Občina Sežana
DomovKazaloE-mailvecjemanjse Išči  
Obcinski predpisiVloge in obrazciUradne objaveInformacije javnega znacaja
Občina Sežana
Partizanska cesta 4
6210 Sežana

T: ++386 (0)5 731 01 00
F: ++386 (0)5 731 01 23
E: obcina@sezana.si
Prva stran    Občinski svet    Mandatno obdobje 2006-2010    Seje občinskega sveta    27.seja občinskega sveta

Priloge:
 01. Sklic 27.seje dne 18.02.2010
 02.Gradivo za 2.točko sklica  - Predlog sklepa za povišanje cene zaradi vključitve novih postavk v strukturo cene ravnanja z odpadki
 03.Gradivo za 3.točko sklica  - Predlog sklepa za določitev višine omrežnine za vodooskrbo v Občini Sežana
 03.Gradivo za 3.točko sklica - 1.alinea  - Predlog sklepa za določitev višine omrežnine za odvajanje komunalne odpadne vode v občini Sežana
 04.Gradivo za 4.točko sklica  - Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnih zavodov: Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana, Osnovna šola Dutovlje in Glasbena šola Sežana – skrajšani postopek
 05.Gradivo za 5.točko sklica  - Predlog Pravilnika o dodeljevanju denarnih spodbud iz občinskega proračuna učencem, dijakom in študentom v občini Sežana
 06.Gradivo za 6.točko sklica  - Predlog Letnega programa kulture v občini Sežana za leto 2010
 07.Gradivo za 7.točko sklica  - Predlog Letnega programa športa v Občini Sežana za leto 2010
 08.Gradivo za 8.točko sklica  - Predlog sklepa o sofinanciranju zaposlitve koordinatorja območne izpostave JSKD Sežana
 09.Gradivo za 9.točko sklica  - Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Sežana v letu 2009 – seznanitev
 10.Gradivo za 10.točko sklica - 1.alinea  - Predlog sklepa o prodaji zemljišča parc. št. 3791/7 k.o. Sežana
 10.Gradivo za 10.točko sklica - 2.alinea  - Predlog sklepa o spremembi sklepa št. 032-7/2009-16 z dne 22.10.2009
 10.Gradivo za 10.točko sklica - 3.alinea  - Predlog sklepa o prodaji zemljišča v k.o. Krajna vas
 11.01 Sprejeti sklepi
 11.02 Izpis sklepov
 12.Zapisnik