Občina Sežana
DomovKazaloE-mailvecjemanjse Išči  
Obcinski predpisiVloge in obrazciUradne objaveInformacije javnega znacaja
Občina Sežana
Partizanska cesta 4
6210 Sežana

T: ++386 (0)5 731 01 00
F: ++386 (0)5 731 01 23
E: obcina@sezana.si
Prva stran    Občinski svet    Mandatno obdobje 2010-2014    Seje občinskega sveta v letu 2010    2.seja občinskega sveta

Priloge:
 01.Sklic seje dne 16.12.2010
 02.Gradivo za 2.točko sklica  - Predlog sklepa o potrditvi mandata članici Občinskega sveta Občine Sežana
 03.Gradivo za 3.točko sklica - 1.alinea  - Predlogi sklepov o imenovanju delovnih teles občinskega sveta in drugih organov občine
 03.Gradivo za 3.točko sklica - 2.alinea  - Predlog sklepa o podaji predloga 16 kandidatov za sodnike porotnike pri Okrožnem sodišču v Kopru
 03.Gradivo za 3.točko sklica - 3.alinea  - Predlog sklepa o podaji predloga za imenovanje člana - predstavnika Občine Sežana v Nadzorni svet javnega podjetja Kraški vodovod Sežana d.o.o.
 03.Gradivo za 3.točko sklica - 4.alinea  - Predlog sklepa o imenovanju dveh predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zavoda Visokošolsko središče Sežana
 03.Gradivo za 3.točko sklica - 5.alinea  - Poročilo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja o članstvu v organih javnih zavodov, javnih podjetij in skladov in v drugih organih v mandatnem obdobju 2006 – 2010 s predlogom sklepa
 04.Gradivo za 4.točko sklica  - Sklep o začasnem financiranju Občine Sežana v obdobju od 1. 1. do 31. 3. 2011 – seznanitev
 05.Gradivo za 5.točko sklica  - Predlog sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Sežana za leto 2011
 06.Gradivo za 6.točko sklica  - Predlog sklepa o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks na območju občine Sežana za leto 2011
 07.01 Sprejeti sklepi
 07.02 Izpis sklepov
 08.Zapisnik