Občina Sežana
DomovKazaloE-mailvecjemanjse Išči  
Obcinski predpisiVloge in obrazciUradne objaveInformacije javnega znacaja
Občina Sežana
Partizanska cesta 4
6210 Sežana

T: ++386 (0)5 731 01 00
F: ++386 (0)5 731 01 23
E: obcina@sezana.si
Prva stran    Občinski svet    Mandatno obdobje 2010-2014    Seje občinskega sveta v letu 2012    10.seja občinskega sveta

Priloge:
 01.Sklic 10.seje Občinskega sveta dne 28.02.2012
 02.Gradivo za 2.točko sklica  - Predlog sklepa o podaji soglasja k poslovnemu načrtu Komunalno stanovanjskega podjetja d.d. Sežana za leto 2012 ter novi ceni storitve gospodarske javne službe ravnanja z odpadki v občini Sežana
 03.01 Gradivo za 3.točko sklica  - Predlog Odloka o rebalansu-1 proračuna občine Sežana za leto 2012 - skrajšani postopek
 03.01a Gradivo za 3.točko sklica  - Dodatna obrazložitev k 3.točki 10.seje Občinskega sveta, Proračunska postavka 235004-Središče za oblikovanje in obdelavo kamna
 03.02 Gradivo za 3.točko sklica  - Odlok o rebalansu – 1 proračuna občine Sežana za leto 2012
 03.03 Gradivo za 3.točko sklica  - Predlog Odloka o rebalansu-1 proračuna občine Sežana za leto 2012 - I.Splošni del proračuna
 03.04 Gradivo za 3.točko sklica  - Predlog Odloka o rebalansu-1 proračuna občine Sežana za leto 2012 - II.Posebni del proračuna
 03.05 Gradivo za 3.točko sklica  - Predlog Odloka o rebalansu-1 proračuna občine Sežana za leto 2012 - Načrt razvojnih programov 2012 - 2015
 03.06 Gradivo za 3.točko sklica  - Predlog Odloka o rebalansu-1 proračuna občine Sežana za leto 2012 - Finančni načrti krajevnih skupnost
 04.Gradivo za 4.točko sklica  - Poročilo Nadzornega odbora Občine Sežana o nadzoru nad porabo sredstev v Krajevni skupnosti Dane pri Sežani za leto 2010 – seznanitev
 05.Gradivo za 5.točko sklica  - Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Sežana v letu 2011 – seznanitev
 06.Gradivo za 6.točko sklica  - Program nadzora Nadzornega odbora Občine Sežana za leto 2012 – seznanitev
 07.Gradivo za 7.točko sklica  - Predlog sklepa v zvezi s priznanjem lastninske pravice na prostorih v prizidku Doma upokojencev v Sežani
 08.Gradivo za 8.točko sklica  - Predlog sklepa o določitvi števila priznanj Občine Sežana, ki se razpišejo za leto 2012
 09.Gradivo za 9.točko sklica - 1.alinea  - Predlog sklepa o podaji soglasja k imenovanju direktorice javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica
 09.Gradivo za 9.točko sklica - 2.alinea  - Predlog sklepa v zvezi s pobudo za razrešitev direktorja javnega zavoda Kobilarna Lipica
 09.Gradivo za 9.točko sklica - razširitev dnevnega reda  - Predlog sklepa o podaji predhodnega mnenja k imenovanju direktorice javnega socialno varstvenega zavoda Center za socialno delo Sezana
 10.01 Sprejeti sklepi
 10.02 Izpis sklepov
 11.Zapisnik