Občina Sežana
DomovKazaloE-mailvecjemanjse Išči  
Obcinski predpisiVloge in obrazciUradne objaveInformacije javnega znacaja
Občina Sežana
Partizanska cesta 4
6210 Sežana

T: ++386 (0)5 731 01 00
F: ++386 (0)5 731 01 23
E: obcina@sezana.si
Prva stran    Občinski svet    Mandatno obdobje 2010-2014    Seje občinskega sveta v letu 2011    3.seja občinskega sveta

Priloge:
 01.Sklic seje dne 28.02.2011
 02.Gradivo za 2.točko sklica  - Predlog Strategije financiranja društev, ki delujejo v javnem interesu in celodnevno izvajajo programe na območju občin Divača, Hrpelje - Kozina, Komen in Sežana v obdobju od leta 2011do 2014
 03.01 Gradivo za 3.točko sklica  - Predlog Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2011 s prilogami - prva obravnava
 03.02 Gradivo za 3.točko sklica  - Predlog kadrovskega načrta v občinski upravi občine Sežana za leti 2011 in 2012
 03.03 Gradivo za 3.točko sklica  - Predlog kadrovskega načrta v organih skupne občinske uprave za leti 2011 in 2012
 03.04 Gradivo za 3.točko sklica  - Predlog sklepa o letnem načrtu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine Sežana za leto 2011
 03.05 Gradivo za 3.točko sklica  - Predlog odloka o proračunu občine Sežana za leto 2011
 03.06 Gradivo za 3.točko sklica  - Splošni del proračuna za leto 2011
 03.07 Gradivo za 3.točko sklica  - Posebni del proračuna za leto 2011
 03.08 Gradivo za 3.točko sklica  - Načrt razvojnih programov za obdobje od 2011-2014
 03.09 Gradivo za 3.točko sklica  - Finančni načrti krajevnih skupnosti za leto 2011
 03.10 Gradivo za 3.točko sklica  - Informacija o podpisu pogodbe o pripravi, izvedbi in obratovanju sistema oskrbe s pitno vodo Obale in Krasa
 04.01 Gradivo za 4.točko sklica  - Predlog Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2012 s prilogami - prva obravnava
 04.02 Gradivo za 4.točko sklica  - Predlog kadrovskega načrta v občinski upravi občine Sežana za leti 2012 in 2013
 04.03 Gradivo za 4.točko sklica  - Predlog kadrovskega načrta v organih skupne občinske uprave za leti 2012 in 2013
 04.04 Gradivo za 4.točko sklica  - Predlog sklepa o letnem načrtu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine Sežana za leto 2012
 04.05 Gradivo za 4.točko sklica  - Predlog odloka o proračunu občine Sežana za leto 2012
 04.06 Gradivo za 4.točko sklica  - Splošni del proračuna za leto 2012
 04.07 Gradivo za 4.točko sklica  - Posebni del proračuna za leto 2012
 04.08 Gradivo za 4.točko sklica  - Načrt razvojnih programov za obdobje od 2012-2015
 04.09 Gradivo za 4.točko sklica  - Finančni načrti krajevnih skupnosti za leto 2012
 05.Gradivo za 5.točko sklica  - Predlog Odloka o spremembi odloka o ustanovitvi organov skupne občinske uprave – skrajšani postopek
 06.Gradivo za 6.točko sklica  - Informacija o problematiki izgradnje reševalne postaje
 07.Gradivo za 7.točko sklica  - Predlog Pravilnika o plačah, plačilih za opravljanje funkcije – sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter sejninah za člane svetov krajevnih skupnosti v občini Sežana
 08.Gradivo za 8.točko sklica - 1.alinea  - Sklep o ugotovitvi prenehanja članstva zaradi odstopa predsednika Statutarno-pravne komisije ter predlog sklepa o spremembi sklepa o imenovanju članov Statutarno-pravne komisije
 08.Gradivo za 8.točko sklica - 2.alinea  - Predlog sklepa o imenovanju odgovornega urednika in njegovega namestnika uredniškega odbora za izdajanje občinskega glasila
 09.Dopolnitev dnevnega reda 3.seje Občinskega sveta Občine Sežana  - Obravnava zahteve Civilne iniciative Kras in Civilne iniciative za Primorsko glede sprejema "Izjave o sprejemu Deklaracije primorskih občin za uveljavitev zaščitne klavzule v zvezi s trgom nepremičnin na Primorskem"
 10.01 Sprejeti sklepi
 10.02 Izpis sklepov
 11.Zapisnik