Občina Sežana
DomovKazaloE-mailvecjemanjse Išči  
Obcinski predpisiVloge in obrazciUradne objaveInformacije javnega znacaja
Občina Sežana
Partizanska cesta 4
6210 Sežana

T: ++386 (0)5 731 01 00
F: ++386 (0)5 731 01 23
E: obcina@sezana.si
Prva stran    Občinski svet    Mandatno obdobje 2010-2014    Seje občinskega sveta v letu 2011    4.seja občinskega sveta

Priloge:
 01.Sklic seje dne 17.03.2011
 02.01 Gradivo za 2.točko sklica  - Predlog Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2011 s prilogami - druga obravnava
 02.011 Gradivo za 2.točko sklica  - Amandma k predlogu Proračuna Občine Sežana za leto 2011 - druga obravnava
 02.02 Gradivo za 2.točko sklica  - Predlog kadrovskega načrta v občinski upravi občine Sežana za leti 2011 in 2012
 02.021 Gradivo za 2.točko sklica  - Predlog spremembe dovoljenega števila zaposlenih v predlogih Kadrovskih načrtov v občinski upravi Občine Sežana za leto 2011 in 2012 ter za leto 2012 in 2013
 02.03 Gradivo za 2.točko sklica  - Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Sežana za leto 2011
 02.04 Gradivo za 2.točko sklica  - Predlog odloka o proračunu občine Sežana za leto 2011
 02.05 Gradivo za 2.točko sklica  - Splošni del proračuna za leto 2011
 02.06 Gradivo za 2.točko sklica  - Posebni del proračuna za leto 2011
 02.07 Gradivo za 2.točko sklica  - Načrt razvojnih programov za obdobje od 2011-2014
 02.08 Gradivo za 2.točko sklica  - Finančni načrti krajevnih skupnosti za leto 2011
 02.09 Gradivo za 2.točko sklica - 1.alinea  - Predlogi sklepov v zvezi s financiranjem političnih strank in svetniških skupin oz. samostojnih članov občinskega sveta
 03.01 Gradivo za 3.točko sklica  - Predlog Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2012 s prilogami - druga obravnava
 03.011 Gradivo za 3.točko sklica  - Amandma k predlogu Proračuna Občine Sežana za leto 2012 - druga obravnava
 03.02 Gradivo za 3.točko sklica  - Predlog kadrovskega načrta v občinski upravi občine Sežana za leti 2012 in 2013
 03.021 Gradivo za 3.točko sklica  - Predlog spremembe dovoljenega števila zaposlenih v predlogih Kadrovskih načrtov v občinski upravi Občine Sežana za leto 2011 in 2012 ter za leto 2012 in 2013
 03.03 Gradivo za 3.točko sklica  - Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Sežana za leto 2012
 03.04 Gradivo za 3.točko sklica  - Predlog odloka o proračunu občine Sežana za leto 2012
 03.05 Gradivo za 3.točko sklica  - Splošni del proračuna za leto 2012
 03.06 Gradivo za 3.točko sklica  - Posebni del proračuna za leto 2012
 03.07 Gradivo za 3.točko sklica  - Načrt razvojnih programov za obdobje od 2012-2015
 03.08 Gradivo za 3.točko sklica  - Finančni načrti krajevnih skupnosti za leto 2012
 04.Gradivo za 4.točko sklica  - Program dela Nadzornega odbora Občine Sežana za leto 2011 – seznanitev
 05.Gradivo za 5.točko sklica  - Predlog sklepa o uskladitvi cene programov javnega zavoda Vrtec Sežana za šolsko leto 2010/2011 od 1. 4. 2011
 06.Gradivo za 6.točko sklica  - Predlog Strategije financiranja društev, ki delujejo v javnem interesu in celodnevno izvajajo programe na območju občin Divača, Hrpelje - Kozina, Komen in Sežana v obdobju od leta 2011 do 2014
 07.Gradivo za 7.točko sklica  - Poročilo o poslovanju in izvajanju gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in urejanja javnih poti, površin za pešce in zelenih površin v občini Sežana v letu 2010 ter predlog Letnega programa za gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in urejanja javnih poti, površin za pešce in zelenih površin v občini Sežana za leto 2011
 08.Gradivo za 8.točko sklica  - Predlog Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo – prva obravnava
 09.Gradivo za 9.točko sklica  - Predlog sklepa o pristopu k pobratenju z občino Montbrison (Francija)
 10.Gradivo za 10.točko sklica  - Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v občini Sežana
 11.Gradivo za 11.točko sklica  - Predlog Letnega programa športa v Občini Sežana za leto 2011
 12.Gradivo za 12.točko sklica  - Predlog Letnega programa kulture v Občini Sežana za leto 2011
 13.Gradivo za 13.točko sklica  - Predlog sklepa o oprostitvi plačila najemnine za poslovne prostore Medobčinskega društva prijateljev mladine
 14.Gradivo za 14.točko sklica  - Predlog sklepa o spremembi neprofitnega stanovanja v službeno
 15.Gradivo za 15.točko sklica  - Predlog sklepa o določitvi števila občinskih priznanj, ki se razpišejo za leto 2011
 16.Gradivo za 16.točko sklica  - Predlog sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2010
 17.Gradivo za 17.točko sklica  - Sklep o ugotovitvi prenehanja članstva zaradi odstopa člana Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in predlog sklepa o spremembi sklepa o spremembi sklepa o ustanovitvi sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, določitvi nalog ter sestavi in imenovanju članov
 18.01 Sprejeti sklepi
 18.02 Izpis sklepov
 19.Zapisnik