Občina Sežana
DomovKazaloE-mailvecjemanjse Išči  
Obcinski predpisiVloge in obrazciUradne objaveInformacije javnega znacaja
Občina Sežana
Partizanska cesta 4
6210 Sežana

T: ++386 (0)5 731 01 00
F: ++386 (0)5 731 01 23
E: obcina@sezana.si
Prva stran    Občinski svet    Mandatno obdobje 2006-2010    Seje občinskega sveta    Seje občinskega sveta v letu 2009    22.seja občinskega sveta

Priloge:
 01.Sklic seje dne 14.05.2009
 02.Gradivo za 2.točko sklica  - Potrditev tržnega reda na tržnicah v občini Sežana in cenika za uporabo tržnih prostorov, najem inventarja in storitev Komunalno stanovanjskega podjetja, d.d. Sežana
 03.Gradivo za 3.točko sklica  - Seznanitev z zaključki s posveta o športu v občini Sežana s predlogom sklepa
 04.01 Gradivo za 4.točko sklica  - Predlog Odloka o razglasitvi 'Vojaške kapele iz prve svetovne vojne – Kosovelje' za kulturni spomenik lokalnega pomena na območju Občine Sežana – hitri postopek
 04.02 Gradivo za 4.točko sklica  - Predlog Odloka o razglasitvi 'Vojaške kapele iz prve svetovne vojne – Kosovelje' za kulturni spomenik lokalnega pomena na območju Občine Sežana – hitri postopek; Besedilo odloka, obrazložitev po členih
 05.01 Gradivo za 5.točko sklica  - Predlog Odloka o razglasitvi cerkev Marijinega darovanja Tabor pri Vrabčah za kulturni spomenik lokalnega pomena na območju Občine Sežana – hitri postopek
 05.02 Gradivo za 5.točko sklica  - Predlog Odloka o razglasitvi cerkev Marijinega darovanja Tabor pri Vrabčah za kulturni spomenik lokalnega pomena na območju Občine Sežana – hitri postopek; Besedilo odloka, obrazložitev po členih
 06.Gradivo za 6.točko sklica  - Predlog Pravilnika o zagotavljanju brezplačnega prevoza učencem na območju občine Sežana
 07.Gradivo za 7.točko sklica  - Predlog sklepa o določitvi števila razpisanih priznanj Občine Sežana za leto 2009
 08.Gradivo za 8.točko sklica - 1.alinea  - Predlog sklepa o razlastitvi zemljišča parc.št. 2212/659 k.o. Sežana
 08.Gradivo za 8.točko sklica - 2.alinea  - Predlog sklepa o dopolnitvi Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Sežana za leto 2009
 08.Gradivo za 8.točko sklica - 3.alinea  - Predlog sklepa o prodaji zemljišč parc..št. 6084/96 in 6084/97, obe k.o. Sežana
 08.Gradivo za 8.točko sklica - 4.alinea  - Predlog sklepa o prodaji zemljišča št. 6652 k.o. Sežana
 08.Gradivo za 8.točko sklica - 5.alinea  - Predlog sklepa o prodaji zemljišč parc.št. 3745/551, 3745/552, 3745/553, 3799/8 in 3799/10, predlog sklepa o nakupu zemljišč parc.št. 3745/557, 3745/558, 3745/330 in predlog sklepa o nakupu zemljišča št. 3745/336, vse k.o. Sežana
 08.Gradivo za 8.točko sklica - 6.alinea  - Predlog sklepa o nakupu zemljišč parc.št. 5234/175, 5050, 5105/6, 5234/176 in 5145, vse k.o. Sežana
 08.Gradivo za 8.točko sklica - 7.alinea  - Predlog sklepa o nakupu zemljišč št. 4212/652, 6341/3, 6341/1 in 6341/4, vse k.o. Sežana
 09.Gradivo za 9.točko sklica - 1.alinea  - Predlog sklepa o imenovanju treh predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana
 09.Gradivo za 9.točko sklica - 2.alinea  - Predlog sklepa o imenovanju predstavnika ustanovitelja v Svet zavoda Območna razvojna agencija ORA Krasa in Brkinov
 09.Gradivo za 9.točko sklica - 3.alinea  - Predlog sklepa o spremembi sklepa o ustanovitvi Projektnega sveta za postavitev muzeja kamnoseštva in kamnarstva na Krasu
 09.Gradivo za 9.točko sklica - 4.alinea  - Predlog sklepa o podaji mnenja z obrazložitvijo kandidatu za ravnatelja javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Sežana
 09.Gradivo za 9.točko sklica - 5.alinea  - Predlog sklepa o podaji soglasja ustanovitelja k imenovanju direktorja javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica
 10.01 Sprejeti sklepi
 10.02 Izpis sklepov
 11.Zapisnik