Občina Sežana
DomovKazaloE-mailvecjemanjse Išči  
Obcinski predpisiVloge in obrazciUradne objaveInformacije javnega znacaja
Občina Sežana
Partizanska cesta 4
6210 Sežana

T: ++386 (0)5 731 01 00
F: ++386 (0)5 731 01 23
E: obcina@sezana.si
Prva stran    Občinski svet    Mandatno obdobje 2010-2014    Seje občinskega sveta v letu 2011    5.seja občinskega sveta

Priloge:
 01.Sklic seje dne 21.04.2011
 02.Gradivo za 2.točko sklica - 1.alinea  - Predlog sklepa o izdaji soglasja Domu upokojencev Sežana k cenam socialno varstvene storitve »Pomoč družini na domu«
 02.Gradivo za 2.točko sklica - 2.alinea  - Predlog sklepa v zvezi s peticijo proti nameravani ukinitvi gostinskega lokala v Domu upokojencev
 03.Gradivo za 3.točko sklica  - Ocena o izvajanju Občinskega programa varnosti Občine Sežana v letu 2010
 04.Gradivo za 4.točko sklica  - Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Sežana za leto 2010 s prilogami – skrajšani postopek
 05.Gradivo za 5.točko sklica  - Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Sežana – skrajšani postopek
 06.Gradivo za 6.točko sklica  - Predlog Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo – druga obravnava
 07.Gradivo za 7.točko sklica  - Predlog Odloka o prenehanju veljavnosti odloka o oddajanju poslovnih prostorov v najem – skrajšani postopek
 08.Gradivo za 8.točko sklica  - Predlog sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta »Izgradnja regijskega centra za ravnanje z odpadki Notranjska-Istra-Kras" ter o podpisu Medobčinske pogodbe o sodelovanju pri pripravi in izvedbi projekta Center za ravnanje z odpadki Notranjske, Istre in Krasa (CERO NIK)
 09.Gradivo za 9.točko sklica - 1.alinea  - Predlog sklepa o izločitvi zemljišča parc. št. 6095/105 k.o. Sežana
 09.Gradivo za 9.točko sklica - 2.alinea  - Predlog sklepa o izločitvi zemljišča parc. št. 442/12 k.o. Voglje
 09.Gradivo za 9.točko sklica - 3.alinea  - Predlog sklepa o izločitvi zemljišča parc. št. 6728/34 k.o. Štjak
 09.Gradivo za 9.točko sklica - 4.alinea  - Predlog sklepa o izločitvi zemljišča parc. št. 6719/28 k.o. Štjak
 09.Gradivo za 9.točko sklica - 5.alinea  - Predlog sklepa o izločitvi zemljišča parc. št. 4472/21 k.o. Lokev
 10.01 Sprejeti sklepi
 10.02 Izpis sklepov
 11.Zapisnik