Občina Sežana
DomovKazaloE-mailvecjemanjse Išči  
Obcinski predpisiVloge in obrazciUradne objaveInformacije javnega znacaja
Občina Sežana
Partizanska cesta 4
6210 Sežana

T: ++386 (0)5 731 01 00
F: ++386 (0)5 731 01 23
E: obcina@sezana.si
Prva stran    Občinski svet    Mandatno obdobje 2010-2014    Seje občinskega sveta v letu 2011    6.seja občinskega sveta

6.seja občinskega sveta
Natisni  Pošlji prijatelju
Priloge:
 01.Sklic seje dne 23.6.2011
 02.Gradivo za 2.točko sklica  - Predlog sklepa o izdaji soglasja k številu in vrsti oddelkov ter sistemizaciji delovnih mest v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Vrtec Sežana v šolskem letu 2011/12
 03.00 Gradivo za 3.točko sklica  - Predlog sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta »Oskrba s pitno vodo Obale in Krasa"
 03.01 Gradivo za 3.točko sklica  - Dokument identifikacije investicijskega projekta "Oskrba s pitno vodo Obale in Krasa"
 04.Gradivo za 4.točko sklica  - Dopolnitev Programa dela Nadzornega odbora Občine Sežana za leto 2011 – seznanitev
 05.Gradivo za 5.točko sklica  - Poročilo o nadzoru nad porabo sredstev v Krajevni skupnosti Štorje za leto 2010
 05.Gradivo za 5.točko sklica - 1.alinea  - Poročilo o nadzoru nad porabo sredstev v Krajevni skupnosti Pliskovica za leto 2010
 06.Gradivo za 6.točko sklica  - Predlog sklepa o določitvi višine stroškov odvoza in hrambe vozila
 07.Gradivo za 7.točko sklica  - Predlog sklepa o vzpostavitvi območij kratkotrajnega parkiranja
 08.Gradivo za 8.točko sklica  - Predlog Odloka o prenehanju veljavnosti odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica – skrajšani postopek
 09.Gradivo za 9.točko sklica  - Predlog sklepa o izdaji soglasja k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica
 09.Gradivo za 9.točko sklica - 1.alinea  - Predlog sklepa o izdaji soglasja k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki javnega zavoda Zdravstveni dom Sežana
 09.Gradivo za 9.točko sklica - 2.alinea  - Predlog sklepa o izdaji soglasja k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki javnega zavoda Kosovelova knjižnica Sežana
 09.Gradivo za 9.točko sklica - 3.alinea  - Predlog sklepa o izdaji soglasja k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki javnega zavoda Kosovelov dom Sežana – kulturni center Krasa
 09.Gradivo za 9.točko sklica - 4.alinea  - Predlog sklepa o izdaji soglasja k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki javnega zavoda Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana
 10.Gradivo za 10.točko sklica  - Predlog sklepa o dopolnitvi Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sežana za leto 2011
 11.Gradivo za 11.točko sklica  - Predlog sklepa o podelitvi priznanj Občine Sežana za leto 2011
 12.Gradivo za 12.točko sklica - 1.alinea  - Predlog sklepa o imenovanju vršilca dolžnosti direktorja javnega zavoda Kosovelov dom Sežana – kulturni center Krasa
 12.Gradivo za 12.točko sklica - 2.alinea  - Predlog sklepa o podaji predhodnega mnenja z obrazložitvijo kandidatkam za ravnateljico javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dutovlje
 12.Gradivo za 12.točko sklica - 3.alinea  - Seznanitev s sklepom o odstopu člana Sveta javnega zavoda Zavod za šport, turizem in prosti čas ter predlog sklepa o spremembi sklepa o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v svet javnega zavoda
 13.01 Sprejeti sklepi
 13.02 Izpis sklepov
 14.Zapisnik