Občina Sežana
DomovKazaloE-mailvecjemanjse Išči  
Obcinski predpisiVloge in obrazciUradne objaveInformacije javnega znacaja
Občina Sežana
Partizanska cesta 4
6210 Sežana

T: ++386 (0)5 731 01 00
F: ++386 (0)5 731 01 23
E: obcina@sezana.si
Prva stran    Javni razpisi, naročila in natečaji    Arhiv - Javni razpisi, naročila in natečaji    Javni razpisi, naročila in natečaji v letu 2010

Priloge:
 12.02.2010 Javni razpis  - za sofinanciranje programov društev in zvez, ki negujejo tradicije izoblikovane v vojnah na območju Slovenije za leto 2010 (Uradni list RS št.10/2010)
 12.02.2010 Javni razpis  - za sofinanciranje programov društev in zvez, ki negujejo tradicije izoblikovane v vojnah na območju Slovenije za leto 2010 - RAZPISNA DOKUMENTACIJA
 19.02.2010 Javni razpis  - za dodelitev državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Sežana za leto 2010 (Uradni list RS št.12/2010)
 19.02.2010 Javni razpis  - za dodelitev državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Sežana za leto 2010 (Uradni list RS št.12/2010) - OVOJ ZA VLOGE
 19.02.2010 Javni razpis  - za dodelitev državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Sežana za leto 2010 (Uradni list RS št.12/2010) - VLOGA ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS - SKUPINSKE IZJEME - UKREP A.1.1., A.1.2. in A.4.
 19.02.2010 Javni razpis  - za dodelitev državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Sežana za leto 2010 (Uradni list RS št.12/2010) VLOGA ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS - ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE - UKREP A.3.
 19.02.2010 Javni razpis  - za dodelitev državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Sežana za leto 2010 (Uradni list RS št.12/2010) VLOGA ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS - POMOČ ZA SPODBUJANJE KAKOVOSTNIH KMETIJSKIH PROIZVODOV - UKREP A.2
 19.02.2010 Javni razpis  - za dodelitev državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Sežana za leto 2010 (Uradni list RS št.12/2010) VLOGA ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS - DE MINIMIS- UKREP B.1., B.2., B.3., B.4. IN B.5.
 19.02.2010 Javni razpis  - za dodelitev državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Sežana za leto 2010 (Uradni list RS št.12/2010) - VZOREC POGODBE
 26.02.2010 Javni razpis  - za sofinanciranje programov oz. projektov, ki niso bili predmet drugih javnih razpisov iz proračuna Občine Sežana za leto 2010 - SREDSTVA ŽUPANA ZA ENKRATNE FINANČNE POMOČI 2010 (Uradni list RS št.14/2010)
 26.02.2010 Javni razpis  - za sofinanciranje programov oz. projektov, ki niso bili predmet drugih javnih razpisov iz proračuna Občine Sežana za leto 2010 - SREDSTVA ŽUPANA ZA ENKRATNE FINANČNE POMOČI 2010 (Uradni list RS št.14/2010) - RAZPISNA DOKUMENTACIJA
 04.03.2010 Javni razpis  - za sofinanciranje programov oz. projektov, ki niso bili predmet drugih javnih razpisov iz proračuna Občine Sežana za leto 2010 - SREDSTVA ŽUPANA ZA ENKRATNE FINANČNE POMOČI 2010 - DOPOLNITEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE
 12.03.2010 Javno zbiranje ponudb  - za prodajo nepremičnine parc.št. 3791/7 k.o. Sežana (Uradni list RS št.19/2010)
 12.03.2010 Javno zbiranje ponudb  - za prodajo nepremičnine parc.št. 3791/7 k.o. Sežana - RAZPISNA DOKUMENTACIJA
 19.03.2009 Javno zbiranje ponudb  - za prodajo nepremičnin v k.o. Krajna vas (Uradni list RS št.22/2010)
 19.03.2009 Javno zbiranje ponudb  - za prodajo nepremičnin v k.o. Krajna vas - RAZPISNA DOKUMENTACIJA
 26.03.2010 Javni razpis  - za sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev v občini Sežana za leto 2010 (Uradni list RS št.25/2010)
 26.03.2010 Javni razpis  - za sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev v občini Sežana za leto 2010 - RAZPISNA DOKUMENTACIJA
 26.03.2010 Javni razpis  - za sofinanciranje mladinskih projektov in akcij v občini Sežana za leto 2010 (Uradni list RS št.25/2010)
 26.03.2010 Javni razpis  - za sofinanciranje mladinskih projektov in akcij v občini Sežana za leto 2010 - RAZPISNA DOKUMENTACIJA
 02.04.2010 Javni razpis  - za sofinanciranje dejavnosti turističnih društev in tistih društev, ki se ukvarjajo s pospeševanjem turizma v občini Sežana za leto 2010 (Uradni list RS št.27/2010) RAZPISNA DOKUMENTACIJA
 02.04.2010 Javni razpis  - za sofinanciranje programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v občini Sežana za leto 2010 (Uradni list RS št.27/2010) RAZPISNA DOKUMENTACIJA
 09.04.2010 Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja  - pri Občinskem svetu Občine Sežana razpisuje Priznanja Občine Sežana za leto 2010
 16.04.2010 Javni razpis  - za dodelitev finančnih pomoči za spodbujanje prve zaposlitve oziroma pripravništva v občini Sežana (Uradni list RS št.31/2010)
 16.04.2010 Javni razpis  - za dodelitev finančnih pomoči za spodbujanje prve zaposlitve oziroma pripravništva v občini Sežana - RAZPISNA DOKUMENTACIJA
 14.05.2010 Javni razpis  - za sofinanciranje programov športa v občini Sežana za leto 2010 (Uradni list RS št.38/2010)
 14.05.2010 Javni razpis  - za sofinanciranje programov športa v občini Sežana za leto 2010 - RAZPISNA DOKUMENTACIJA
 14.05.2010 Javni razpis  - za dodelitev denarnih spodbud iz občinskega proračuna učencem, dijakom in študentom v občini Sežana za leto 2010 (Uradni list RS št.38/2010)
 14.05.2010 Javni razpis  - za dodelitev denarnih spodbud iz občinskega proračuna učencem, dijakom in študentom v občini Sežana za leto 2010 - RAZPISNA DOKUMENTACIJA
 11.06.2010 Javni razpis  - za sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov v občini Sežana v letu 2010 (Uradni list RS št. 47/2010)
 11.06.2010 Javni razpis  - za sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov v občini Sežana v letu 2010 - RAZPISNA DOKUMENTACIJA
 16.06.2010 Javni poziv  - za oddajo ponudb za pridobitev stavbne pravice za izvedbo projekta "Dograditev vrtca v Sežani"
 23.06.2010 Javni poziv  - za oddajo ponudb za pridobitev stavbne pravice za izvedbo projekta "Dograditev vrtca v Sežani" - Odgovor ponudniku št.1
 13.08.2010 Javni razpis  - za sofinanciranje programov javnih prireditev in množičnih manifestacij v občini Sežana za leto 2010 (Uradni list RS št.66/2010) - RAZPISNA DOKUMENTACIJA
 22.10.2010 Javno zbiranje ponudb  - za prodajo nepremičnine parc.št. 3791/7 k.o. Sežana (Uradni list RS št.83/2010)
 22.10.2010 Javno zbiranje ponudb  - za prodajo nepremičnine parc.št. 3791/7 k.o. Sežana - RAZPISNA DOKUMENTACIJA
 04.11.2010 Javni natečaj  - za zasedbo prostega položajnega uradniškega delovnega mesta DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE v občinski upravi Občine Sežana. Objava na spletni strani dne 04.11.2010, rok za prijavo: 8 dni.