Občina Sežana
DomovKazaloE-mailvecjemanjse Išči  
Obcinski predpisiVloge in obrazciUradne objaveInformacije javnega znacaja
Občina Sežana
Partizanska cesta 4
6210 Sežana

T: ++386 (0)5 731 01 00
F: ++386 (0)5 731 01 23
E: obcina@sezana.si
Prva stran    Občinski svet    Mandatno obdobje 2006-2010    Seje občinskega sveta    29.seja občinskega sveta

Priloge:
 01.Sklic 29.seje dne 27.05.2010
 02.Protest proti žaljivim izjavam predsednika SDS Janeza Janše na račun domoljuba, borca za slovenstvo, partizanskega učitelja, pesnika in častnega občana akad. Cirila Zlobca s predlogom sklepa
 03.Gradivo za 2.točko sklica  - Predlog Pravilnika o določitvi programa cepljenja proti okužbam s humanimi virusi papiloma (HPV) v občini Sežana za leto 2010
 04.00 Gradivo za 3.točko sklica  - Predlog Odloka o ureditvi, upravljanju in nadzoru mirujočega cestnega prometa v občini Sežana – druga obravnava
 04.01 Predlog sklepa za postavitev prometne signalizacije za ureditev enosmerne Ulice Jozeta Pahorja
 05.Gradivo za 4.točko sklica  - Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti v občini Sežana in volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti – skrajšani postopek
 06.Gradivo za 5.točko sklica  - Predlog sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v občini Sežana
 07.Gradivo za 6.točko sklica - 1.alinea  - Predlog sklepa o dopolnitvi Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine Sežana za leto 2010
 07.Gradivo za 6.točko sklica - 2.alinea  - Predlog sklepa o izločitvi zemljišča št. 6095/101 k.o. Sežana iz javnega dobra ter predlog sklepa o prodaji zemljišča št. 6095/101 k.o. Sežana
 07.Gradivo za 6.točko sklica - 3.alinea  - Predlog sklepa o izločitvi zemljišča iz javnega dobra in predlog sklepa o prodaji zemljišča št. 2467/3 k.o. Merče
 07.Gradivo za 6.točko sklica - 4.alinea  - Predlog sklepa o nakupu zemljišča parc. št. 3112/3 k.o. Veliko Polje
 07.Gradivo za 6.točko sklica - 5.alinea  - Predlog sklepa o nakupu zemljišča parc. št. 3238/1 k.o. Povir
 07.Gradivo za 6.točko sklica - 6.alinea  - Predlog sklepa o nakupu zemljišča parc. št. 905/1 in 906/1 obe k.o. Krajna vas
 07.Gradivo za 6.točko sklica - 7.alinea  - Predlog sklepa o nakupu zemljišča parc. št. 18/4 k.o. Štjak in predlog sklepa o prodaji zemljišča parc.št. 23/3 k.o. Štjak
 07.Gradivo za 6.točko sklica - 8.alinea  - Predlog sklepa o nakupu zemljišča parc. št. 17/2 k.o. Štjak
 07.Gradivo za 6.točko sklica - 9.alinea  - Predlog sklepa o nakupu stanovanja v stanovanjskem objektu Štorje št. 26
 08.Gradivo za 7.točko sklica - 1.alinea  - Predlog sklepa o podaji mnenja z obrazložitvijo kandidatki za ravnateljico javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Sežana
 08.Gradivo za 7.točko sklica - 2.alinea  - Predlog sklepa o imenovanju v.d. direktorja javnega zavoda Kosovelov dom Sežana – kulturni center Krasa
 09.01 Sprejeti sklepi
 09.02 Izpis sklepov
 10.Zapisnik