 2013 (Uradni list RS št.32/2013)
 19.04.2013 Javni razpis  - za sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev v občini Sežana za leto 2013 - RAZPISNA DOKUMENTACIJA
 03.05.2013 Javni razpis  - za sofinanciranje mladinskih projektov in akcij v Občini Sežana za leto 2013 (Uradni list RS 38/2013)
 03.05.2013 Javni razpis  -  za sofinanciranje mladinskih projektov in akcij v Občini Sežana za leto 2013; RAZPISNA DOKUMENTACIJA: OBRAZCI ZA NEFORMALNE SKUPINE MLADIH
 03.05.2013 Javni razpis  - za sofinanciranje mladinskih projektov in akcij v Občini Sežana za leto 2013; RAZPISNA DOKUMENTACIJA: OBRAZCI ZA ORGANIZACIJE
 03.05.2013 Javni razpis  - za sofinanciranje mladinskih projektov in akcij v Občini Sežana za leto 2012; RAZPISNA DOKUMENTACIJA: OBRAZCI ZA POSAMEZNIKE, USTVARJALCE
 17.05.2013 Javni razpis  - za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe za pokopališko dejavnost ter urejanje pokopališč (Uradni list RS št.43/2013)
 17.05.2013 Javni razpis  - za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe za pokopališko dejavnost ter urejanje pokopališč - RAZPISNA DOKUMENTACIJA
 24.05.2013 Javni razpis  - za sofinanciranje programov društev in zvez, ki negujejo tradicije izoblikovane v vojnah na območju Slovenije za leto 2013 (Uradni list RS št.44/2013)
 24.05.2013 Javni razpis  - za sofinanciranje programov društev in zvez, ki negujejo tradicije izoblikovane v vojnah na območju Slovenije za leto 2013 - RAZPISNA DOKUMENTACIJA
 24.05.2013 Javni razpis  - za dodelitev denarnih spodbud iz občinskega proračuna učencem, dijakom in študentom v Občini Sežana za leto 2013 (Uradni list RS št. 44/2013)
 24.05.2013 Javni razpis  - za dodelitev denarnih spodbud iz občinskega proračuna učencem, dijakom in študentom v Občini Sežana za leto 2013 - RAZPISNA DOKUMENTACIJA
 31.05.2013 Javni razpis  - za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v občini Sežana (Uradni list RS št.47/2013)
 31.05.2013 Javni razpis  - za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v občini Sežana - RAZPISNA DOKUMENTACIJA
 12.06.2013 Javni razpis  - za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe za pokopališko dejavnost ter urejanje pokopališč - ODGOVOR NA VPRAŠANJE POTENCIALNEGA PRIJAVITELJA
 21.06.2013 Javni razpis  - za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v občini Sežana za leto 2013 (Uradni list RS št. 52/2013)
 21.06.2013 Javni razpis  - za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v občini Sežana za leto 2013 - SOFINANCIRANJE PRVE ZAPOSLITVE OZIROMA PRIPRAVNIŠTVA - UKREP 1 - RAZPISNA DOKUMENTACIJA
 21.06.2013 Javni razpis  -  za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v občini Sežana za leto 2013 - SOFINANCIRANJE NOVIH ZAPOSLITEV - UKREP 2 - RAZPISNA DOKUMENTACIJA
 21.06.2013 Javni razpis  - sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v občini Sežana za leto 2013 - SOFINANCIRANJE SAMOZAPOSLITEV - UKREP 3 - RAZPISNA DOKUMENTACIJA
 19.07.2013 Javno zbiranje ponudb  - za prodajo nepremičnin (Uradni list RS št.60/2013)
 19.07.2013 Javno zbiranje ponudb  - za prodajo nepremičnin - RAZPISNA DOKUMENTACIJA
 22.07.2013 Portal javnih naročil  - JN9118/2013, Gradnje: Gradbena dela na športnih objektih, skrajni rok 29.8.2013; ureditev garderob ob Stadionu Rajko Štolfa Sežana
 09.08.2013 Javni razpis  - za sofinanciranje dejavnosti turističnih društev in tistih društev, ki se ukvarjajo s pospeševanjem turizma v občini Sežana za leto 2013 (Uradni list RS št.67/2013)
 09.08.2013 Javni razpis  - za sofinanciranje dejavnosti turističnih društev in tistih društev, ki se ukvarjajo s pospeševanjem turizma v občini Sežana za leto 2013 - RAZPISNA DOKUMENTACIJA
 09.08.2013 Javni razpis  - za sofinanciranje programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v občini Sežana za leto 2013 (Uradni list RS št.67/2013)
 09.08.2013 Javni razpis  - za sofinanciranje programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v občini Sežana za leto 2013 - RAZPISNA DOKUMENTACIJA
 16.08.2013 Javni razpis  - za dodelitev denarnih spodbud iz občinskega proračuna učencem, dijakom in študentom v Občini Sežana za leto 2013 (Uradni list RS št. 68/2013)
 16.08.2013 Javni razpis  - za dodelitev denarnih spodbud iz občinskega proračuna učencem, dijakom in študentom v Občini Sežana za leto 2013 - RAZPISNA DOKUMENTACIJA
 30.08.2013 Javni razpis  - za sofinanciranje ukrepov varstva okolja in vlaganj v naravne vire za leto 2013 (Uradni list RS št. 71/2013)
 30.08.2013 Javni razpis  - za sofinanciranje ukrepov varstva okolja in vlaganj v naravne vire za leto 2013 - RAZPISNA DOKUMENTACIJA
 25.10.2013 Javna dražba  - za prodajo nepremičnin - garaž na Sejmiški poti, Sežana, nezazidano stavbno zemljišče v Pliskovici in premičnine - železne omare (Uradni list RS št.88/2013)
 25.10.2013 Javna dražba  - za prodajo nepremičnin - garaž na Sejmiški poti, Sežana, nezazidano stavbno zemljišče v Pliskovici in premičnine - železne omare - RAZPISNA DOKUMENTACIJA
 30.10.2013 Javno zbiranje ponudb  - za prodajo nepremičnin parc.št. 3791/11, 3791/12, 4320/11, 4320/12, 4320/13, 2212/720 in 2212/724 vse k.o. Sežana (Uradni list RS št. 90/2013)
 30.10.2013 Javno zbiranje ponudb  - za prodajo nepremičnin parc.št. 3791/11, 3791/12, 4320/11, 4320/12, 4320/13, 2212/720 in 2212/724 vse k.o. Sežana; RAZPISNA DOKUMENTACIJA
 31.12.2013 Portal javnih naročil  - JN št. 16372/2013, Gradnje: Rekonstrukcija ceste Šepulje - Dobravlje, odsek 2