Občina Sežana
DomovKazaloE-mailvecjemanjse Išči  
Obcinski predpisiVloge in obrazciUradne objaveInformacije javnega znacaja
Občina Sežana
Partizanska cesta 4
6210 Sežana

T: ++386 (0)5 731 01 00
F: ++386 (0)5 731 01 23
E: obcina@sezana.si
Prva stran    Občinski svet    Mandatno obdobje 2006-2010    Seje občinskega sveta    Seje občinskega sveta v letu 2009    23.seja občinskega sveta

Priloge:
 01.Sklic seje dne 18.06.2009
 02.01 Gradivo za 2.točko sklica  - Predlog sklepa o izdaji soglasja k številu in vrsti oddelkov ter sistemizaciji delovnih mest v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Vrtec Sežana v šolskem letu 2009/10
 02.02 Gradivo za 2.točko sklica  - Predlog sklepa o izdaji soglasja k številu in vrsti oddelkov ter sistemizaciji delovnih mest v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Vrtec Sežana v šolskem letu 2009/10; DOPOLNITEV GRADIVA
 03.Gradivo za 3.točko sklica  - Predlog sklepa o določitvi cene programov Vrtca Sežana za šolsko leto 2009/10
 04.Gradivo za 4.točko sklica  - Predlog Pravilnika o določitvi meril in kriterijev za plačilo denarnih obveznosti uporabnikov storitev čiščenja komunalnih odpadnih voda
 05.Gradivo za 5.točko sklica  - Predlog Pravilnika o sofinanciranju mladinskih projektov in akcij v občini Sežana
 06.01 Gradivo za 6.točko sklica  - Predlog stališča o osnutku Odloka o razglasitvi robnega območja Kobilarne Lipica za kulturni spomenik državnega pomena
 06.02 Gradivo za 6.točko sklica  - Odlok o razglasitvi robnega območja Kobilarne Lipica za kulturni spomenik državnega pomena - OSNUTEK ODLOKA
 06.03 Gradivo za 6.točko sklica  - Usmeritve konzultantske skupine
 06.04 Gradivo za 6.točko sklica  - Mnenje k osnutku odloka o razglasitvi robnega območja Kobilarne Lipica za kulturni spomenik državnega pomena
 06.05 Gradivo za 6.točko sklica  - Predlog stališča do osnutka odloka o razglasitvi robnega območja Kobilarne Lipica za kulturni spomenik državnega pomena
 07.01 Gradivo za 7.točko sklica  - Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Sežana za leto 2008 – hitri postopek; obrazložitev
 07.02 Gradivo za 7.točko sklica  - Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Sežana za leto 2008 – hitri postopek; besedilo odloka
 07.03 Gradivo za 7.točko sklica  - Splošni del proračuna
 07.04 Gradivo za 7.točko sklica  - II.posebni del proračuna
 07.05 Gradivo za 7.točko sklica  - Zbirna bilanca krajevnih skupnosti za proračun 2008
 07.06 Gradivo za 7.točko sklica  - Letno poročilo krajevne skupnosti Avber za leto 2008
 07.07 Gradivo za 7.točko sklica  - Letno poročilo krajevne skupnosti Dane pri Sežani za leto 2008
 07.08 Gradivo za 7.točko sklica  - Letno poročilo krajevne skupnosti Dutovlje za leto 2008
 07.09 Gradivo za 7.točko sklica  - Letno poročilo krajevne skupnosti Kazlje za leto 2008
 07.10 Gradivo za 7.točko sklica  - Letno poročilo krajevne skupnosti Lokev za leto 2008
 07.11 Gradivo za 7.točko sklica  - Letno poročilo krajevne skupnosti Pliskovica za leto 2008
 07.12 Gradivo za 7.točko sklica  - Letno poročilo krajevne skupnosti Povir za leto 2008
 07.13 Gradivo za 7.točko sklica  - Letno poročilo krajevne skupnosti Sežana za leto 2008
 07.14 Gradivo za 7.točko sklica  - Letno poročilo krajevne skupnosti Štjak za leto 2008
 07.15 Gradivo za 7.točko sklica  - Letno poročilo krajevne skupnosti Štorje za leto 2008
 07.16 Gradivo za 7.točko sklica  - Letno poročilo krajevne skupnosti Tomaj za leto 2008
 07.17 Gradivo za 7.točko sklica  - Letno poročilo krajevne skupnosti Vrabče za leto 2008
 07.18 Gradivo za 7.točko sklica  - Sklepi župana o prerazporeditvah
 07.19 Gradivo za 7.točko sklica  - Sklepi krajevnih skupnosti o prerazporeditvah in vključitvi namenskih prihodkov
 08.Gradivo za 8.točko sklica  - Dokončno Poročilo Nadzornega odbora Občine Sežana o nadzoru v Krajevni skupnosti Pliskovica za leto 2008 – seznanitev
 09.Gradivo za 9.točko sklica - 1.alinea  - Predlog sklepa o dopolnitvi Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Sežana za leto 2009
 09.Gradivo za 9.točko sklica - 2.alinea  - Predlog sklepa o razlastitvi zemljišča parc.št. 2212/659 k.o. Sežana
 09.Gradivo za 9.točko sklica - 3.alinea  - Predlog sklepa o izločitvi iz javnega dobra in predlog sklepa o prodaji zemljišča št. 2329/2 k.o. Dutovlje
 09.Gradivo za 9.točko sklica - 4.alinea  - Predlog sklepa o izločitvi iz javnega dobra in predlog sklepa o prodaji zemljišča št. 3933/4 k.o. Povir
 09.Gradivo za 9.točko sklica - 5.alinea  - Predlog sklepa o odkupu zemljišč v k.o. Lokev
 09.Gradivo za 9.točko sklica - 6.alinea  - Predlog sklepa o izločitvi iz javnega dobra in predlog sklepa o prodaji zemljišč št. 3284/2 in št. 3284/3 k.o. Veliko Polje
 09.Gradivo za 9.točko sklica - 7.alinea  - Predlog sklepa o izločitvi iz javnega dobra in predlog sklepa o prodaji zemljišč št. 3284/4 in št. 3284/5 k.o. Veliko Polje
 09.Gradivo za 9.točko sklica - 8.alinea  - Predlog sklepa o odkupu zemljišč št. 809/2 in 813/2 k.o. Pliskovica
 09.Gradivo za 9.točko sklica - 9.alinea  - Predlog sklepa o odkupu zemljišč št. 818/4, 818/3, 818/5, 817/1, 2083/2 in 2083/3 k.o. Pliskovica
 09.Gradivo za 9.točko sklica - 10.alinea  - Predlog sklepa o odpravi sklepa št. 032-2/2009-28 z dne 31. 3. 2009 in predlog sklepa o odkupu zemljišča št. 830/11 k.o. Pliskovica
 09.Gradivo za 9.točko sklica - 11.alinea  - Predlog sklepa o izločitvi zemljišč št. 6095/93 in št. 6095/94 k.o. Sežana iz javnega dobra ter predlog sklepa o prodaji zemljišč št. št. 6095/93, št. 6095/94 in 2876/3 k.o. Sežana
 09.Gradivo za 9.točko sklica - 12.alinea  - Predlog sklepa o prodaji zemljišča št. 2912/10 k.o. Sežana
 09.Gradivo za 9.točko sklica - 13.alinea  - Predlog sklepa o prodaji zemljišča št. 2912/11 k.o. Sežana
 09.Gradivo za 9.točko sklica - 14.alinea  - Predlog sklepa o prodaji zemljišča št. 2912/12 k.o. Sežana
 09.Gradivo za 9.točko sklica - 15.alinea  - Predlog sklepa o prodaji zemljišča št. 2912/13 k.o. Sežana
 09.Gradivo za 9.točko sklica - 16.alinea  - Predlog sklepa o prodaji zemljišča št. 2912/14 k.o. Sežana
 09.Gradivo za 9.točko sklica - 17.alinea  - Predlog sklepa o prodaji zemljišča št. 2912/15 k.o. Sežana
 10.Gradivo za 10.točko sklica  - Predlog sklepa o podelitvi priznanj Občine Sežana za leto 2009
 11.Gradivo za 11.točko sklica - 1.alinea  - Predlog sklepa o imenovanju dveh predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zavoda Zdravstveni dom Sežana
 11.Gradivo za 11.točko sklica - 2.alinea  - Predlog sklepa o podaji soglasja k imenovanju direktorja javnega zavoda Zdravstveni dom Sežana
 11.Gradivo za 11.točko sklica - 4.alinea  - Predlog sklepa o prenehanju delovanja Projektnega sveta za postavitev muzeja kamnoseštva in kamnarstva na Krasu
 12.01 Sprejeti sklepi
 12.02 Izpis sklepov
 13.Zapisnik