Občina Sežana
DomovKazaloE-mailvecjemanjse Išči  
Obcinski predpisiVloge in obrazciUradne objaveInformacije javnega znacaja
Občina Sežana
Partizanska cesta 4
6210 Sežana

T: ++386 (0)5 731 01 00
F: ++386 (0)5 731 01 23
E: obcina@sezana.si
Prva stran    Občinski svet    Mandatno obdobje 2010-2014    Seje občinskega sveta v letu 2012    9.seja občinskega sveta

Priloge:
 01.Sklic 9.seje Občinskega sveta dne 26.1.2012
 02.Gradivo za 2.točko sklica - 1.alinea  - Poročilo o nadzoru nad porabo sredstev v Krajevni skupnosti Avber za leto 2010
 02.Gradivo za 2.točko sklica - 2.alinea  - Poročilo o nadzoru nad porabo sredstev v javnem socialno-varstvenem zavodu Center za socialno delo Sežana za leto 2010
 03.Gradivo za 3.točko sklica  - Predlog sklepa o določitvi subvencioniranja cen storitev javnih služb odvajanja in čiščenja odpadne vode ter oskrbe s pitno vodo v občini Sežana
 04.Gradivo za 4.točko sklica  - Predlog sklepa o soglasju k novi ceni storitve javne službe odvajanja in čiščenja odpadne vode v občini Sežana
 05.Gradivo za 5.točko sklica  - Predlog sklepa o soglasju k višini omrežnine v ceni javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Sežana
 06.01 Gradivo za 6.točko sklica  - Predlog sklepa o sprejemu Lokalnega energetskega koncepta občine Sežana
 06.02 Gradivo za 6.točko sklica  - Lokalni energetski koncept občine Sežana - končno poročilo
 07.Gradivo za 7.točko sklica  - Predlog sklepa o izdaji pooblastila lokalni energetski agenciji za izvajanje lokalnega energetskega koncepta
 08.Gradivo za 8.točko sklica  - Predlog Odloka o vzdrževanju objekta na Trgu osvoboditve 2 v Sežani – prva obravnava
 09.Gradivo za 9.točko sklica  - Predlog sklepa o izločitvi zemljišča št. 3011/10 k.o. Pliskovica iz javnega dobra
 09.Gradivo za 9.točko sklica - razširitev dnevnega reda  - Predlog sklepa o znižanju izhodiščne vrednosti zemljišč parc.št. 4320/11, 4320/12 in 4320/13, vse k.o.Sežana
 10.Gradivo za 10.točko sklica  - Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Sežana
 11.Gradivo za 11.točko sklica  - Predlog Letnega programa športa v Občini Sežana za leto 2012
 12.Gradivo za 12.točko sklica  - Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti kulturnih društev v Občini Sežana
 13.Gradivo za 13.točko sklica  - Predlog Letnega programa kulture Občine Sežana za leto 2012
 14.Gradivo za 14.točko sklica - 1.alinea  - Predlog sklepa o imenovanju predstavnika ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Sežana
 14.Gradivo za 14.točko sklica - 2.alinea  - Predlog sklepa o podaji predloga za imenovanje predstavnikov občine v Svet Območne izpostave JSKD Sežana
 15.01 Sprejeti sklepi
 15.02 Izpis sklepov
 16.Zapisnik