Občina Sežana
DomovKazaloE-mailvecjemanjse Išči  
Obcinski predpisiVloge in obrazciUradne objaveInformacije javnega znacaja
Občina Sežana
Partizanska cesta 4
6210 Sežana

T: ++386 (0)5 731 01 00
F: ++386 (0)5 731 01 23
E: obcina@sezana.si
Prva stran    Občinski svet    Mandatno obdobje 2006-2010    Seje občinskega sveta    Seje občinskega sveta v letu 2009    25.seja občinskega sveta

Priloge:
 01.Sklic 25.seje dne 22.10.2009
 02.01 Gradivo za 2.točko sklica  - Predlog Občinskega programa varnosti Občine Sežana
 02.02 Gradivo za 2.točko sklica  - Predlog Občinskega programa varnosti Občine Sežana; besedilo predloga
 03.01 Gradivo za 3.točko sklica  - Poročilo o polletni realizaciji proračuna Občine Sežana za obdobje od 1. 1. do 30. 6. 2009 – seznanitev
 03.02 Gradivo za 3.točko sklica  - Realizacija proračuna za obdobje 1.1. do 30.6.2009
 03.03 Gradivo za 3.točko sklica  - Realizacija proračuna za obdobje od 1.1. do 30.6.2009 - II. posebni del
 03.04 Gradivo za 3.točko sklica  - Realizacija finančnih načrtov krajevnih skupnosti za obdobje 1.1. do 30.6.2009
 03.05 Gradivo za 3.točko sklica  - Prerazporeditve v prvem polletju 2009 - proračun
 03.06 Gradivo za 3.točko sklica  - Prerazporeditve v prvem polletju 2009 - proračun
 03.07 Gradivo za 3.točko sklica  - Prerazporeditve v prvem polletju 2009 - krajevne skupnosti
 04.01 Gradivo za 4.točko sklica  - Predlog Odloka o spremembah odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2010 – skrajšani postopek
 04.02 Gradivo za 4.točko sklica  - Predlog spremembe kadrovskega načrta
 04.03 Gradivo za 4.točko sklica  - Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2010; besedilo odloka
 04.04 Gradivo za 4.točko sklica  - Splošni del proračuna
 04.05 Gradivo za 4.točko sklica  - II. posebni del proračuna
 04.06 Gradivo za 4.točko sklica  - Načrt razvojnih programov
 05.Gradivo za 5.točko sklica  - Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem Krasa - druga obravnava
 06.01 Gradivo za 6.točko sklica  - Predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Sežana – prva obravnava
 06.02 Gradivo za 6.točko sklica  - Predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Sežana – prva obravnava; besedilo odloka
 07.Gradivo za 7.točko sklica  - Predlog sklepa o oprostitvi zakonitih zamudnih obresti
 08.Gradivo za 8.točko sklica  - Informacija o pripravi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o Zazidalnem načrtu za območje ZS 11 – »Lehte« v Sežani – seznanitev
 09.Gradivo za 9.točko sklica - 1.alinea  - Predlog sklepa o dopolnitvi Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Sežana za leto 2009
 09.Gradivo za 9.točko sklica - 2.alinea  - Predlog sklepa o pridobitvi zemljišča št. 4212/297 k.o. Sežana
 09.Gradivo za 9.točko sklica - 3.alinea  - Predlog sklepa o prodaji zemljišča št. 418/7 k.o. Krajna vas
 09.Gradivo za 9.točko sklica - 4.alinea  - Predlog sklepa o odkupu zemljišča št. 1623/2 k.o. Merče
 09.Gradivo za 9.točko sklica - 5.alinea  - Predlog sklepa o nakupu zemljišč parc. št. 1131/5, št. 1131/7, št. 1131/4, št. 1129/6 in št. 1129/4 vse k.o. Sežana
 09.Gradivo za 9.točko sklica - 6.alinea  - Predlog sklepa o nakupu zemljišč parc. št. 2212/254, št. 2212/612 in št. 2212/255 vse k.o. Sežana
 09.Gradivo za 9.točko sklica - 7.alinea  - Predlog sklepa o nakupu solastniškega deleža 9/82-in na zemljišču parc. št. 3745/370 k.o. Sežana
 09.Gradivo za 9.točko sklica - 8.alinea  - Predlog sklepa o zamenjavi zemljišč parc. št. 2403/12 z zemljiščem s parc. št. 2406/3 obe k.o. Sežana
 09.Gradivo za 9.točko sklica - 9.alinea  - Predlog sklepa o zamenjavi zemljišč parc. št. 6084/83 in št. 4250/6 obe k.o. Sežana
 09.Gradivo za 9.točko sklica - 10.alinea  - Predlog sklepa o prodaji zemljišč na območju mesta Sežana
 09.Gradivo za 9.točko sklica - 11.alinea  - Predlog sklepa o opredelitvi javnega interesa v skladu s 23. členom Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
 09.Gradivo za 9.točko sklica - 12.alinea  - Predlog sklepa v zvezi z lastništvom etažne lastnine na naslovu Ivana Turšiča 8 v Sežani
 10.01 Sprejeti sklepi
 10.02 Izpis sklepov
 11. Zapisnik