Občina Sežana
DomovKazaloE-mailvecjemanjse Išči  
Obcinski predpisiVloge in obrazciUradne objaveInformacije javnega znacaja
Občina Sežana
Partizanska cesta 4
6210 Sežana

T: ++386 (0)5 731 01 00
F: ++386 (0)5 731 01 23
E: obcina@sezana.si
Prva stran    Javni razpisi, naročila in natečaji    Arhiv - Javni razpisi, naročila in natečaji    Javni razpisi, naročila in natečaji v letu 2011

Javni razpisi, naročila in natečaji v letu 2011
Natisni  Pošlji prijatelju
Priloge:
 24.03.2011 Javni natečaj  - za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta VIŠJI SVETOVALEC ZA PRAVNE ZADEVE v Oddelku za splošne zadeve v občinski upravi Občine Sežana. Objava na spletni strani dne 24. 3. 2011, rok za prijavo 8 dni
 01.04.2011 Javni razpis  - za dodelitev državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Sežana za leto 2011 (Uradni list RS št.24/2011) - JAVNI RAZPIS
 01.04.2011 Javni razpis  - za dodelitev državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Sežana za leto 2011 (Uradni list RS št.24/2011) - OVOJ ZA VLOGE
 01.04.2011 Javni razpis  - za dodelitev državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Sežana za leto 2011 (Uradni list RS št.24/2011) - VLOGA ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS - SKUPINSKE IZJEME - UKREP A.1.1., A.1.2.
 01.04.2011 Javni razpis  - za dodelitev državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Sežana za leto 2011 (Uradni list RS št.24/2011) VLOGA ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS - POMOČ ZA SPODBUJANJE KAKOVOSTNIH KMETIJSKIH PROIZVODOV - UKREP A.2
 01.04.2011 Javni razpis  - za dodelitev državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Sežana za leto 2011 (Uradni list RS št.24/2011) VLOGA ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS - ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE - UKREP A.3.
 01.04.2011 Javni razpis  - za dodelitev državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Sežana za leto 2011 (Uradni list RS št.24/2011) VLOGA ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS - DE MINIMIS- UKREP B.1., B.2., B.3., B.4. IN B.5.
 01.04.2011 Javni razpis  - za dodelitev državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Sežana za leto 2011 (Uradni list RS št.24/2011) - VZOREC POGODBE
 01.04.2011 Javni razpis  - za sofinanciranje programov društev in zvez, ki negujejo tradicije izoblikovane v vojnah na območju Slovenije za leto 2011 (Uradni list RS št.24/2011)
 01.04.2011 Javni razpis  - za sofinanciranje programov društev in zvez, ki negujejo tradicije izoblikovane v vojnah na območju Slovenije za leto 2011 - RAZPISNA DOKUMENTACIJA
 14.04.2011 Javni razpis  - za imenovanje direktorja javnega zavoda Kosovelov dom Sežana - kulturni center Krasa
 15.04.2011 Javni razpis  - za sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev v občini Sežana za leto 2011 (Uradni list RS št.28/2011) - besedilo razpisa
 15.04.2011 Javni razpis  - JAVNI RAZPIS za sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev v občini Sežana za leto 2011 - RAZPISNA DOKUMENTACIJA
 15.04.2011 Javni razpis  - za sofinanciranje programov športa v občini Sežana za leto 2011 (Uradni list RS št.28/2011) - besedilo razpisa
 15.04.2011 Javni razpis  -  za sofinanciranje programov športa v občini Sežana za leto 2011 - razpisna dokumentacija za programe KAKOVOSTNEGA ŠPORTA
 15.04.2011 Javni razpis  - za sofinanciranje programov športa v občini Sežana za leto 2011 - razpisna dokumentacija za druge programe športa (ki niso uvrščeni v kakovostni šport)
 15.04.2011 Javni razpis  - javni razpis za sofinanciranje programov športa v občini Sežana za leto 2011; NAVODILA za izpolnjevanje obrazcev ter oddajo prijave
 15.04.2011 Letni program  - športa v občini Sežana za leto 2011
 20.05.2011 Javni razpis  - za sofinanciranje programov oziroma projektov, ki niso bili predmet drugih javnih razpisov iz proračuna Občine Sežana za leto 2011 – sredstva župana za enkratne finančne pomoči 2011 (Uradni list RS št.37/2011)
 20.05.2011 Javni razpis  - za sofinanciranje programov oziroma projektov, ki niso bili predmet drugih javnih razpisov iz proračuna Občine Sežana za leto 2011 – sredstva župana za enkratne finančne pomoči 2011 RAZPISNA DOKUMENTACIJA
 20.05.2011 Javni razpis  - za sofinanciranje programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Sežana za leto 2011 (Uradni list RS št.37/2011)
 20.05.2011 Javni razpis  - za sofinanciranje programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Sežana za leto 2011 - RAZPISNA DOKUMENTACIJA
 20.05.2011 Povabilo k oddaji ponudbe  - odvoz, hramba in varovanje nepravilno parkiranih in zapuščenih vozil v letu 2011 in 2012
 20.05.2011 Povabilo k oddaji ponudbe  - odvoz, hramba in varovanje nepravilno parkiranih in zapuščenih vozil v letu 2011 in 2012 - RAZPISNA DOKUMENTACIJA
 03.06.2011 Javni razpis  - za sofinanciranje mladinskih projektov in akcij v občini Sežana za leto 2011 (Uradni list RS 43/2011)
 03.06.2011 Javni razpis  - za sofinanciranje mladinskih projektov in akcij v občini Sežana za leto 2011 - RAZPISNA DOKUMENTACIJA
 03.06.2011 Javni razpis  - za dodelitev denarnih spodbud iz občinskega proračuna učencem, dijakom in študentom v Občini Sežana za leto 2011 (Uradni list RS 43/2011)
 03.06.2011 Javni razpis  - za dodelitev denarnih spodbud iz občinskega proračuna učencem, dijakom in študentom v Občini Sežana za leto 2011 - RAZPISNA DOKUMENTACIJA
 08.06.2011 Javni razpis  - in Razpisna dokumentacija za tisk in grafično obdelavo občinskega glasila Kraški obzornik za leti 2011 in 2012
 17.06.2011 Javni razpis  - za sofinanciranje dejavnosti turističnih društev in drugih društev, ki se ukvarjajo s pospeševanjem turizma v občini Sežana za leto 2011 (Uradni list RS št.47/2011) RAZPISNA DOKUMENTACIJA
 20.06.2011 Javni razpis  - za oddajo javnega naročila po odprtem postopku Izvajanje prevozov osnovnošolskih otrok v občini Sežana (Portal javnih naročil št.JN6802/2011) RAZPISNA DOKUMENTACIJA
 01.07.2011 Javni razpis  - za sestavo prednostne liste za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS št.53/2011)
 01.07.2011 Javni razpis  - za sestavo prednostne liste za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem - RAZPISNA DOKUMENTACIJA
 07.07.2011 Javni razpis  - za oddajo javnega naročila po odprtem postopku Izvajanje prevozov osnovnošolskih otrok v občini Sežana (Portal javnih naročil št.JN6802/2011) RAZPISNA DOKUMENTACIJA; Dopolnitve in pojasnila k razpisni dokumentaciji
 15.07.2011 Javno zbiranje  - ponudb za prodajo nepremičnin parc.št.3791/10, 3791/11 in 3791/12 vse k.o. Sežana (Uradni list RS št.57/2011)
 15.07.2011 Javno zbiranje  - ponudb za prodajo nepremičnin parc.št.3791/10, 3791/11 in 3791/12 vse k.o. Sežana - RAZPISNA DOKUMENTACIJA
 28.07.2011 Javni razpis  - za oddajo javnega naročila male vrednosti za gradnjo "Izvedba investicijsko vzdrževalnih dela v zahodnem delu pritličja stare občinske stavbe v Sežani (Portal javnih naročil št. NMV2513/2011); RAZPISNA DOKUMENTACIJA
 28.07.2011 Javni razpis  - za oddajo javnega naročila male vrednosti za gradnjo "Izvedba investicijsko vzdrževalnih dela v zahodnem delu pritličja stare občinske stavbe v Sežani (Portal javnih naročil št. NMV2513/2011); Predračun
 28.07.2011 Javni razpis  - za oddajo javnega naročila male vrednosti za gradnjo "Izvedba investicijsko vzdrževalnih dela v zahodnem delu pritličja stare občinske stavbe v Sežani (Portal javnih naročil št. NMV2513/2011); tloris
 01.08.2011 Javni natečaj  - za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta SVETOVALEC ZA SPLOŠNE IN PROTOKOLARNE ZADEVE v Kabinetu župana v občinski upravi Občine Sežana. Objava na spletni strani Občine Sežana 1. 8. 2011, rok za prijavo 8 dni.
 01.08.2011 Javni natečaj  - za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta VIŠJI SVETOVALEC ZA KADROVSKE ZADEVE v Oddelku za splošne zadeve v občinski upravi Občine Sežana. Objava na spletni strani Občine Sežana 1. 8. 2011, rok za prijavo 8 dni.
 02.08.2011 Javni razpis  - za oddajo javnega naročila male vrednosti za “Izdelavo Študije o prostorskem načrtovanju na Krasu, Celovitega strateškega načrta za razvoj Krasa ter Smernic za prostorske izvedbene akte v občinah na Krasu” (Portal javnih naročil št. NMV2563/2011) - RAZPISNA DOKUMENTACIJA
 05.08.2011 Javno zbiranje  - ponudb za prodajo nepremičnine - poslovni prostor Dutovlje 60a (Uradni list RS št.62/2011)
 05.08.2011 Javno zbiranje  - ponudb za prodajo nepremičnine - poslovni prostor Dutovlje 60a - RAZPISNA DOKUMENTACIJA
 19.08.2011 Javni razpis  - za sofinanciranje programov javnih prireditev in množičnih manifestacij v občini Sežana za leto 2011 (Uradni list RS št. 65/2011) RAZPISNA DOKUMENTACIJA
 02.09.2011 Javni razpis  - za sofinanciranje ukrepov varstva okolja in vlaganj v naravne vire za leto 2011 (Uradni list RS št.69/2011)
 02.09.2011 Javni razpis  - za sofinanciranje ukrepov varstva okolja in vlaganj v naravne vire za leto 2011 - RAZPISNA DOKUMENTACIJA
 19.10.2011 Javni natečaj  - št. 110-23/2011-2 za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta OBČINSKI REDAR v organu skupne občinske uprave Občin Divača, Hrpelje – Kozina, Komen in Sežana – Medobčinski inšpektorat in redarstvo. Objava na spletni strani Občine Sežana dne 19. 10. 2011, rok za prijavo 8 dni.
 19.10.2011 Javni natečaj  - št. 110-22/2011-2 za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta OBČINSKI REDAR v organu skupne občinske uprave Občin Divača, Hrpelje – Kozina, Komen in Sežana – Medobčinski inšpektorat in redarstvo. Objava na spletni strani Občine Sežana dne 19. 10. 2011, rok za prijavo 8 dni.
 21.10.2011 Javno zbiranje ponudb  - za prodajo nepremičnin parc.št.3791/11, 3791/12, 2368/11, 4320/11, 4320/12 in 4320/13 vse k.o.Sežana
 21.10.2011 Javno zbiranje ponudb  - za prodajo nepremičnin parc.št.3791/11, 3791/12, 2368/11, 4320/11, 4320/12 in 4320/13 vse k.o.Sežana - RAZPISNA DOKUMENTACIJA
 28.10.2011 Javno zbiranje ponudb  - za prodajo nepremičnin: Stanovanje - Kidričeva ulica 5 in Ulica Mirka Pirca 1 v Sežani (Uradni list RS št.86/2011)
 28.10.2011 Javno zbiranje ponudb  - za prodajo nepremičnin: Stanovanje - Kidričeva ulica 5 in Ulica Mirka Pirca 1 v Sežani; RAZPISNA DOKUMENTACIJA
 28.10.2011 Javno zbiranje ponudb  - za prodajo nepremičnin: Poslovni prostor Dutovlje 60a, nezazidano stavbno zemljišče v ko Križ (Uradni list RS št.86/2011)
 28.10.2011 Javno zbiranje ponudb  - za prodajo nepremičnin: Poslovni prostor Dutovlje 60a, nezazidano stavbno zemljišče v ko Križ; RAZPISNA DOKUMENTACIJA
 25.11.2011 Javno zbiranje ponudb  - za prodajo nepremičnin: Poslovni prostor na naslovu Dutovlje 60a, Dutovlje in nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 2589/60 k.o. 2435-Križ. (Uradni list RS št.94/2011), RAZPISNA DOKUMENTACIJA
 01.12.2011 Javni natečaj  - za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta OBČINSKI REDAR v organu skupne občinske uprave Občin Divača, Hrpelje – Kozina, Komen in Sežana – Medobčinski inšpektorat in redarstvo. Objava na spletni strani Občine Sežana dne 01. 12. 2011, rok za prijavo 8 dni.
 02.12.2011 Javno zbiranje ponudb  - za prodajo nepremičnin parc. št. 3791/11, 3791/12, 4320/11, 4320/12 in 4320/13, vse k.o. Sežana. (Uradni list RS št.97/2011)
 02.12.2011 Javno zbiranje ponudb  - za prodajo nepremičnin parc. št. 3791/11, 3791/12, 4320/11, 4320/12 in 4320/13, vse k.o. Sežana. RAZPISNA DOKUMENTACIJA