Občina Sežana
DomovKazaloE-mailvecjemanjse Išči  
Obcinski predpisiVloge in obrazciUradne objaveInformacije javnega znacaja
Občina Sežana
Partizanska cesta 4
6210 Sežana

T: ++386 (0)5 731 01 00
F: ++386 (0)5 731 01 23
E: obcina@sezana.si
Prva stran    Občinski svet    Mandatno obdobje 2010-2014    Seje občinskega sveta v letu 2011    7.seja občinskega sveta

Priloge:
 01.Sklic 7.seje Občinskega sveta dne 29.9.2011
 02.Gradivo za 2.točko sklica  - Poročilo o polletni realizaciji proračuna Občine Sežana za obdobje od 1. 1. do 30. 6. 2011 – seznanitev
 03.Gradivo za 3.točko sklica  - Poročilo o nadzoru nad porabo sredstev v Krajevni skupnosti Lokev za leto 2010
 03.Gradivo za 3.točko sklica - 1.alinea  - Poročilo o nadzoru nad porabo sredstev v Krajevni skupnosti Vrabče za leto 2010
 03.Gradivo za 3.točko sklica - 2.alinea  - Poročilo o nadzoru nad porabo sredstev v Krajevni skupnosti Tomaj za leto 2010
 03.Gradivo za 3.točko sklica - 3.alinea  - Poročilo o nadzoru nad porabo sredstev v javnem zavodu Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana
 03.Gradivo za 3.točko sklica - 4.alinea  - Poročilo o nadzoru nad porabo sredstev v javnem zavodu Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana
 03.Gradivo za 3.točko sklica - 5.alinea  - Poročilo o nadzoru nad porabo sredstev v Medobčinskem društvu prijateljev mladine Sežana
 04.Gradivo za 4.točko sklica  - Predlog sklepa o izdaji soglasja k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki javnega zavoda Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana
 05.Gradivo za 5.točko sklica  - Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Visokošolsko središče Sežana – prva obravnava
 06.Gradivo za 6.točko sklica  - Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kosovelov dom Sežana – kulturni center Krasa – prva obravnava
 07.Gradivo za 7.točko sklica  - Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana – prva obravnava
 08.Gradivo za 8.točko sklica  - Predlog sklepa o ureditvi prometnega režima na območju Vidmašče v Sežani
 09.Gradivo za 9.točko sklica  - Problematika zaščite Krasa v skladu s Sklepom Občinskega sveta Občine Sežana št. 032-5/2011-24 z dne 23. 6. 2011
 10.01 Sprejeti sklepi
 10.02 Izpis sklepov
 11.Zapisnik