Občina Sežana
DomovKazaloE-mailvecjemanjse Išči  
Obcinski predpisiVloge in obrazciUradne objaveInformacije javnega znacaja
Občina Sežana
Partizanska cesta 4
6210 Sežana

T: ++386 (0)5 731 01 00
F: ++386 (0)5 731 01 23
E: obcina@sezana.si
Prva stran    Občinski svet    Mandatno obdobje 2006-2010    Seje občinskega sveta    Seje občinskega sveta v letu 2009    21.seja občinskega sveta

Priloge:
 01.Sklic 21.seje dne 31.03.2009
 02.Gradivo za 2.točko sklica  - Poročilo o varnostnih razmerah na območju Policijske postaje Sežana v letu 2008 - seznanitev
 03.Gradivo za 3.točko sklica  - Poročilo o meritvah onesnaženosti zraka v Sežani - seznanitev
 04.01 Gradivo za 4.točko sklica  - Delovni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Urbanistične zasnove mesta Sežana – seznanitev
 04.02 Gradivo za 4.točko sklica  - Delovni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Urbanistične zasnove mesta Sežana; besedilo osnutka
 05.Gradivo za 5.točko sklica  - Predlog sklepa o podaji soglasja k prenosu koncesije za izvajanje čiščenja odpadnih voda na območju mesta Sežana
 06.01 Gradivo za 6.točko sklica  - Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem Krasa in Brkinov – prva obravnava
 06.02 Gradivo za 6.točko sklica  - Organizacijska struktura Zavoda za turizem Krasa in Brkinov in : Finančna struktura poslovanja/delovanja Zavoda za turizem v letu 2009
 07.Gradivo za 7.točko sklica  - Predlog Pravilnika o dodeljevanju finančnih pomoči za spodbujanje prve zaposlitve oz. pripravništva v občini Sežana
 08.Gradivo za 8.točko sklica  - Predlog sklepa o podaji soglasja lokalne skupnosti v zvezi z 68. členom Zakona o igrah na srečo gospodarski družbi Casino Sežana
 09.Gradivo za 9.točko sklica  - Predlog sklepa o izdaji soglasja javnemu zavodu Vrtec Sežana za zmanjšanje obračunane amortizacije osnovnih sredstev v breme sredstev prejetih v upravljanje Vrtec Sežana
 10.Gradivo za 10.točko sklica - 1.alinea  - Predlog sklepa o dopolnitvi Letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Sežana za leto 2009 in Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Sežana za leto 2009
 10.Gradivo za 10.točko sklica - 2.alinea  - Predlog sklepa o dopolnitvi Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Sežana za leto 2009 ter predlog sklepa o zamenjavi zemljišč v k.o. Sežana s poslovnimi prostori v Sežani
 10.Gradivo za 10.točko sklica - 3.alinea  - Predlog sklepa o odkupu zemljišč štev. 551/2 in 552/2 obe k.o. Pliskovica
 10.Gradivo za 10.točko sklica - 4.alinea  - Predlog sklepa o odkupu zemljišča štev. 556/15 k.o. Pliskovica
 10.Gradivo za 10.točko sklica - 5.alinea  - Predlog sklepa o odkupu zemljišča štev. 556/16, k.o. Pliskovica
 10.Gradivo za 10.točko sklica - 6.alinea  - Predlog sklepa o odkupu zemljišča štev. 556/17 k.o. Pliskovica
 10.Gradivo za 10.točko sklica - 7.alinea  - Predlog sklepa o odkupu zemljišča štev. 556/18 k.o. Pliskovica
 10.Gradivo za 10.točko sklica - 8.alinea  - Predlog sklepa o odkupu zemljišča štev. 556/19 k.o. Pliskovica
 10.Gradivo za 10.točko sklica - 9.alinea  - Predlog sklepa o odkupu zemljišč štev. 556/20, 298/3, 794/5 in 794/4 vse k.o. Pliskovica
 10.Gradivo za 10.točko sklica - 10.alinea  - Predlog sklepa o odkupu zemljišča štev. 617/2 k.o. Pliskovica
 10.Gradivo za 10.točko sklica - 11.alinea  - Predlog sklepa o odkupu zemljišča štev. 795/2 k.o. Pliskovica
 10.Gradivo za 10.točko sklica - 12.alinea  - Predlog sklepa o odkupu zemljišč štev. 801/2, 801/3, 802/2 vse k.o. Pliskovica
 10.Gradivo za 10.točko sklica - 13.alinea  - Predlog sklepa o odkupu zemljišč štev. 822/2, 822/3, 812/2 in 819/2 vse k.o. Pliskovica
 10.Gradivo za 10.točko sklica - 14.alinea  - Predlog sklepa o odkupu zemljišča štev. 830/10 k.o. Pliskovica
 10.Gradivo za 10.točko sklica - 15.alinea  - Predlog sklepa o odkupu zemljišča štev. 830/11 k.o. Pliskovica
 10.Gradivo za 10.točko sklica - 16.alinea  - Predlog sklepa o odkupu zemljišča štev. 830/14 k.o. Pliskovica
 10.Gradivo za 10.točko sklica - 17.alinea  - Predlog sklepa o odkupu zemljišča štev. 830/15 k.o. Pliskovica
 10.Gradivo za 10.točko sklica - 18.alinea  - Predlog sklepa o odkupu zemljišča štev. 835/2 k.o. Pliskovica
 10.Gradivo za 10.točko sklica - 19.alinea  - Predlog sklepa o odkupu zemljišča štev. 842/3 k.o. Pliskovica
 10.Gradivo za 10.točko sklica - 20.alinea  - Predlog sklepa o odkupu zemljišča štev. 851/2 k.o. Pliskovica
 10.Gradivo za 10.točko sklica - 21.alinea  - Predlog sklepa o nakupu zemljišča št. 3101/2 k.o. Veliko Polje
 10.Gradivo za 10.točko sklica - 22.alinea  - Predlog sklepa o brezplačni pridobitvi zemljišča št. 2917/2 k.o. Dutovlje
 10.Gradivo za 10.točko sklica - 23.alinea  - Predlog sklepa o nakupu zemljišča št. 2722/123 k.o. Dutovlje
 10.Gradivo za 10.točko sklica - 24.alinea  - Predlog sklepa o odkupu zemljišč v k.o. Lokev
 10.Gradivo za 10.točko sklica - 25.alinea  - Predlog sklepa o prodaji solastniškega dela skupnih prostorov v stanovanjskem objektu v Sežani, Ul. Jožeta Pahorja 4
 10.Gradivo za 10.točko sklica - 26.alinea  - Predlog sklepa o prodaji parkirnih mest v podzemni garažni hiši v Sežani
 11.Gradivo za 11.točko sklica - 1.alinea  - Sklepi v zvezi z delovanjem Nadzornega odbora Občine Sežana, Poročilo o nadzoru nad izplačili v organih občine in krajevnih skupnostih v letu 2007 – seznanitev
 11.Gradivo za 11.točko sklica - 2.alinea  - Sklep o dopolnitvi Programa nadzora Nadzornega odbora Občine Sežana za leto 2009 - seznanitev
 12.Gradivo za 12.točko sklica - 1.alinea  - Volitve in imenovanja: Predlog sklepa o podaji soglasja k imenovanju direktorja javnega zavoda Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana
 12.Gradivo za 12.točko sklica - 2.alinea  - Predlog sklepa o imenovanju predstavnika Občine Sežana v Svet javnega zdravstvenega zavoda Bolnišnica Sežana
 13.01 Sprejeti sklepi
 13.02 Izpis sklepov
 14.Zapisnik