Občina Sežana
DomovKazaloE-mailvecjemanjse Išči  
Obcinski predpisiVloge in obrazciUradne objaveInformacije javnega znacaja
Občina Sežana
Partizanska cesta 4
6210 Sežana

T: ++386 (0)5 731 01 00
F: ++386 (0)5 731 01 23
E: obcina@sezana.si
Prva stran    Občinski svet    Mandatno obdobje 2010-2014    Seje občinskega sveta v letu 2011    8.seja občinskega sveta

Priloge:
 01.Sklic 8.seje Občinskega sveta dne 17.11.2011
 02.Gradivo za 2.točko sklica  - Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Visokošolsko središče Sežana – druga obravnava
 03.Gradivo za 3.točko sklica  - Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kosovelov dom Sežana – kulturni center Krasa – druga obravnava
 04.Gradivo za 4.točko sklica  - Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavoda za šport, turizem in prosti čas Sežana – druga obravnava
 05.Gradivo za 5.točko sklica  - Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kosovelova knjižnica Sežana – prva obravnava
 06.Gradivo za 6.točko sklica  - Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana – prva obravnava
 07.01 Gradivo za 7.točko sklica  - Predlog Odloka o rebalansu-1 proračuna občine Sežana za leto 2011 - skrajšani postopek
 07.02 Gradivo za 7.točko sklica  - Predlog sklepa o spremembi načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Sežana za leto 2011 - rebalans 1 proračuna občine Sežana za leto 2011
 07.03 Gradivo za 7.točko sklica  - Odlok o rebalansu – 1 proračuna občine Sežana za leto 2011
 07.04 Gradivo za 7.točko sklica  - Predlog Odloka o rebalansu-1 proračuna občine Sežana za leto 2011 - I.Splošni del proračuna
 07.05 Gradivo za 7.točko sklica  - Predlog Odloka o rebalansu-1 proračuna občine Sežana za leto 2011 - II.Posebni del proračuna
 07.06 Gradivo za 7.točko sklica  - Predlog Odloka o rebalansu-1 proračuna občine Sežana za leto 2011 - Načrt razvojnih programov 2011 - 2014
 07.07 Gradivo za 7.točko sklica  - Predlog Odloka o rebalansu-1 proračuna občine Sežana za leto 2011 - Finančni načrti krajevnih skupnosti
 08.01 Gradivo za 8.točko sklica  - Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu občine Sežana za leto 2012 s prilogami – skrajšani postopek
 08.02 Gradivo za 8.točko sklica  - Predlog sklepa o spremembi načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Sežana za leto 2012 - sprememba 1 proračuna občine Sežana
 08.03 Gradivo za 8.točko sklica  - Predlog sklepa o višini sredstev, ki se zagotavljajo v občinskem proračunu za leto2012 za financiranje političnih strank in za delovanje svetniških skupin oz.samostojnih članov občinskega sveta ter predlog sklepa o spremembi Sklepa o financiranju svetniških skupin iz sredstev proračuna občine Sežana
 08.04 Gradivo za 8.točko sklica  - Odlok o spremembah 1- Odloka o proračunu občine Sežana za leto 2012
 08.05 Gradivo za 8.točko sklica  - Predlog sprememb 1 proračuna občine Sežana za leto 2012 - I.Splošni del proračuna
 08.06 Gradivo za 8.točko sklica  - Predlog sprememb 1 proračuna občine Sežana za leto 2012 - II.Posebni del proračuna
 08.07 Gradivo za 8.točko sklica  - Predlog sprememb 1 proračuna občine Sežana za leto 2012 - Načrt razvojnih programov 2012-2015
 08.08 Gradivo za 8.točko sklica  - Finančni načrti krajevnih skupnosti za leto 2012
 09.Gradivo za 9.točko sklica  - Predlog Odloka o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč na območju občine Sežana – skrajšani postopek
 10.Gradivo za 10.točko sklica  - Predlog sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Sežana za leto 2012
 11.Gradivo za 11.točko sklica  - Predlog sklepa o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks na območju občine Sežana za leto 2012
 12.Gradivo za 12.točko sklica  - Predlog sklepa o določitvi cene razvojnega oddelka javnega zavoda Vrtec Sežana od 1.12.2011
 14.Gradivo za 14.točko sklica - 1.alinea  - Predlog sklepa v zvezi s podajo soglasja k imenovanju direktorja javnega zavoda Zavod za šport, turizem in prosti čas
 14.Gradivo za 14.točko sklica - 2.alinea  - Predlog sklepa o imenovanju predstavnika ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Sežana
 15.01 Sprejeti sklepi
 15.02 Izpis sklepov
 16.Zapisnik