Občina Sežana
DomovKazaloE-mailvecjemanjse Išči  
Obcinski predpisiVloge in obrazciUradne objaveInformacije javnega znacaja
Občina Sežana
Partizanska cesta 4
6210 Sežana

T: ++386 (0)5 731 01 00
F: ++386 (0)5 731 01 23
E: obcina@sezana.si
Prva stran    Občinski svet    Mandatno obdobje 2010-2014    Seje občinskega sveta v letu 2012    14.seja občinskega sveta

Priloge:
 01.Sklic 14.seje Občinskega sveta dne 18.10.2012
 02.Gradivo za 2.točko sklica  - Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v Občini Sežana – prva obravnava
 03.Gradivo za 3.točko sklica  - Predlog Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč v občini Sežana – prva obravnava
 04.Gradivo za 4.točko sklica  - Predlog sklepa o podaji pooblastila v zvezi s stečajnim postopkom družbe Kraški zidar d.d.
 04.Gradivo za 4.točko sklica - 1.alinea  - Predlog sklepa o lastninjenju nepremičnim v zvezi s stečajnim postopkom družbe Kraški zidar d.d.
 05.Gradivo za 5.točko sklica  - Predlog sklepa o podaji soglasja k izgradnji in prometni ureditvi podvoza občinske ceste JP 874 911 na železniški progi Divača - Koper v km 2+803
 06.Gradivo za 6.točko sklica  - Predlog sklepa o omejitvi uporabe občinskih javnih poti v naselju Šmarje pri Sežani s postavitvijo prometne signalizacije
 07.Gradivo za 7.točko sklica  - Predlog sklepa o izvolitvi predstavnikov v volilno telo (elektorjev) za volitve v Državni svet Republike Slovenije
 08.Gradivo za sejo v ZIP datoteki
 09.Odgovori na pobude članov Občinskega sveta
 10.01 Sprejeti sklepi
 10.02 Izpis sklepov
 11.Zapisnik