Občina Sežana
DomovKazaloE-mailvecjemanjse Išči  
Obcinski predpisiVloge in obrazciUradne objaveInformacije javnega znacaja
Občina Sežana
Partizanska cesta 4
6210 Sežana

T: ++386 (0)5 731 01 00
F: ++386 (0)5 731 01 23
E: obcina@sezana.si
Prva stran    Javni razpisi, naročila in natečaji    Arhiv - Javni razpisi, naročila in natečaji    Javni razpisi, naročila in natečaji v letu 2012

Priloge:
 01.02.2012 Občina Sežana  - objavlja prosto delovno mesto VIŠJI SVETOVALEC ZA GOSPODARSTVO IN KMETIJSTVO v Oddelku za gospodarske in družbene dejavnosti v občinski upravi Občine Sežana. Objava na spletni strani Občine Sežana 1. 2. 2012, rok za prijavo 5 dni.
 17.02.2012 Javni razpis  - za sofinanciranje programov športa v občini Sežana za leto 2012 (Uradni list RS št.12/2012) - besedilo razpisa
 17.02.2012 Javni razpis  - za sofinanciranje programov športa v občini Sežana za leto 2012 - razpisna dokumentacija za programe KAKOVOSTNEGA ŠPORTA
 17.02.2012 Javni razpis  - za sofinanciranje programov športa v občini Sežana za leto 2012 - razpisna dokumentacija za druge programe športa (ki niso uvrščeni v kakovostni šport)
 17.02.2012 Javni razpis  - Letni program športa v občini Sežana za leto 2012
 17.02.2012 Javni razpis  - za dodelitev državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Sežana za leto 2012 (Uradni list RS št.12/2012) - JAVNI RAZPIS
 17.02.2012 Javni razpis  - za dodelitev državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Sežana za leto 2012 (Uradni list RS št.12/2012) - OVOJ ZA VLOGE
 17.02.2012 Javni razpis  - za dodelitev državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Sežana za leto 2012 (Uradni list RS št.12/2012) - VLOGA ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS - SKUPINSKE IZJEME - UKREP A.1.1., A.1.2.
 17.02.2012 Javni razpis  - za dodelitev državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Sežana za leto 2012 (Uradni list RS št.12/2012) VLOGA ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS - POMOČ ZA SPODBUJANJE KAKOVOSTNIH KMETIJSKIH PROIZVODOV - UKREP A.2
 17.02.2012 Javni razpis  - za dodelitev državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Sežana za leto 2012 (Uradni list RS št.12/2012) VLOGA ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS - ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE - UKREP A.3.
 17.02.2012 Javni razpis  - za dodelitev državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Sežana za leto 2012 (Uradni list RS št.12/2012) VLOGA ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS - DE MINIMIS- UKREP B.1., B.2., B.3., B.4. IN B.5.
 17.02.2012 Javni razpis  - za dodelitev državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Sežana za leto 2012 (Uradni list RS št.12/2012) - VZOREC POGODBE
 09.03.2012 Javni razpis  - za sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev v občini Sežana za leto 2012 (Uradni list RS št.18/2012) - besedilo razpisa
 09.03.2012 Javni razpis  - JAVNI RAZPIS za sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev v občini Sežana za leto 2012 - RAZPISNA DOKUMENTACIJA
 30.03.2012 Javni razpis  - za sofinanciranje programov oziroma projektov, ki niso bili predmet drugih javnih razpisov iz proračuna Občine Sežana za leto 2012 – Sredstva župana za enkratne finančne pomoči 2012 (Uradni list RS št.24/2012)
 30.03.2012 Javni razpis  - za sofinanciranje programov oziroma projektov, ki niso bili predmet drugih javnih razpisov iz proračuna Občine Sežana za leto 2012 – Sredstva župana za enkratne finančne pomoči 2012, RAZPISNA DOKUMENTACIJA
 13.04.2012 Javni razpis  - za sofinanciranje mladinskih projektov in akcij v Občini Sežana za leto 2012 (Uradni list RS 27/2012)
 13.04.2012 Javni razpis  - za sofinanciranje mladinskih projektov in akcij v Občini Sežana za leto 2012; RAZPISNA DOKUMENTACIJA: OBRAZCI ZA NEFORMALNE SKUPINE MLADIH
 13.04.2012 Javni razpis  - za sofinanciranje mladinskih projektov in akcij v Občini Sežana za leto 2012; RAZPISNA DOKUMENTACIJA: OBRAZCI ZA ORGANIZACIJE
 13.04.2012 Javni razpis  - za sofinanciranje mladinskih projektov in akcij v Občini Sežana za leto 2012; RAZPISNA DOKUMENTACIJA: OBRAZCI ZA POSAMEZNIKE, USTVARJALCE
 22.05.2012 Javni razpis  - »Ureditev dela Levstikove ulice in meteornih vod pri zdravstvenem domu v Sežani«, RAZPISNA DOKUMENTACIJA. Oznaka naročila na Portalu javnih naročil: JN5425/2012
 22.05.2012 Javni razpis  - »Ureditev dela Levstikove ulice in meteornih vod pri zdravstvenem domu v Sežani«, Popis del: 2.1. Levstikova ulica in ob zdravstenem domu
 22.05.2012 Javni razpis  - »Ureditev dela Levstikove ulice in meteornih vod pri zdravstvenem domu v Sežani«, Skupna rekapitulacija
 30.05.2012 Javni razpis  - »Ureditev dela Levstikove ulice in meteornih vod pri zdravstvenem domu v Sežani«, DETAJL ZIDU iz katerega so vidne višine podpornega zidu in tehnične rešitve kape zidu
 30.05.2012 Javni razpis  - »Ureditev dela Levstikove ulice in meteornih vod pri zdravstvenem domu v Sežani«, TEMELJ kandelabra in kabelski jašek
 25.05.2012 Javni razpis  - za sofinanciranje programov društev in zvez, ki negujejo tradicije izoblikovane v vojnah na območju Slovenije za leto 2012 (Uradni list RS št.38/2012)
 25.05.2012 Javni razpis  -  za sofinanciranje programov društev in zvez, ki negujejo tradicije izoblikovane v vojnah na območju Slovenije za leto 2012 - RAZPISNA DOKUMENTACIJA
 25.05.2012 Javno zbiranje ponudb  - za prodajo nepremičnin parc.št.3791/11, 3791/12, 4320/11, 4320/12, 4320/13 in 2212/669 vse k.o. Sežana (Uradni list RS št.38/2012)
 25.05.2012 Javno zbiranje ponudb  - za prodajo nepremičnin parc.št.3791/11, 3791/12, 4320/11, 4320/12, 4320/13 in 2212/669 vse k.o. Sežana, RAZPISNA DOKUMENTACIJA
 25.05.2012 Javni razpis  - za sofinanciranje programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Sežana za leto 2012 (Uradni list RS št.38/2012)
 25.05.2012 Javni razpis  - za sofinanciranje programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Sežana za leto 2012 - RAZPISNA DOKUMENTACIJA
 25.05.2012 Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin  - Poslovni prostor Dutovlje 60 a, Dutovlje in zemljišče parc. št. 2589/60 travnik v izmeri 813 m2 k.o. 2435-Križ (Uradni list RS št.38/2012)
 25.05.2012 Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin  - Poslovni prostor Dutovlje 60 a, Dutovlje in zemljišče parc. št. 2589/60 travnik v izmeri 813 m2 k.o. 2435-Križ; RAZPISNA DOKUMENTACIJA
 22.06.2012 Javni razpis  - za sofinanciranje dejavnosti turističnih društev in tistih društev, ki se ukvarjajo s pospeševanjem turizma v Občini Sežana za leto 2012 (Uradni list RS št.47/2012)
 22.06.2012 Javni razpis  - za sofinanciranje dejavnosti turističnih društev in tistih društev, ki se ukvarjajo s pospeševanjem turizma v Občini Sežana za leto 2012 - RAZPISNA DOKUMENTACIJA
 22.06.2012 Javni razpis  - za dodelitev denarnih spodbud iz občinskega proračuna učencem, dijakom in študentom v Občini Sežana za leto 2012 (Uradni list RS št.47/2012)
 22.06.2012 Javni razpis  - za dodelitev denarnih spodbud iz občinskega proračuna učencem, dijakom in študentom v Občini Sežana za leto 2012 - RAZPISNA DOKUMENTACIJA
 16.7.2012 Javni razpis  - za imenovanje direktorja javnega zavoda Kosovelov dom Sežana - kulturni center Krasa
 28.09.2012 Javno zbiranje ponudb  - za prodajo nepremičnin parc.št. 3791/11, 3791/12, 4320/11, 4320/12, 4320/13, 2212/669, 2212/720 in 2212/724 vse k.o. Sežana (Uradni list 73/2012 z dne 28.09.2012)
 28.09.2012 Javno zbiranje ponudb  - za prodajo nepremičnin parc.št. 3791/11, 3791/12, 4320/11, 4320/12, 4320/13, 2212/669, 2212/720 in 2212/724 vse k.o. Sežana - RAZPISNA DOKUMENTACIJA
 28.09.2012 Javni razpis  - za sofinanciranje ukrepov varstva okolja in vlaganj v naravne vire za leto 2012 (Uradni list 73/2012 z dne 28.09.2012)
 28.09.2012 Javni razpis  - za sofinanciranje ukrepov varstva okolja in vlaganj v naravne vire za leto 2012 - RAZPISNA DOKUMENTACIJA
 12.10.2012 Javno zbiranje ponudb  - za prodajo nepremičnin Poslovni prostor Dutovlje 60 a, Dutovlje in nezazidano stavbno zemljišče (Uradni list RS št.77/2012)
 12.10.2012 Javno zbiranje ponudb  - za prodajo nepremičnin Poslovni prostor Dutovlje 60 a, Dutovlje in nezazidano stavbno zemljišče - RAZPISNA DOKUMENTACIJA
 26.11.2012 Javni natečaj  - za zasedbo prostega položajnega uradniškega delovnega mesta VIŠJI SVETOVALEC – VODJA ODDELKA ZA FINANCE v občinski upravi Občine Sežana. Objava na spletni strani Občine Sežana 26.11.2012, rok za prijavo 8 dni.
 21.12.2012 Občina Sežana  - objavlja prosto strokovno-tehnično delovno mesto RAČUNOVODJA VII/2-II v Oddelku za finance v občinski upravi Občine Sežana; Objava na spletni strani Občine Sežana 21.12.2012, rok za prijavo 5 dni.