Občina Sežana
DomovKazaloE-mailvecjemanjse Išči  
Obcinski predpisiVloge in obrazciUradne objaveInformacije javnega znacaja
Občina Sežana
Partizanska cesta 4
6210 Sežana

T: ++386 (0)5 731 01 00
F: ++386 (0)5 731 01 23
E: obcina@sezana.si
Prva stran    Objave    Objave v Uradnem listu    Arhiv - Objave v Uradnem listu    Objave v letu 2010

Priloge:
 Uradni list 10/2010  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organov skupne občinske uprave
 Uradni list 17/2010  - Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana
 Uradni list 17/2010  - Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dutovlje
 Uradni list 17/2010  - Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbene šole Sežana
 Uradni list 17/2010  - Pravilnik o dodeljevanju denarnih spodbud iz občinskega proračuna učencem, dijakom in študentom v občini Sežana
 Uradni list 17/2010  - Letni program kulture Občine Sežana za leto 2010
 Uradni list 17/2010  - Letni program športa V Občini Sežana za leto 2010
 Uradni list 33/2010  - Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za območje ZS 11 – Lehte v Sežani
 Uradni list 33/2010  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
 Uradni list 33/2010  - Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kosovelov dom Sežana – kulturni center Krasa
 Uradni list 33/2010  - Odlok o razglasitvi cerkve sv. Janeza Krstnika v Štorjah za kulturni spomenik lokalnega pomena na območju Občine Sežana
 Uradni list 33/2010  - Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun storitev obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
 Uradni list 45/2010  - Odlok o ureditvi, upravljanju in nadzoru mirujočega cestnega prometa v občini Sežana
 Uradni list 45/2010  - Pravilnik o oblikovanju in uresničevanju programa cepljenja proti okužbam s humanimi virusi papiloma (HPV) v občini Sežana za leto 2010
 Uradni list 45/2010  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Sežana in volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti
 Uradni list 45/2010  - Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Sežana
 Uradni list 57/2010  - Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Sežana
 Uradni list 62/2010  - Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje »C-20 in C-21 – Ob avtobusni postaji«
 Uradni list 62/2010  - Odlok o merilih in postopku za določitev nevzdrževanih objektov in za izvedbo vzdrževalnih del na objektih v Občini Sežana
 Uradni list 62/2010  - Odlok o poimenovanju telovadnice Dutovlje »Telovadnica Danila Žerjala«
 Uradni list 62/2010  - Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Sežana
 Uradni list 62/2010  - Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Sežana
 Uradni list 85/2010  - Poročilo o izidu volitev župana in Občinskega sveta v Občini Sežana na volitvah dne 10. 10. 2010
 Uradni list 85/2010  - Poročilo o izidu volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Sežana dne 10. oktobra 2010
 Uradni list 91/2010  - Ugotovitev Občinske volilne komisije Občine Sežana o prehodu mandata občinskega svetnika na naslednjo kandidatko
 Uradni list 101/2010  - Sklep o začasnem financiranju Občine Sežana v obdobju od 1. 1. do 31. 3. 2011
 Uradni list 104/2010  - Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks na območju Občine Sežana za leto 2011
 Uradni list 104/2010  - Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Sežana za leto 2011