Občina Sežana
DomovKazaloE-mailvecjemanjse Išči  
Obcinski predpisiVloge in obrazciUradne objaveInformacije javnega znacaja
Občina Sežana
Partizanska cesta 4
6210 Sežana

T: ++386 (0)5 731 01 00
F: ++386 (0)5 731 01 23
E: obcina@sezana.si
Prva stran    Objave    Objave v Uradnem listu    Arhiv - Objave v Uradnem listu    Objave v letu 2009

Priloge:
 Uradni list 15/2009  - Odlok o mladinskem delu v Občini Sežana
 Uradni list 15/2009  - Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Sežana
 Uradni list 15/2009  - Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje C-02 in C-03 v Sežani
 Uradni list 15/2009  - Sklep o sprejemu Letnega progama kulture Občine Sežana za leto 2009
 Uradni list 15/2009  - Sklep o sprejemu Letnega progama športa v Občini Sežana za leto 2009
 Uradni list 28/2009  - Pogoji za uporabo plakatnih mest
 Uradni list 28/2009  - Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za območje ZS 11 – »Lehte« v Sežani
 Uradni list 28/2009  - Pravilnik o dodeljevanju finančnih pomoči za spodbujanje prve zaposlitve oziroma pripravništva v Občini Sežana
 Uradni list 39/2009  - Pravilnik o zagotavljanju brezplačnega prevoza učencem na območju Občine Sežana
 Uradni list 39/2009  - Odlok o razglasitvi ´Vojaške kapele iz prve svetovne vojne – Kosovelje´ za kulturni spomenik lokalnega pomena na območju Občine Sežana
 Uradni list 39/2009  - Odlok o razglasitvi cerkve Marijinega darovanja Tabor pri Vrabčah za kulturni spomenik lokalnega pomena na območju Občine Sežana
 Uradni list 49/2009  - Pravilnik o sofinanciranju mladinskih projektov in akcij v Občini Sežana
 Uradni list 49/2009  - Pravilnik o določitvi meril in kriterijev za plačilo denarnih obveznosti uporabnikov storitev čiščenja komunalnih odpadnih voda
 Uradni list 51/2009  - Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sežana za leto 2008
 Uradni list 63/2009  - Pravilnik o subvencioniranju varstva otrok, ki niso vključeni v programe vrtca
 Uradni list 84/2009  - Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2010
 Uradni list 92/2009  - Odlok o začasni uporabi Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje PS 19 – Lenivec v Sežani, Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje PS 8 – Kidričeva soseska v Sežani, Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje bolnišnice Sežana (ureditvena območja Sb-06, Sb-08, Sb-09, I-03, I-05, I-06, O-04, Z-07, Z-08, Z-09, Tc-08, Tc-09, Tc-10, Tc-11), Odloka o zazidalnem načrtu za območje ZS 34 in PS 25 – »Ograde« v Sežani Odloka o zazidalnem načrtu za območje ZS 11 – »Lehte« v Sežani, Odloka o ureditvenem načrtu za območje UC 1 – Sežana center 1 v Sežani, Odloka o ureditvenem načrtu za območje US 50 – Gradišče v Sežani, Odloka o ureditvenem načrtu za območje US 12 – Vas v Sežani, Odloka o ureditvenem načrtu za območje UC 2 – Sežana center 2 v Sežani, Odloka o ureditvenem načrtu za območje UC 9 – Športnorekreacijski center v Sežani, Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za KS Sežana, v vseh delih, ki jih je nadomestil Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za mesto Sežana – vzhod
 Uradni list 107/2009  - Odlok o rebalansu – 1 proračuna Občine Sežana za leto 2009
 Uradni list 107/2009  - Odlok o spremembah – 2 Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2010
 Uradni list 107/2009  - Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Sežana za leto 2010
 Uradni list 107/2009  - Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks za leto 2010